92766

Правовое государство: понятие, принципы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Признаки правового государства: приоритет права правовая защищенность человека и гражданина взаимная ответственность государства и личности высокая правовая культура граждан ограниченность деятельности государственных органов правом. единство права и закона. 2 Конституции РФ где сказано что права и свободы человека являются высшей ценностью.

Русский

2015-08-05

12.84 KB

0 чел.

Правовое государство: понятие, принципы 

Правовое государство можно определить, как государство, деятельность которого подчинена праву и в котором признаются, уважаются и защищаются права и свободы человека и гражданина.

Признаки правового государства:

- приоритет права

-правовая защищенность человека и гражданина

-взаимная ответственность государства и личности

-высокая правовая культура граждан

-ограниченность деятельности государственных органов правом.

-наличие развитого гражданского общества

-провозглашение и действие принципа разделения властей.

-единство права и закона.

-возвышение роли суда как гаранта прав человека и гражданина.

-верховенство закона в системе нормативных актов

Принципы правового государства:

1) Наиболее полное обеспечения прав и свобод человека и гражданина (социальная сторона). Данный принцип нашел свое конституционное закрепление в ст. 2 Конституции РФ, где сказано, что права и свободы человека являются высшей ценностью. Правовое государство должно гарантировать каждому возможность всестороннего развития личности. Права человека первичны, возможность осуществления функций государственной власти вторичны.

2) Последовательное связывание посредством права политической власти, формирования для государственных структур режима правового ограничения (формально-юридическая сторона.)

Второй способ воплощается в жизнь с использованием прежде всего следующих способов и средств:

1) наиболее полное обеспечения прав и свобод человека, т.е. реальное осуществление первого принципа.

2) разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную.

3)Федерализм также вносит свой вклад в дело ограничения госвласти.

4) верховенство закона и его господство в общественной жизни.

5) Взаимная ответственность государства и личности

6) высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе

7) наличие гражданского общества и осуществление контроля с его стороны за выполнением законов всеми субъектами права.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7282. Економічна система суспільства. Типи і еволюція економічних систем 53 KB
  Тема 4. Економічна система суспільства План лекції Економічна система: її сутність та структурні елементи. Типи і еволюція економічних систем. Сучасні тенденції в розвитку економічних систем. Економічна система: її сутність та с...
7283. Колективні договори й угоди 125.5 KB
  Лекція 5. Колективні договори й угоди § 1. Поняття колективного договору В усіх країнах колективний договір традиційно розглядається як бажаний засіб фіксації заробітної плати та інших умов найму, регулювання відносин між підприємцями і працівниками...
7284. Діловий протокол. Зовнішній вигляд ділової жінки, чоловіка 71.5 KB
  Тема: Діловий протокол План Візитні картки: типи, ціль, місце використання. Ділові подарунки: значення, вибір, оформлення. Зовнішній вигляд ділової жінки, чоловіка. Візитні картки стали незамінним засобом ділового спілкування. Їх п...
7285. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 122.5 KB
  Попит, пропозиція, їх взаємовідносини План: Попит, його види, закон попиту, детермінанти попиту. Еластичність попиту. Види еластичності. Пропозиція, її види, закон пропозиції, детермінанти пропозиції. Еластичність п...
7286. Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої школи 118 KB
  Структура і організація роботи органів студентського самоврядування вищого навчального закладу. На сьогоднішній день права і обовязки студентів вищих навчальних закладів України закріплюються в таких основних нормативно-правових актах.
7287. Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ 136.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ План лекції 1. Діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини. 2. Функції ы завдання органів внутрішніх справ при забезпеченні прав і свобод люди...
7288. Тісто прісне здобне і вироби з нього 51.5 KB
  Тісто прісне здобне і вироби з нього. Тісто прісне здобне і вироби з нього (рецептура, режим замішування). Пиріжки печені з різноманітними фаршами, технологія їх приготування. Тарталетки, технологія приготування...
7289. Комунікативна діяльність людини 84.5 KB
  Комунікативна діяльність людини Мовне спілкування в еволюції людини. Відмінності комунікації людей і тварин. Гіпотези про походження мови. І. Мовне спілкування в еволюції людини. Чарльз Дарвін назвав людину дивом і славою сві...
7290. Точка в системі трьох площин проектування 402 KB
  Точка в системі трьох площин проектування При виконанні комплексних креслень у ряді випадків буває недостатньо зображень на двох площинах проекцій, тому доводиться будувати третю проекцію. Введемо в систему П1П2 ще одну перпендикулярну площину - про...