92775

Форма правления: понятие, классификация государств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По форме правления различают монархию и республику. Монархия – это форма правления при которой глава государства монарх управляет государством пожизненно приобретая свою власть в порядке наследия. Монархия была преобладающей формой правления в рабовладельческих и феодальных государствах.

Русский

2015-08-05

12.93 KB

0 чел.

Форма правления: понятие, классификация государств

Форма правления - это элемент государства, отражающий взаимоотношения высших органов государственной власти, а также их отношение с населением.

По форме правления различают монархию и республику.

Монархия – это форма правления при которой глава государства (монарх) управляет государством пожизненно, приобретая свою власть в порядке наследия.

Признаки монархии:

1) единоличный характер власти;

2) власть передается по наследству;

3) пожизненное осуществление властных полномочий;

4) не зависит от воли населения;

5) юридическая безответственность монарха за принимаемые решения.

Монархия была преобладающей формой правления в рабовладельческих и феодальных государствах. Буржуазные революции часто сопровождались ликвидацией монархии, так как монарх обычно являлся крупнейшим феодалом.

Монархии разделяются на абсолютные и ограниченные.

Республика - это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного органа.

Признаки республики:

1) глава государства может быть как единоличным, так и коллегиальным;

2) власть не передается по наследству, а является выборной;

3) глава государства несет ответственность за принимаемые решения;

4) осуществляет свои полномочия в течении определенного срока.

Республики существовали в рабовладельческих государствах в двух разновидностях – демократической (Афины) и аристократической (Спарта) . В феодальных государствах носил городской характер (Новгородская республика).

На данный момент республика преобладающая форма правления.

Республики различают на :

· Президентская республика

· Парламентская республика

· Смешанная республика

Монокрастические власть главы государства не ограничена, выборы носят ритуальный характер (тропическая Африка).

Советская не признает принцип разделения властей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47869. Міжнародна економіка. Конспект лекцій 905.5 KB
  Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій
47870. Многочлени. Властивості многочленів 5.51 MB
  Ділення многочлена на лінійний двочлен. Розклад многочлена за степенями лінійного двочлена. Означення многочлена Вираз виду: Повністю визначається коефіцієнтами. Многочленомполіномомвід однієї змінної над областю цілісності К називається вираз виду 3 де довільне ціле невід’ємне число елементи К а деякі символи; називається степенем змінної або невідомого а м коефіцієнтом многочлена 3 або коефіцієнтом при .
47871. Основи геометрії 63.5 KB
  Історичний нарис обґрунтування геометрії Предмет основ геометрії. Відкриття неевклідової геометрії.
47872. Основи державного регулювання економіки 303 KB
  Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки. Моделі державного регулювання економіки в зарубіжних країнах. Таким чином метою державного регулювання економіки є досягнення ефективного поступального та стабільного економічного соціального наукового розвитку України.
47873. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 393.5 KB
  Методи цієї групи насамперед характеризують логіку руху змісту навчального матеріалу – від конкретного до загального, від загального до конкретного, за аналогією. Залежно від того, як логічно побудований зміст, виділяють індуктивний, дедуктивний, традуктивний, аналітичний і синтетичний методи навчання
47874. Зміст категорії ефективність управління 136.5 KB
  Зміст категорії €œефективність управління Результативність управління розуміється як його цільова спрямованість на створення потрібних корисних речей здатних задовольняти певні потреби забезпечити досягнення кінцевих результатів адекватних поставленим цілям управління.
47875. Кольори та їх значення 237.5 KB
  Тема: СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ План Особливе значення читання мови барв Кольорові асоціації Кольорова символіка країн світу Мета: сформувати естетичні уявлення про колір пояснити основну символіку кольору дізнатися про значення кольору в різних країнах Обладнання: навчальні плани програми підручники посібники для дизайну; ТЗН для мультимедіа презентації. Так в астрології промені Сонця що розкладені в спектр і дають 7 кольорів відповідали 7 основним планетам: червоний колір Марса синій колір Венери жовтий колір...
47876. Своєрідність драматичних творів першої половини ХХ століття 51.5 KB
  Антігона надзвичайно любить життя, природу і красу. Вона кохає Гемона, сина Креона, мріє стати його дружиною і народити сина. Але цілком свідомо відмовляється від усього цього. Чому Антігона це зробила, вона намагається пояснити у своєму діалозі-змаганні з Креоном, який займає майже третину тексту. На відміну від античної героїні нею керує не почуття обов’язку
47877. Професійне мовлення вчителя 152.5 KB
  Культура мовлення вчителя компонент педагогічної майстерності. Специфіка педагогічного мовлення. Функції і комунікативні якості мовлення вчителя.