92775

Форма правления: понятие, классификация государств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По форме правления различают монархию и республику. Монархия – это форма правления при которой глава государства монарх управляет государством пожизненно приобретая свою власть в порядке наследия. Монархия была преобладающей формой правления в рабовладельческих и феодальных государствах.

Русский

2015-08-05

12.93 KB

0 чел.

Форма правления: понятие, классификация государств

Форма правления - это элемент государства, отражающий взаимоотношения высших органов государственной власти, а также их отношение с населением.

По форме правления различают монархию и республику.

Монархия – это форма правления при которой глава государства (монарх) управляет государством пожизненно, приобретая свою власть в порядке наследия.

Признаки монархии:

1) единоличный характер власти;

2) власть передается по наследству;

3) пожизненное осуществление властных полномочий;

4) не зависит от воли населения;

5) юридическая безответственность монарха за принимаемые решения.

Монархия была преобладающей формой правления в рабовладельческих и феодальных государствах. Буржуазные революции часто сопровождались ликвидацией монархии, так как монарх обычно являлся крупнейшим феодалом.

Монархии разделяются на абсолютные и ограниченные.

Республика - это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или представительного органа.

Признаки республики:

1) глава государства может быть как единоличным, так и коллегиальным;

2) власть не передается по наследству, а является выборной;

3) глава государства несет ответственность за принимаемые решения;

4) осуществляет свои полномочия в течении определенного срока.

Республики существовали в рабовладельческих государствах в двух разновидностях – демократической (Афины) и аристократической (Спарта) . В феодальных государствах носил городской характер (Новгородская республика).

На данный момент республика преобладающая форма правления.

Республики различают на :

· Президентская республика

· Парламентская республика

· Смешанная республика

Монокрастические власть главы государства не ограничена, выборы носят ритуальный характер (тропическая Африка).

Советская не признает принцип разделения властей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40911. Вимірювання потужностей НВЧ 138.5 KB
  НВЧ Струмів майже немає Струми максимальні Подаємо НВЧ, тобто болометр перегрівається, баланс порушується. Для встановлення балансу опір збільшуємо так, щоб загальна потужність: . Для точності використовують . Інколи потрібно зменшити падаючу потужність. Для цього використовують атенюатори (поглинаюча пластина, що вставляється в хвилевід).
40912. Вимірювання довжини хвилі та частоти 91.5 KB
  Тому роблять так звані лінзові хвильоводи – чим менше діелектрика тим менше втрати. Чим більша фокусна відстань тим більші втрати пов’язані з дифракцією. Втрати лінзового хвильоводу
40913. Генерування та підсилення НВЧ 107 KB
  Коефіцієнт підсилення підсилювача на тунельному діоді . При цьому тут вхід та вихід не розв’язані, тому, по суті, коефіцієнт підсилення є коефіцієнтом відбиття. Такі підсилювачі нестійкі, нестабільні – параметрично залежать від навантаження
40914. Параметричний підсилювач на НП-діодах 103.5 KB
  Останнім часом роблять малим, отже дуже велика, і її не використовують. Можна використовувати .Розглянемо телевізійний параметричний підсилювач. - позначені частоти відповідних резонаторів.
40915. Транзистори НВЧ 109 KB
  Ці транзистори є видозміненими звичайними транзисторами. Серійно випускають транзистори з . Використовують транзистори.
40916. Підсилювачі на НВЧ транзисторах 59.5 KB
  Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході: Принципова схема підсилювача:Для узгодження з лінією 50 Ом підключають і трансформатор (лампу)підбирається так, щоб узгодити з опорам 50 Ом. Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході:
40917. Невзаємні елементи НВЧ 98.5 KB
  Нехай маємо феромагнітне середовище в , при цьому орієнтація доменів , оскільки це енергетично вигідно. Нехай тепер , тобто додали невелике змінне поле у перпендикулярному напрямку. Звичайно, при цьому зміниться Тепер треба знайти , тобто . Розглядатимемо лінійну задачу, нелінійності не враховуємо.
40919. Плоскі хвилі в гіротропному середовищі 107.5 KB
  Тобто, у взаємодіючій хвилі довжина хвилі буде менша. Зсунемось від початку на період, тоді друга хвиля повернеться в початковий стан, а перша не встигне. Тоді дасть вектор під кутом до нульової площини. - кут Фарадея (кут повороту площини поляризації). , ми розглянули . Цей кут змінюється в залежності від відстані.