9279

Договор мены

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Договор мены. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. Договор консенсуальный, возмездный, двусторонний. Каждая из сторон данного договора - одновр...

Русский

2013-02-28

25.5 KB

9 чел.

Договор мены.

По договору мены каждая из сторон обязуется  передать  в собственность другой стороне один  товар в обмен  на другой.

Договор консенсуальный, возмездный, двусторонний.

Каждая из сторон данного договора – одновременно продавец в отношении товара, который она обязуется  передать контрагенту, и покупатель в отношении товара, который она  обязуется передать в обмен.

К договору  мены соответственно применяются  правила по договору купли-продажи, если  это  не  противоречит  существу отношений мены.

Объект договора мены – движимые вещи, в том числе  ценные бумаги и  валютные ценности  и недвижимое имущество.

Если  в договоре  мены  отсутствует указание  на цену или хотя бы  сравнительную стоимость  обмениваемых товаров, они  предполагаются  равноценными.

В этом случае расходы по исполнению  договора, в том числе  по передаче и принятию  товаров возлагаются на ту  сторону, которая в  конкретной ситуации несет  соответствующие  обязанности.

Если  по условиям  договора обмениваемые товары  не равноценны, то  сторона, предоставляющая в обмен меньший по стоимости товар, обязана оплатить  другой стороне разницу в обменянных товарах.

Обмен товарами не обязательно должен  быть одновременным.

В таком случае  исполнение обязанностей  по передаче товара стороной для которой  установлен более поздний срок передачи товара применяется правило о  встречном исполнении обязательств. Это  означает возможность  приостановить  передачу  товаров либо вовсе отказаться  от исполнения  договора, если контрагент предварительно не  передает товар.

Переход права собственности на  обмененные товары происходит  после  того, как обязанности по передаче товара исполнены обеими сторонами, т.е. предполагается  одновременным  для  каждой из сторон.

Риск случайной гибели/повреждения вещи переходит на соответствующую  сторону в момент, когда  другая сторона считается  исполнившей  свою обязанность по передаче товара.

Т.е. переход права  собственности и риск случайной  гибели  могут не совпадать.

Сторона  договора мены, у которой  3-им  лицом изъят товар, вправе потребовать  от  своего контрагента не только возмещения убытков, но и  возвращения полученного в обмен товара.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60262. Гра «Танграм» 40.5 KB
  Обладнання: мультимедійна дошка; проектор; презентація набори для гри у кількості учнів обо листи кольрової бумаги для їх виготовлення; два набори для гри в командах. План проведення заходу...
60264. МИ – УКРАЇНЦІ! 188.5 KB
  Мета: виховувати повагу до національних символів України; розвивати шанобливе ставлення до українських звичаїв та традицій; виховувати повагу до української мови; розвивати інтерес до історії України; виховувати почуття патріотизму, любові до рідної землі.
60266. ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 103 KB
  Основна мета Тижня рівноправності: сприяння розумінню студентами того наскільки нерівноправними почуваються в суспільстві представники різних соціальних груп а також формування толерантного ставлення до людей іншої національності віросповідання віку статі раси тощо. Це спонукало ще раз серйозно задуматися а чи достатньо уваги приділяється формуванню у студентської молоді таких якостей як толерантність повага до людей похилого віку емпатія. Коли ми зустрічаємося з людьми які мають спеціальні пізнання чи досвід у чомусь ми можемо...
60267. Обрядовість українців (Інтелектуальна творчо-пошукова гра) 71.5 KB
  ІІ конкурс Народні звичаї Кого кличуть їсти голодну кутю Мороз Коли настає Новий рік за старим стилем З 13 на 14 січня Яку назву має той період коли не можна їсти мясо молоко яйця Піст Яке свято завжди приходить рівно через...
60268. ПАМЯТЬ СЕРЦЯ СТОЇТЬ НА ПОСТУ 113.5 KB
  1 ведучий: Найкоротша з ночей обірвалася вибухом смерті. 2 ведучий: Я вірю в память Допоки вона житиме житиме історія житиме держава. 3 ведучий: Памятай що за твоє щастя в пекельних печах таборів смерті у смертельних боях за кожний сантиметр землі...
60269. Україно, моя Україно. Виховний захід 124.5 KB
  Україно моя Україно Мого серця струна золота. Через поле твоє Україно Не одна пролетіла орда. Але вистояв в ті лихоліття Як Антей український наш рід І крокує у новім столітті Незборимий немов моноліт Україно моя мій щасливий барвінковий краю В соловїних гаях в жайворонковій пісні в полях Рідна земле моя я ріднішої в світі не знаю Україно ти доле моя Україно моя ти колиска козацького роду Ти заново у крові зродилась немов немовля. Україно ти гордість моя Ми щасливий народ і щасливими будем довіку.
60270. Літературно-музична композиція «Что делать нам с бессмертными стихами?» 92.5 KB
  Ведуча Ми запрошуємо Вас до літературномистецького кабаре Бродячая Собака якому в цьому році відзначають 100 років від дня заснування. Це буде і не кабаре і не клуб ні карт ні програми Ведуча Так Микола Могилевський став хрещеним батьком...