92792

Функции права: понятие, виды

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Общесоциальные функции это функции посредством которых право выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах общественной жизни: 1 политическая функция это функция которая направлена на правовое регулирование между субъектами политической власти; 2 экономическая функция это функция которая направлена на юридическое обеспечение надежности и справедливости экономических отношений; 3 культурноисторическая функция это функция которая направлена на собрание и развитие культурнодуховных ценностей; 4...

Русский

2015-08-05

13.19 KB

0 чел.

Функции права: понятие, виды

Функции права представляют собой ключевые направления юридического воздействия права на общественные отношения, в которых раскрываются сущность и социальное назначение права в общественной жизни.

Существует несколько видов функций:

1) общесоциальные;

2) специально-юридические.

Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах общественной жизни:

1) политическая функция – это функция, которая направлена на правовое регулирование между субъектами политической власти;

2) экономическая функция – это функция, которая направлена на юридическое обеспечение надежности и справедливости экономических отношений;

3) культурно-историческая функция – это функция, которая направлена на собрание и развитие культурно-духовных ценностей;

4) функция социального контроля – это функция, которая заключается в исполнении воздействия права на поведение субъектов с помощью поощрения, стимулирования, удержания от неправомерных действий и т. д.;

5) воспитательная функция – функция, посредством которой складывается убежденность в целесообразном и справедливом порядке правового регулирования.

Специально-юридические функции – это функции, посредством которых определяются средства и приемы регулирования общественных отношений:

1) регулятивная функция – это функция, которая направлена на осуществление правового воздействия, которое устремлено на организацию социально значимых отношений посредством формально определенных правил поведения, требований общественного развития, особенностей обстановки как внутри государства, так и на международной арене;

2) регулятивная динамическая функция – это функция, с помощью которой осуществляется воздействие на общественные отношения с помощью их оформления и стимулирования;

3) регулятивная статическая функция – это функция, с помощью которой реализовывается воздействие на общественные отношения с помощью закрепления их состояния в институтах права;

4) охранительная функция – это функция, которая состоит в охране положительных, правомерных и вытеснении отрицательных явлений общественной жизни, а также пресечении, предупреждении и восстановлении нарушенных прав:

5) компенсационная функция – это функция, с помощью которой обеспечивается предоставление компенсаций за причиненный вред или нанесенный ущерб;

6) восстановительная функция – это функция, которая направлена на восстановление нарушенного права либо положения;

7) ограничительная функция – это функция, которая направлена на ограничение в общественных отношениях общественно опасного поведения;

8) карательная функция – это функция, которая состоит в назначении наказания за совершенные правонарушения.

Сферы действия права и морали не совпадают лишь частично, т. е. значительная совокупность общественных отношений и является предметом регулирования и права, и морали. Моральные требования дают больший простор для толкования и применения, при этом право и мораль рассматриваются по времени введения в действие и их историческим судьбам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53260. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ОМОНІМИ 120.5 KB
  Мета: поглибити знання школярів про синоніми антоніми омоніми; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уяву активізувати пізнавальну діяльність учнів; виробляти вміння й навички використання синонімів антонімів омонімів у власному мовленні; навчити відрізняти омоніми від багатозначних слів; формувати вміння й необхідність користуватися ними; виховувати бажання вчитися. Картка №1 Виписати з прислівїв антоніми Умій батьківщину любити а ворога ненавидіти. Картка №3 Дібрати синоніми до виділених слів Відважний боєць великий будинок.
53262. Свято гумору Хочете жити на втіху, частіше «вмирайте» від сміху 86.5 KB
  Сценка Інтернетце сила Василина Кумонько а куди це ви поспішаєте Параска Як куди На базар поторгувати вирішила. А тепер і результат Василина Кумонько а чим це від вас так тхневідвертається Параска Ойта це ж мої нові духи Запах дояркиâ називаються. Василина Ходімо кумонько ходімо будемо дивитись кому гарбуза давати а до кого і на побачення ходити. Сценка Дві кумасі Одна модна друга не дуже у фуфайці.
53263. Свято гумору і здоров’я 50.5 KB
  Ведучий 1. Добрий день шановні учні вчителі та гості нашого свята Ведучий 2. Вітаємо Ведучий 1. Ми раді новій зустрічі і вітаємо всіх вас на святі гумору Ведучий 2.
53264. Розробка заняття гуртка по темі: Птахи прилетіли 75 KB
  Розширити знання дітей про птахів; ознайомити із сезонними явищами в їхньому житті та особливостями гніздування; вчити дітей вдумливо дбайливо уважно ставитися до оточуючого середовища замислюватись над наслідками своїх дій; Розвиваюча. розвивати уміння порівнювати птахів різних екологічних груп та рядів розпізнавати їх у природі; уміння спостерігати і використовувати набуті знання у повсякденному житті; розвивати цікавість до фауни країни; Виховна. виховувати бережливе ставлення до птахів дикої природи та тих які...
53265. Заняття гуртка математики на тему «Михайло Васильович Остроградський – видатний український математик» 244.5 KB
  Спочатку юний Остроградський вчився неохоче. Поступово Остроградський починає вчитися з величезним захопленням і невдовзі вже дивує свого вчителя успіхами. університет Остроградський рік живе у батька.
53266. Душа – се конвалія ніжна… 89 KB
  Додаток 12 Виступи супроводжуються демонстрацією зображень квітки а також виробів в різних техніках конвалії 2. Обговорення компонентів виробу Дітям пропонується розглянути ілюстрації обговорити в групах та відповісти на питання: Із яких частин складається квітка конвалії Матеріали яких кольорів знадобляться нам для виготовлення квітки 2. Самостійна робота виготовлення панно Конвалія Кожній групі необхідно розподілити обовязки для виконання роботи: Підібрати паперові смужки та фон; Виготовити елементи квітів;...