9283

Асептика. Основные принципы асептики. Хирургическая инфекция

Лекция

Медицина и ветеринария

Лекция №2 Асептика. Основные принципы асептики. Хирургическая инфекция. Впервые термин асептика ввел английский военный хирург Роберт Прингл в 1750г. Асептика - это комплекс мероприятий, Основные меры профилактики развития инфекционного проце...

Русский

2013-03-01

15.67 KB

22 чел.

Лекция №2

Асептика. Основные принципы асептики. Хирургическая инфекция.

Впервые термин «асептика» ввел английский военный хирург Роберт Прингл в 1750г.

Асептика – это комплекс мероприятий,

Основные меры профилактики развития инфекционного процесса в ране являются меры организационного плана в функционировании хирургического отделения, обеспечивающая стерильные условия работы и уменьшающих риск попадания микроорганизмов в рану.

Основной принцип асептики: «Все, что соприкасается с раной, должно быть стерильным».

Пути проникновения инфкции в рану. Источником может быть как сам больной, так и окружающая его среда.

Экзогенный: воздушный (воздушно-пылевой, воздушно-капельный), контактный, имплантационный.

Эндогенный: гематогенный, лимфогенный, контактный.

Профилактика экзагенной инфекции:

  1.  Режимные мероприятия (правила работы в опер.блоках, отделениях);
  2.  Планировка и устройство опер.блоков, хир.отделений;
  3.  Соблюдения принципов зональности, этапности, системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

Борьба с воздушной инфекцией:

  1.  Устройство вентиляции (в соответствии со СНиП и СанПиН) – в операционных, в отделениях (кондиционирования воздуха, создание приточно-вытяжной вентиляции, направленный из коридоров в паоаты, ламинарный поток).
  2.  Планировка хир.отделения. Гнойные больные изолируются гнойно-септическое отделение. В больницах, где их нет развертываются специальные палаты для гнойных больных в общих хирургических отделениях. Вход в гнойное отделение должен быть оснащен бактерицидным тамбуром со сменной обувью, сменными халатами, лампами УФО.

Планировка хир.отделения:

  1.  Палаты реконвалисцентов не больше, чем на 4 койки;
  2.  Послеоперационные палаты (не больше, чем на 2 койки);
  3.  Индивидуальные.

На 1 хир.больного 7-9 кв.м, на реанимационного 12 кв.м. Искусственное индивидуальное освещение.

Мебель должна отвечать опред. Требованиям: светлые тона, легко мыться, устойчива к антисептикам, легкоподвижна, мебель не должна быть перетянута тканью. Запрещаются ковры, дорожки.

Планировка.  На входе в опер.блок – шлюз, там больной перекладывается на каталку операционной.

В оперюъ.блоке: предоперационная, наркозная, инструментальная, операционная.

Стены и пол из кафеля, мрамора, плитки,масляная краска.

5 видов уборок: предварительная, текущая, промежуточная, заключительная, генеральная.

Профилактика контактной


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15185. Ілияс Жансүгіров 85 KB
  ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВ 1894-1938 Ілияс Жансүгіров ақын драмашы прозашы оның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлығының қатарына жатады. Ақынның терең идеялы көркем мүсінді эпикалық кең тынысты шығармаларының танымдық тәрбиелік мәні зор.Олар қалың оқырманның о
15186. Кенен Әзірбаевтың әдеби шығармашылығы 193.5 KB
  Адамзат тарихындағы үшінші мыңжылдықтың басталуы жаңа қоғамдық құндылықтардың қалыптасу жолында өткен дәуірлердегі мәдени, тарихи процестерге жаңаша көзқараспен қарауға зор мүмкіншілік тудырды. Соның ішінде, қазақ әдебиеті тарихының ХІХ ғасырдағы әдебиет пен өнер саласындағы тарлан тұлғаларының шығармашылық мұраларын қайтадан қарап, жарияланбаған еңбектерін халыққа насихаттауға еркін қол жетті.
15187. Көкбай Жанатайұлы 78 KB
  КӨКБАЙ ЖАНАТАЙҰЛЫ 1861-1925 Ұлттық мәдениетіміз бен әдебиетімізді рухани өмірімізді тас қамауда шынжыр қоршауда қадағалап ұстап келген коммунистік саясаттың қанды торының үзілуі елімізге тың серпіліс әкелді. Өткен тарихымызға әдебиетіміз бен мәдениетіміздің ойы ме...
15188. Қажығұмар Шабданұлы 34 KB
  PAGE 2 ШАБДАНҰЛЫ ҚАЖЫҒҰМАР Жазушы ақын драматург. Қытай қазақтары жазба әдебиетінің негізін қалаған тұлғалардың бірі болып саналады. Жазушылық таланты адами адалдығы және өз көзқарастарына қатаң беріктігі үшін әсіресе Қытай қазақтары арасында зор б...
15189. Қазақтың балалар жазушысы - Бердібек Соқпақбаев 133.5 KB
  Балалар әдебиетінің бәйтерегі: Б.Соқпақбаевтың Кіріспе Қазақ балалар әдебиетінің классигі тамаша жазушы Бердібек Соқпақбаев тірі болғанда биыл 80 жасқа толар еді. Жақсының өзі өлсе де сөзі өлмейді демекші балалардың сүйікті жазушысы артына Менің атым Қожа
15190. Қасым Рахымжанұлы Аманжолов 18.84 KB
  Қасым Рахымжанұлы Аманжолов 1911 жылы қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген.1923 жылы Қасымды ағасы Ахметжан Семейдегі бастауыш мектепинтернатқа түсіреді. Мектептен кейін Қасым Се...
15191. Қашаған Күржіманұлы 24 KB
  Қашаған Күржіманұлы 18411929 Қашаған Күржіманұлы 1841 жылы Түрікменстанның Ташауыз қаласның маңында туған.Ол жалшы отбасында дүниеге келіпжастай жетімдікжоқшылықтың тауқметін тартқан. Қашағанның шығармалары 1935 жылы Әдебиет майданыжурналында №5 жари...
15192. Қошке Кемеңгерұлы 63.5 KB
  Қошке Кемеңгерұлы Білім мен білікке ұмтылған Қошке Кемеңгерұлының тағдырталайы зиялыларымыздың жарқын ғұмырымен қатқабат байланысып жатыр. Ол 1915 жылдан бастап 1930 жылға дейін үзіліссіз ұлт әдебиетіне драматургиясына журналистикасына ғылымына айрықша үлес ...
15193. М. Мағауин 60 KB
  АЛДАСПАН Алтын жұмыртқа Қылыш шағындаақ әдебиет көгінен жарқырап шалынған Мұхтар Мағауиннің жұлдызы бүгін де тым биіктен тым дара көрінеді. Қырық жылдан кейін баспасөз бетін көрген бозым қаламнан туған Бір уыс бидай аталатын алақандай әңгімеден бастап байс...