92934

Законодательные (представительные) органы власти Российского государства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Имеются представительные органы и в субъектах Федерации областях краях; республиках которые носят разные названия: Дума Законодательное собрание Меджлис Курултай Верховный Совет и т. На местном уровне представляют интересы народа органы местного самоуправления которые принимают некоторые нормативные положения.

Русский

2015-08-24

23.48 KB

2 чел.

Законодательные (представительные) органы власти Российского государства.

Законодательные органы. Законодательная власть носит представительный характер, а потому называется еще представительной. Именно на основе выборов граждане передают своим депутатам "мандат", т.е. право представлять их интересы и осуществлять государственную власть. И только в этом смысле можно условно говорить о первичности парламента и других представительных органов в аппарате государства, их моральном приоритете и верховенстве. Считать же, что законодательная власть — юридически высшая власть в государстве, — неверно. В России высшим представительным органом является Федеральное Собрание. Оно состоит из двух палат. Совета Федерации и Государственной Думы. Имеются представительные органы и в субъектах Федерации (областях, краях; республиках), которые носят разные названия: Дума, Законодательное собрание, Меджлис, Курултай, Верховный Совет и т. д. На местном уровне представляют интересы народа органы местного самоуправления, которые принимают некоторые нормативные положения.

Перед высшим законодательным органом стоят следующие задачи:

1) создавать законы;

2) рассматривать вопросы государственных финансов (госбюджет),

3) назначать высших должностных лиц (конституционных судей, главу Центрального Банка, Генерального прокурора др.),

4) осуществлять контроль за деятельностью правительства.

Являясь одним из высших органов государственной власти, парламент выполняет основную законотворческую работу. Но его деятельность подвержена ряду ограничений:

  1.  законы должны отражать волю народа,
  2.  они максимально должны соответствовать объективной реальности,
  3.  не идти вразрез с Конституцией РФ.

Эти ограничения касаются и других законодательных органов.

Особенность законодательной власти в том, что законодательные органы не находятся в состоянии иерархии и напрямую друг другу не подчиняются. Их подчиненность выражается только через законодательные акты, которые не должны противоречить актам, имеющим более высокую юридическую силу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2399. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка. Методичні вказівки 1.47 MB
  Оцінювання стану вантажопідйомних органів та їх вибраковування. Дослідження роботи силових поліспастів. Визначення геометричних параметрів елементів гакової підвіски та їх порівняння відповідності розрахунковим значенням. Знайомсвто з конструкцією, органами керування баштового крану. Отримання практичних навиків роботи на тренажері крана КБ-403.
2400. Биология. Конспект лекций 203.41 KB
  Строение и функции ядерного аппарата клетки. Деление и размножение клетки. Основы эмбриологии. Особенности наследственности. Методы изучения наследственности и изменчивости у человека. Тератология и медицинская паразитология.
2401. Програмування модуля EEPROM пам’яті. 195.57 KB
  Специфіка програмування модуля EEPROM. Рішення задач. Створення проекту в MPLAB. Створення проекту в PROTEUS.
2402. Вступ до політології 23.58 KB
  Предметом даної дисципліни (політика і права людини) є базова цінність політичного суспільства, яка втілює найважливіші принципи спільного людського буття – права людини. Права людини виступають інструментом підтримки гармонії суспільних відносин усіх рівнів.
2403. Теоретические и методологические подходы к планированию и прогнозированию 23.41 KB
  Сущность и основные понятия планирования и прогнозирования. Структура прогноза национальной экономики, классификация прогнозов. Методологические подходы к планированию и прогнозированию, система показателей и методы.
2404. Іграшки. Урок англійської мови 23.06 KB
  Мета: Ознайомити учнів з буквами I i, T t, N n, O o та їніми звуками, закріпити вимову звуків у мовленні, увести та вчити вживати в усному мовленні прийменники місця (in, on, under), вчити описувати іграшки за допомогою структури It is, розвивати пам'ять, увагу, мислення учнів, виховувати бережливе ставлення до іграшок.
2405. Досудовий (претензійний) порядок врегулювання господарських спорів 24.28 KB
  Мета заняття: закріпити і розширити знання по темі. Оволодіти навичками практичного застосування законодавчих актів при розв’язанні ситуаційних завдань.
2406. Теорія та практика страхування 477 KB
  Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність. Економічна необхідність і значення медичного страхування. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.
2407. Составление программ, использующих процедуры и функции пользователя 323.99 KB
  Написать программу решения следующей задачи: Даны четыре пары чисел: A, a, B, b, C, c, D, d, - которые являются соответственно наружными и внутренними радиусами колец. Найти общую площадь этих колец.