92940

Структура уголовного кодекса. Строение его норм

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Система уголовного права: Общая часть включает нормы уголовного права где определяются общие принципы институты понятия закрепляются основания и пределы уголовной ответственности назначения наказания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Русский

2015-08-24

20.25 KB

0 чел.

Структура уголовного кодекса. Строение его норм.

Система уголовного права: Общая часть включает нормы уголовного права, где определяются общие принципы, институты, понятия, закрепляются основания и пределы уголовной ответственности, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть включает нормы, в которых определяются конкретные преступления, расположенные в зависимости от родового объекта по разделам, а внутри разделов в зависимости от видового объекта по главам.

Правовая норма состоит из трёх элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. Статьи Общей части состоят только из диспозиции; статьи Особенной части состоят из диспозиции и санкции.

В гипотезе содержатся условия действия нормы, в диспозиции описываются признаки конкретного преступления, а в санкции устанавливаются виды и размер наказания за совершенное преступление.

Виды диспозиций:

Простая – называет деяние, но не раскрывает его признаков.

Описательная – помимо наименования деяния содержит его определение или описание.

Ссылочная – не содержит указания на признаки соответствующего преступного деяния, а отсылает к другой статье уголовного закона.

Бланкетная – в самом уголовном законе не определяет признаков преступного деяния, а отсылает к другим законам или НПА.

Смешанные – признаки 2-х видов ( простой и описательной, описательной и бланкетной).

Виды санкций:

Относительно определённая – устанавливающая конкретный вид наказания и его минимальный и максимальный пределы (или только максимальный предел).

Альтернативная – предусматривающая выбор одного из нескольких видов наказания (например, лишения свободы или штрафа).

Абсолютно определённая – предусматривающая единственный вид наказания с точно определённым его размером, не допускающим вариаций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3933. Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії на прикладі магазину продажу взуття Монарх 123.5 KB
  Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії Об’єктом для системного аналізу буде магазин продажу взуття «Монарх», тому що в ній я мала досвід роботи. Система. В даному випадку системою є магазин продажу взуття «М...
3934. Фіналіст AES – шифр Serpent 134.5 KB
  Тема доповіді – Фіналіст AES – шифр Serpent. План Загальні відомості про конкурс AES. Основні відомості про шифр Serpent Структура алгоритму Розшифрування та розширення ключа. Алгоритм вибору підключів і...
3935. Легальна влада, її сутність та особливості 133 KB
  Міждисциплінарна сутність категорії влади, що розглядається як соціологією, так і політологією, психологією та ін, складність у визначенні співвідношення фактичної та формальної влади породжують проблему співвідношення понять легальної, легітимної та політичної влади.
3936. Економічна думка Стародавнього Сходу та Китаю 146 KB
  Вступ Господарство перших цивілізацій в історії людства мало багато спільних рис, разом з тим відзначалося певними особливостями, що відрізняло їх від країн античного світу (Стародавня Греція та Рим), які виникли і розвивалися на господарській та ду...
3937. Внесок М. Грушевського в українську культуру на теренах національної історіографії 44.5 KB
  Внесок М. Грушевського в українську культуру на теренах національної історіографії. Актуальність дослідження. Вивчення історії історичної думки дозволяє виявити коло питань, що піднімалися вченими минулого, окреслити проблеми, досі не досліджен...
3938. Вивчення затухаючих і вимушених коливань в коливальному контурі 184 KB
  Вивчення затухаючих і вимушених коливаньв коливальному контурі Мета роботи. Вивчити затухаючі коливання в коливальному контурі, визначити логарифмічний декремент і добротність досліджуваного контура. Теоретичні відомості. Електромагні...
3939. Блокові та символьні пристрої для введення-виведення 111 KB
  Блокові та символьні пристрої для введення-виведення Блокові і символьні пристрої Типовий приклад блокового пристрою - пристрій керування дисками. Він виконує команди виду: read, write, seek (прочитати, записати або знайти блок із заданим номером)...
3940. Логические элементы. Диодно-транзисторная логика 913.5 KB
  Логические элементы Введение В настоящее время при разработке цифровых схем следующие типы логических элементов (ЛЭ): - диодно-транзисторные ЛЭ (ДТЛ) транзисторно-транзисторные ЛЭ (ТТЛ) эмиттерно-связанные ЛЭ (ЭСЛ) ЛЭ на М...
3941. Дискретний логарифм 103.5 KB
  Дискретний логарифм Проблема обчислення дискретного логарифма є не лише цікавою, а й вкрай корисною для систем захисту інформації. Ефективний алгоритм знаходження дискретного логарифму значною мірою знизив би безпеку систем ідентифікації користувача...