92942

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастие в преступлении характеризуется: объективными признаками; субъективными признаками. С субъективной стороны соучастие характеризуется только умышленной виной.

Русский

2015-08-24

20.05 KB

0 чел.

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Соучастие в преступлении характеризуется:

– объективными признаками; – субъективными признаками.

К объективным признакам соучастия относятся:

1) участие в совершении одного и того же преступления нескольких лиц. Этот признак показывает:

– какое количество людей участвует в совершении преступления;

– что участвуют в совершении преступления физические, вменяемые лица, т. е. лица, являющиеся субъектами уголовно-правовых отношений. Если один из двух является малолетним или невменяемым, то этого признака нет;

2) совместность действий соучастников, которая проявляется в том, что:

– преступление совершается взаимно дополняющими усилиями нескольких лиц;

– преступный результат является общим для соучастников;

– преступный результат находится в причинной связи с действиями каждого из соучастников.

С субъективной стороны соучастие характеризуется только умышленной виной. При этом умысел может быть прямым и косвенным. Умышленным должно быть и совершение преступления соучастниками и присоединение к преступной деятельности других лиц.

Интеллектуальный признак умысла соучастия включает в себя:

– осознание общественно опасного характера своего деяния;

– осознание общественно опасного характера деяний других соучастников;

– предвидение возможности наступления единого преступного результата.

Формы соучастия – это структура связи между двумя или более лицами, совместно совершающими умышленное преступление.

Формами соучастия являются:

1) простое соучастие (соисполнительство, совиновничество) – характеризуется тем, что все соучастники являются исполнителями;

2) сложное соучастие – соучастие с разделением ролей.

Виды соучастия в зависимости от степени сплоченности соучастников:

1) соучастие без предварительного соглашения;

2) соучастие по предварительному соглашению;

3) совершение преступления организованной группой;

4) совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65218. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику 535.5 KB
  Сучасна технологія видобування соняшникової олії не передбачає отримання поряд з олією харчового шроту з високим вмістом білків що рівноцінні тваринним. Таким чином розробка технології комплексної переробки безлушпинного ядра насіння соняшнику з метою вилучення...
65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...
65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...
65225. Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України 157 KB
  Задля нормального функціонування органів місцевого самоврядування, здійснення покладених на них завдань і функцій, а також ефективного надання публічних послуг населенню, вказані органи потребують належної фінансової бази.
65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...