92943

Основные этапы развития уголовного законодательства РФ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Серьезная кодификация законодательства связана с централизацией Российского государства и отражена в Судебнике Ивана III 1497 г. причем основное внимание в нем было уделено военно-уголовному праву а многие нормы прямо заимствовались из уголовного законодательства европейских государств что объясняется исторической ситуацией...

Русский

2015-08-24

20.18 KB

2 чел.

Основные этапы развития уголовного законодательства РФ

Уголовно-правовые нормы содержались уже в первых правовых актах России – договорах Руси с Византией (907, 911 и 944 гг.), Русской Правде Ярослава Мудрого и Ярославичей ХI в. По своей сути, они являлись узаконенными нормами обычного раннесредневекового права (в частности, это выразилось в возможности выкупа ущерба практически за любое преступление – виры). Новгородская и Псковская Судные Грамоты (конец XIV-середина XV вв.) являются практически единственными средневековыми памятниками русского городского корпоративного права, на которые серьезное влияние оказало городское право германских государств.

Серьезная кодификация законодательства связана с централизацией Российского государства и отражена в Судебнике Ивана III 1497 г. Однако, и в этом документе, и в последующем Соборном Уложении 1649 г. царя Алексея Романова уголовно-правовые нормы были смешаны с нормами иных отраслей права. Тем не менее, в этих памятниках впервые ликвидированы положения обычного права, а также проведено четкое разграничение между каноническими и цивильными уголовно-правовыми нормами.

Собственно уголовное законодательство России начинается с Артикула Воинского 1715 г., причем основное внимание в нем было уделено военно-уголовному праву, а многие нормы прямо заимствовались из уголовного законодательства европейских государств (что объясняется исторической ситуацией во время правления Петра I).

В 1845 году царем Николаем I было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, ставшее Уголовным кодексом в полном смысле этого слова. А Уголовное Уложение Николая II (1903 г.) по своему характеру и технике законодательства явилось передовым правовым актом общеевропейского масштаба.

В советский период последовательно действовали Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. Кроме того, в союзном масштабе последовательно действовали Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик 1958 г. и Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.

С 1 января 1997 г. в силу вступил Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый в 1996 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15035. Жүрегі жүз жыл жырлаған (Жамбыл) 85 KB
  Жүрегі жүз жыл жырлаған Менің пірім Сүйінбай... Қазақ халқы табиғатынан ақын халық. Есте жоқ ескі замандардан бергі ел тарихының көркем шежіресін жасаушылар да оның сақтаушылары да сөз зергерлері ақындар. Ғасырдан ғасырға жалғасып атадан ұрпаққа мирас ...
15036. Жүсіп Баласағұн шығармаларының Қазақ ақындарымен сабақтастығы 56.5 KB
  Жүсіп Баласағұнның және ХІХХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті өкілдерінің шығармашылығындағы замана бейнесі Түркі әлеміне есімі мәшһүр болып қайта өрлеу дәуірінің аса көрнекті ақыны данышпанойшылы Жүсіп Баласағұн өнегелі ойтолғамдарын өзінің Құтадғу білік
15037. Жыр жампозы - Жамбыл 47 KB
  ӘОЖ 801: 894.342 ЖЫР ЖАМПОЗЫ К.Ж. Демеш Жамбыл облысы әкімияты Тараз қ. Қашанда халық арасынан өнерімен елді сүйсіндірген адамдар шығып отырған. Олар елді қиынқыстау шағында қиыншылықтан шығуға қол ұшын берумен қатар рухани тірегі бола білді. Ел мақтанышына айна
15038. Жырау мен жыршылдық дәстүрдің Қазақ әдебиетіндегі қалыптасуы 52.5 KB
  ӘОЖ 378.147:8.0 ЖЫРАУ МЕН ЖЫРШЫЛЫҚ ДӘСТҮРДІҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҚАЛЫПТАСУЫ А.Мұқашева Г.Мейірбекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Тарих қашан да өз перзенттерінің құнды мұраларымен қымбат әрі барлық кезеңдердің сарапшысы.Ерлігі м...
15039. Зар заман ақындарының (Дулат, Шортанбай, Мұрат) шығармаларындағы идеялық ерекшеліктер 42.5 KB
  ӘОЖ 323 001 574 ХІХ ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЗАР ЗАМАН ӨКІЛДЕРІ Қ.С. Қожабекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Қазақ әдебиетіндегі байырлық рух ХVІІІ ғасырда жоңғарлар мен қарсы күресте ХІХ ұлт азаттық күресте Мах...
15040. Ілияс Есенберлиннің тарихи романдары 63 KB
  ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН 1915-1983 Ілияс Есенберлин 1915 жылы Ақмола облысындағы Атбасар қаласында туған. 1940 жылы Қазақ таукен институтын бітірген. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Соғыстан кейінгі жылдарда филармонияны Жазушы баспасын басқарады т.б. жұмыстар атқарады. Жазушы ...
15041. Ілияс Жансүгіровтің Жетісу суреттері өлеңін оқытудағы ерекшеліктер 48.5 KB
  Ілияс Жансүгіровтің Жетісу суреттері өлеңін оқытудағы ерекшеліктер немесе қазақ поэзиясындағы ұлы жаңалық Б.О.Есімбекова Алматы қаласы Ілияс Жансүгіров Жетісу губерниясының Қапал уезі Ақсу болысы 4ауылында 1894 жылы 14 мамырда дүниеге келген. Анасынан 4
15042. Ілияс Жансүгіровтың Күйші поэмасы 48 KB
  Ілияс Жансүгіровтың Күйші поэмасы Қазақ поэзиясында бүгінге дейін өнер жайында көп жазған және көркемдіктің шыңына жеткізе жазған І.Жансүгіров пен теңдесер қаламгер жоқ. Сонау 20жылдардың бас кезінде өмірге келген Әнші өлеңінен басталған бұл тақырып тек қазақ әде
15043. Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық 113.02 KB
  Кел жастар біз бір түрлі жол табалық.... Шәкәрім Шаһкәрім Құдайбердіұлы өмірі мен шығармашылығын өз бетімен ізденіске бағыттап қосымша материалдарды пайдалану арқылы оқыту тәжірибесінен Көмекші оқуәдістемелік құрал Шаһкәрім Шәкәрім Құдайбердіұлы ө...