92948

Классификация преступлений. Ее значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Классификация преступлений: Основная: небольшой тяжести умышленные и неосторожные деяния за совершение которых максимальное наказание предусмотренное УКРФ не превышает 3 лет лишения свободы. средней тяжести умышленные деяния за совершение которых максимальное наказание предусмотренное УКРФ не превышает 5 лет лишения свободы...

Русский

2015-08-24

19.89 KB

0 чел.

Классификация преступлений. Ее значение.

Преступление – виновно совершенное общ. опасное деяние, запрещенное УКРФ под угрозой наказания.

Классификация, или категоризация, преступлений – это разделение преступлений на группы по тем или иным критериям.

Классификация преступлений:

Основная:

небольшой тяжести - умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УКРФ не превышает 3 лет лишения свободы.

средней тяжести - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УКРФ не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых макс. наказание превышает 3 года лишения свободы.

тяжкие - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УКРФ не превышает 10 лет лишения свободы.

особо тяжкие – умышленные деяния, за совершение которых УКРФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Преступления могут быть классифицированы:

1) по родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 19 главах Особенной части УК;

2) по степени общественной опасности: простые; квалифицированные; привилегированные;

3) по форме вины – умышленные и неосторожные.

Значение классификации преступлений:

применяется при определении вида рецидива;

применяется при определении ответственности за приготовление к преступлениям;

применяется при определении сроков давности, по истечении которых лицо не привлекается к ответственности;

является основным критерием индивидуализации наказания;

применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности и наказания;

является критерием выделения преступного сообщества как формы соучастия;

влияет на выбор исправительного учреждения для исполнения или отбывания наказания;

применяется при погашении судимости и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68885. Файли образів фрагментів екрану 36.5 KB
  Дані для побудови фрагментів, особливо, якщо їх багато, не завжди зручно зберігати у вигляді констант або отримувати алгоритмічним шляхом. Простіше за них записувати у файл, прочитувати в пам’ять і відображати на видимій або активній сторінці в потрібний момент.
68886. Перетворення на площині 83.5 KB
  Представлення графічних зображень здійснюється крапками і лініями. Можливість перетворення крапок і ліній є основою комп’ютерної графіки. При використанні комп’ютерної графіки можна змінювати масштаб зображення, обертати його, зміщувати і трансформувати для поліпшення наочності зображення об’єкту.
68887. Аффінне перетворення координат при моделюванні динаміки об’єктів 150 KB
  Перетворення координат графічних об’єктів використовуються вельми широко. Основні випадки: об’єкт описаний не в декартовій координатній системі зображення типових або таких, що повторюються деталей об’єкту побудова проекцій тривимірних об’єктів направлена деформація при синтезі нових форм мультиплікація.
68888. Перетворення в просторі 37 KB
  Будь-яке аффінне перетворення в тривимірному просторі може бути представлене у вигляді суперпозиції обертань, розтягувань, віддзеркалень і перенесень. Тому цілком доречно спочатку детально описати матриці саме цих перетворень (ясно, що в даному випадку порядок матриць повинен бути рівний чотирьом).
68889. Види проектування 90.5 KB
  Лінія горизонту і точка сходу є особливістю зображення і реально не існують в тривимірному просторі. Проте наше завдання отримати картину тривимірного зображення, тобто двомірну тверду копію (на екрані, на папері). Очевидно, що картина залежатиме від положення ока.
68890. Управління палітрою 65.5 KB
  Стандартний драйвер egavga.bgi використовує RGBI - систему роботи з кольором (Red,green,blue,intensity). На базі трьох кольорів шляхом їх змішування і установки низької або високої яскравості свічення формується апаратно зумовлена палітра.
68891. Виведення тексту 46.5 KB
  Виведення тексту на екран в графічному режимі має ряд відмінностей від подібних дій в текстовому режимі. Відмінність полягає в тому, що всі дії проводяться тільки із строковими константами і змінними, числова ж інформація повинна заздалегідь перетворюватися в строкову (процедура Str).
68893. Дочерние окна. Общие сведения 68 KB
  Все сообщения приложению фактически обрабатывались оконной процедурой этого самого единственного окна. Предположим что на окно положили какой-либо объект обладающий совокупностью функций и особенностей отображения внутри вашего окна. Они получили название Дочерние окна управления.