92950

Понятие и виды рецидива преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Критериями отнесения рецидива к одному из трех видов является: категории ранее и вновь совершенных преступлений; количество судимостей у лица вновь совершившего преступление; было ли лицо вновь совершившее преступление осуждено к реальному лишению свободы за это преступление и за ранее совершенные преступления...

Русский

2015-08-24

19.95 KB

1 чел.

Понятие и виды рецидива преступлений

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Рецидив может быть трех видов: – простой (п.1 ст. 18 УК РФ); – опасный (п. 2 ст. 18 УК РФ); – особо опасный (п. 3 ст.18 УК РФ).

Критериями отнесения рецидива к одному из трех видов является:

– категории ранее и вновь совершенных преступлений;

– количество судимостей у лица, вновь совершившего преступление;

– было ли лицо, вновь совершившее преступление, осуждено к реальному лишению свободы за это преступление и за ранее совершенные преступления;

– возраст субъекта преступления;

– форма вины, с которой совершается преступление;

– вид наказания (лишение свободы).

Простой рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Опасный рецидив: – при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;

– при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Особо опасный рецидив: – при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

Общий рецидив – под ним понимается совершение лицом, ранее осужденным за умышленное преступление, любого нового умышленного преступления;

Специальный рецидив – означает совершение лицом, имеющим судимость за первое умышленное преступление тождественного либо однородного.

Значение рецидива проявляется в том, что он:

– является обстоятельством, отягчающим наказание (подп. «а» п.1 ст. 63 УК РФ);

– влияет на назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ);

– срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ (п. 2 ст. 68 УК РФ).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20843. Технологічні процеси ручної і механічної обробки деталей виробів. ТВ-6, призначення та використання. Правила безпечної роботи на верстаті 197 KB
  Складові власного капіталу відбивають суму, яку власники (засновники) передали в розпорядження підприємства як внески чи залишили у формі нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у своє розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення.
20844. З’єднання деталей з деревини. Шипові з’єднання. Види шипового з’єднання, призначення та порядок їх виконання 59 KB
  Шипові з’єднання. Види шипового з’єднання призначення та порядок їх виконання. На сьогоднішньому уроці ми вивчаємо З’єднання деталей з деревини.
20848. Підготовка верстата СТД 120м до роботи 51 KB
  Заготовки з деревини як правило мають квадратний переріз оскільки вони нарізуються з дощок на кругло пильному верстаті. Але такі заготовки небезпечні для токарної обробки оскільки виникає велике биття кутів по різцю. Із заготовки квадратного перерізу необхідно зробити заготовку восьмикутного перерізу. В цьому випадку підручник можна наблизити до заготовки на безпечну відстань – 3 мм.
20849. Деревина як конструкційний матеріал: породи деревини, властивості, вади деревини, пиломатеріали 46.5 KB
  Залежно від кількості пропиляних сторін вони бувають двохмал. 18 а тримал. 18 б і чотири кантовімал. Бруски мал.
20851. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 354.5 KB
  Концепція, зміст та об’єкти управлінського обліку. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості. Облік і контроль за центрами відповідальності. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.