92954

Понятие и признаки субъективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Признаки субъективной стороны: 1 обязательные вина психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию действию или бездействию и наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. 2 факультативные: а мотив представляет собой побуждение вызывающее решимость совершить преступление...

Русский

2015-08-25

19.98 KB

0 чел.

Понятие и признаки субъективной стороны преступления.

Субъективная сторона – совокупность юридических признаков, характеризующих внутреннее (психологическое) состояние лица, совершившего преступление.

Признаки субъективной стороны: 1) обязательные – вина – психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию(действию или бездействию) и наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. Может быть в форме: а) умысла – преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

б) неосторожности – преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

2) факультативные: а) мотив – представляет собой побуждение, вызывающее решимость совершить преступление;

б) цель – это представление о желаемом результате, к достижению которого стремится лицо, совершающее преступление;

в) эмоциональное состояние – душевное состояние, на фоне которого и в сопровождении которого проявляются интеллектуально-волевые аспекты психики лица, совершающего общественно опасное деяние.

Аффект – состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями).

Значение субъективной стороны:

– точное установление всех признаков субъективной стороны является необходимым условием правильной квалификации общественно опасного деяния;

– играет роль при разграничении преступлений, сходных по объективным признакам;

– анализ субъективной стороны позволяет четко отграничить общественно опасное деяние, влекущее уголовную ответственность, от непреступного поведения, хотя и причинившего объективно вред правоохраняемым интересам;

– определяет степень общественной опасности преступления, что влияет на дифференциацию и индивидуализацию наказания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63173. Освоєння давньою людиною теренів Європи 22.56 KB
  Мета: Показати основні зміни навколишнього середовища в льодовиковий період їхній вплив на розвиток людини її господарське життя; формувати навички встановлення причиннонаслідкових звязків.
63174. Поява людини сучасного типу 22.56 KB
  Мета: ознайомити учнів із зовнішнім виглядом розселенням основними заняттями людини сучасного типу; схарактеризувати нові форми людського суспільства; визначити роль кроманьйонця в еволюції людини...
63175. Зміцнення Київської держави 37.81 KB
  Князь роки Внутрішня політика Зовнішня політика Ольга 945-964. Питання на активізацію пізнавальної діяльності учнів: за що княгиня Ольга була названа наймудрішою серед людей і визнана церквою Святою...
63176. Людина і закон 36.1 KB
  Обладнання матеріали: Конституція України; для прикладу будьякі закони й і кодекси України підзаконні акти; часопис Відомості Верховної Ради України газети Голос України або Урядовий курєр.
63177. Виникнення рільництва і скотарства 25.23 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати хронологічні межі палеоліту неоліту енеоліту та часів бронзового віку; основні заняття людей за різних періодів первісного суспільства...
63178. СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ІХ-Х СТ 29.38 KB
  Мета: висвітлити суть і значення розквіту Київської Русі у IX XI ст. ознайомити із соціальним та господарським життям Київської Русі розкрити значення розвитку ремісничих професій і їх вплив на розквіт держави...
63179. Юридична відповідальність. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх 23.96 KB
  Розкрити зміст понять юридичної відповідальності крайньої необхідності необхідної оборони; ознайомити з видами юридичної відповідальності та конституційними принципами юридичної відповідальності...
63180. Правомірна поведінка і правопорушення 27.83 KB
  Мета: розкрити поняття правомірна поведінка правопорушення юридична відповідальність; навчити учнів користуватися правовою термінологією застосовувати отримані знання в подальшому житті...