92954

Понятие и признаки субъективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Признаки субъективной стороны: 1 обязательные вина психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию действию или бездействию и наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. 2 факультативные: а мотив – представляет собой побуждение вызывающее решимость совершить преступление...

Русский

2015-08-25

19.98 KB

0 чел.

Понятие и признаки субъективной стороны преступления.

Субъективная сторона – совокупность юридических признаков, характеризующих внутреннее (психологическое) состояние лица, совершившего преступление.

Признаки субъективной стороны: 1) обязательные – вина – психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию(действию или бездействию) и наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. Может быть в форме: а) умысла – преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

б) неосторожности – преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

2) факультативные: а) мотив – представляет собой побуждение, вызывающее решимость совершить преступление;

б) цель – это представление о желаемом результате, к достижению которого стремится лицо, совершающее преступление;

в) эмоциональное состояние – душевное состояние, на фоне которого и в сопровождении которого проявляются интеллектуально-волевые аспекты психики лица, совершающего общественно опасное деяние.

Аффект – состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями).

Значение субъективной стороны:

– точное установление всех признаков субъективной стороны является необходимым условием правильной квалификации общественно опасного деяния;

– играет роль при разграничении преступлений, сходных по объективным признакам;

– анализ субъективной стороны позволяет четко отграничить общественно опасное деяние, влекущее уголовную ответственность, от непреступного поведения, хотя и причинившего объективно вред правоохраняемым интересам;

– определяет степень общественной опасности преступления, что влияет на дифференциацию и индивидуализацию наказания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54283. Виховання в учнів зацікавлення до математики 109 KB
  В першу чергу це можна досягти цікавими уроками і позакласними заходами. Заходами, які пробуджують цікавість і працьовитість, фокусують увагу і зосередженість, розвивають вміння використовувати вивчений матеріал у нестандартних ситуаціях.
54285. Усміхніться, рідні матусі 66.5 KB
  Кум: Тихіше Хомо ти дивихто це біля нашої Уляни вишивається Хома: Та це ж Стецько. Кум: А ну послухаймо що воно буде ховаються за тином Стецько іде скоро розявив рот махає руками бачить Уляну сміється з захватом говорить Стецько: Та й патлата. А що в вас варили Уляна: сумно Нічого Стецько: згадує Ну. а тепер що Уляна: Що Стецько: Що Уляна: Що Стецько: Що Уляна: Що Нічого Стецько: Брешеш – бо як нічого Батько казав розпитай її обо всім.
54286. Найдорожча у світі матуся 116.5 KB
  Мета: Відроджувати давні українські звичаї і традиції, пробуджувати в студентів прекрасні і благородні почуття – святе і ніжне ставлення до матерів, до материнства взагалі; виховувати почуття обов’язку у студентів – віддати шану матерям, відплатити любов'ю, турботою і допомогою в майбутньому.
54287. Загальна характеристика творчості В. Маяковського 244.5 KB
  Початок XX століття. Ще ніхто не знав, яким воно буде, але світ в очікуванні великих змін. Зустрічається минуле з майбутнім і намагається застерегти, попередити, передати досвід, але за законом життя майбутнє хоче мати свій досвід, свої помилки й перемоги. На початку XX століття Росія переживає революцію 1905 року, Першу світову війну та дві революції 1917 року, які перевернуть світогляд, ставлення до культури, літератури, віри, людини...
54288. Ваше будущее в ваших руках 52 KB
  Мне кажется что от человека зависит какой он. У каждого человека есть определенное жизненное задание – то чего хотелось бы добиться прежде всего ради чего стоило бы жить. Для группы 1 красный возможность человека заниматься любимым творческим делом. Вам нужно выбрать два человека.
54289. Методична культура - духовно-інтелектуальна база розвитку професіоналізму вчителя 71 KB
  Людина це . Кожна людина яка прийшла у цей світ неоціненна.У всі часи філософи намагалися дати визначення поняттю людина слайд 6. Так Платон стверджував що людина це істота з двома ногами без пір'я.
54290. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 268.5 KB
  Мета: Сформувати в студентів систему знань про специфіку ЕГП Австралії та території Океанії; навчити визначати особливості природи населення та господарства; розкрити роль Австралії в міжнародному географічному поділі; розвивати в студентів геопросторове мислення розуміння доцільності науково обґрунтованого підходу до природокористування системної єдності довкілля людини та її діяльності в територіальному аспекті;...
54291. Майстерня професійного самовдосконалення 71 KB
  Підготовка педагогічних і науковопедагогічних працівників їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти Національна доктрина розвитку освіти Таким чином основною формою удосконалення рівня професійної компетентності педагога є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої...