92957

Понятие и признаки объективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Объективная сторона – совокупность существенных, достаточных и необходимых признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного посягательства, причиняющих вред (ущерб) объекту, охраняемому уголовным законом. К числу признаков объективной стороны относятся: 1)обязательные: а) деяние, посягающее на тот или иной объект...

Русский

2015-08-25

20.16 KB

0 чел.

Понятие и признаки объективной стороны преступления.

Объективная сторона – совокупность существенных, достаточных и необходимых признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного посягательства, причиняющих вред (ущерб) объекту, охраняемому уголовным законом.

К числу признаков объективной стороны относятся:

1)обязательные:

а) деяние, посягающее на тот или иной объект, которое может быть выражено в двух формах: в действии – оно представляет собой акт активного общественно опасного и противоправного поведения; в бездействии – это общественно опасный акт поведения, состоящий в несовершении лицом того действия, которое оно должно было и могло совершить.

б) общественно опасные последствия – результат преступного деяния;

в) причинная связь между действием (бездействием) и последствиями – это такое отношение между явлениями при которой одно явление закономерно с внутренней необходимостью, порождает, вызывает другое явление. Признак времени, неизбежности и возможности.

2) факультативные:

– обстановка – совокупность обстоятельств, отражающихся на характере и степени общественной опасности деяния (боевая обстановка, зона экологического бедствия или зона чрезвычайной экологической ситуации);

– место совершения преступления – это та территория, на которой совершается преступное деяние (жилище, места захоронения);

– время совершения преступления – тот период, в течение которого было совершено данное преступление (военное время, во время или сразуже после родов);

– способ совершения преступления – это совокупность приемов и методов, используемых для совершения преступного акта.

Значение объективной стороны преступления:

– влияет на правильную квалификацию общественно опасного деяния;

– играет роль при разграничении сходных по другим признакам преступлений;

– анализ объективной стороны позволяет в ряде случаев установить наличие второго, дополнительного объекта;

– отдельные элементы объективной стороны используются законодателем как квалифицирующие признаки;

– признаки объективной стороны могут быть рассмотрены судом как смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, не влияющие на квалификацию, но учитываемые при определении вида и размера наказания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57511. Омоніми 91 KB
  Мета: дати учням поняття про омоніми, формувати вміння визначати омоніми в реченнях, пояснювати їхнє лексичне значення, доречно вживати їх у мовленні; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички.
57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.
57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...
57519. Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII століття 57 KB
  Мазепи; звернути увагу учнів на намагання І. Мазепи в цих мовах зберегти українську державу не допустити розколу в українських землях; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події...