92959

Понятие и признаки оконченного преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

К обязательным признакам относятся: выполнение лицом всех задуманных им общественно опасных действий бездействия. Таким образом оконченное преступление характеризуется выполнением виновным всех охваченных преступным замыслом общественно опасных действий бездействия и достижением в результате этих действий бездействия определенного преступного результата.

Русский

2015-08-25

19 KB

0 чел.

Понятие и признаки оконченного преступления.

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного конкретной нормой Особенной части УК.

К обязательным признакам относятся: - выполнение лицом всех задуманных им общественно опасных действий (бездействия). При этом имеют значение только те действия (бездействие), которые запрещены конкретной нормой Особенной части УК и составляют в ней объективную сторону; - достижение определенного преступного результата. Таким образом, оконченное преступление характеризуется выполнением виновным всех, охваченных преступным замыслом общественно опасных действий (бездействия) и достижением в результате этих действий (бездействия) определенного преступного результата. Такое определение позволяет отграничить оконченные преступления от неоконченных.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65200. Основные законодательные и директивные акты по охране труда 31 KB
  Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда...
65201. Функции конкуренции в социальном рыночном хозяйстве. Законные средства конкурентной борьбы 16.5 KB
  Будучи базовым механизмом рыночных отношений конкуренция заставляет предпринимателей соперничать между собой и тем самым способствует достижению наилучших социальных и деловых результатов. Функцию мотивации конкуренция выполняет путем стимулирования предпринимателей...
65202. Удосконалення технології ферментованих ковбас з використанням поліфункціональної добавки 716.06 KB
  Особливістю сучасного ковбасного виробництва є інтенсифікація технологічних процесів. Особливим попитом незважаючи на економічну кризу користуються делікатесні види мясної продукції а саме сирокопчені та сировялені ковбаси...
65203. Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного сектору України: теорія, методологія, практика 367.5 KB
  Водночас тенденції насичення вітчизняних ринків загострення конкурентних процесів неминучість входження українських підприємств до світової глобалізованої системи зумовлюють невідворотність максимально можливого використання елементів стратегічного маркетингу...
65204. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 186 KB
  За роки незалежності створено правову базу для функціонування підрозділів звязків із громадськістю ОВС України. До того ж значний масив нормативноправових актів у регулюванні зазначеного інституту становлять локальні...
65205. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОВГОТРИВАЛОГО РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 245.5 KB
  До заходів такого захисту відносять не тільки запобігання проникнення РН в організм але і зниження накопичення РН в організмі шляхом призначення елімінаційної дієти уведенням у раціон різноманітних радіозахисних продуктів харчування...
65206. СИСТЕМИ БАГАТОМІРНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ 546 KB
  Сцинтиляційний метод детектування іонізуючих випромінювань знайшов широке вживання в промисловості і наукових дослідженнях. Значне зростання потреби в органічних сцинтиляторах (ОСЦ), до яких відносяться органічні монокристали...
65207. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій 381.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є вирішення науковоприкладної задачі з удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій при...