92960

Понятие и виды множественности преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Под множественностью преступлений понимается совершение одним лицом нескольких преступлений каждое из которых предусмотрено уголовно-правовой нормой и сохраняет свое уголовно-правовое значение. Множественность преступлений характеризуется следующими признаками: деяния образующие множественность совершаются одним лицом...

Русский

2015-08-25

19.12 KB

0 чел.

Понятие и виды множественности преступлений.

Под множественностью преступлений понимается совершение одним лицом нескольких преступлений, каждое из которых предусмотрено уголовно-правовой нормой и сохраняет свое уголовно-правовое значение.

Множественность преступлений характеризуется следующими признаками:

– деяния, образующие множественность, совершаются одним лицом;

– для множественности необходимо совершение не менее двух преступлений;

– эти преступления должны сохранять свое уголовно-правовое значение.

Уголовный кодекс различает две формы множественности:

– совокупность преступлений – совершение 2-х и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

Виды совокупности преступлений: – идеальная совокупность; – реальная совокупность.

– рецидив преступлений – признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Рецидив может быть трех видов: – простой; – опасный; – особо опасный.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63481. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 52 KB
  У вітчизняній економічній літературі цей термін трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь.
63483. Формування потенціалу підприємства 218 KB
  Інформація як смстемоутворюючий компонент потенціалу Сутність виробничо-економічної інформації Інформація сукупність відомостей про стан керованої системи та зовнішнього середовища. Збирання та обробка інформації щодо діяльності...
63485. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 47.5 KB
  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства – комплексна порівняльна характеристика, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу...
63487. Теоретико-методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 366 KB
  Концепція вартісної оцінки потенціалу є найбільш універсальною і методично обґрунтованою. Згідно неї підприємство виступає товаром із усіма характерними для нього властивостями: корисністю для покупця, що виявляється в користуванні...
63489. Трудовий потенціал підприємства як об’єкт соціально-економічного управління 70 KB
  Трудовий потенціал є однозначно складовою загального потенціалу та фактором його використання. Тому для підприємства важливе не тільки визначення ступеня забезпеченості трудовим потенціалом але і умови для його використання та розкриття.