92972

Субъекты толкования уголовного закона. Акты толкования

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Субъект толкования это государственные органы и физические лица разъясняющие уголовный закон. По субъекту толкования бывает: Легальное аутентичное толкование имеющее юридическую силу исходящее от органа издавшего закон.

Русский

2015-08-25

19.65 KB

0 чел.

Субъекты толкования уголовного закона. Акты толкования. 

Субъект толкования — это государственные органы и физические лица, разъясняющие уголовный закон.

По субъекту толкования бывает: - Легальное (аутентичное) – толкование, имеющее юридическую силу, исходящее от органа, издавшего закон. - Судебное – толкование, даваемое судом, применяющим норму уголовного права при рассмотрении конкретного уголовного дела.

- Доктринальное (научное) – толкование, даваемое в учебниках, научных статьях, монографиях и т.д. по уголовному праву.

Акт толкования — это официальный документ компетентного органа, направленный на разъяснение содержания правовых предписаний.

Особенности актов толкования:

не устанавливают новых норм права, не отменяют и не изменяют их;

уточняют, конкретизируют правовые предписания;

не имеют самостоятельного регулятивного значения, а могут применяться только в связи с интерпретируемыми правовыми предписаниями;

дают возможность объективировать результат познания (уяснения) нормативных предписаний;

имеют юридическую силу и практическое значение только в течение срока действия правового предписания, т. е. разделяют его юридическую судьбу;

могут влиять на систему ценностей, сложившуюся в обществе;

способны разрешать противоречия, возникшие между правовыми предписаниями;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2359. Розвиток освіти і науки України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. 35 KB
  Мета: виявити загальні закономірності й особливості розвитку культури в Україні в першій половині XIX ст., проаналізувати стан розвитку освіти, науки.
2360. Розвиток українського мистецтва наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. 37.5 KB
  Мета: проаналізувати стан розвитку літератури, музичного, образотворчого мистецтва, архітектури.
2361. Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст. 33 KB
  Мета: з’ясувати особливості традиційно-побутової культури в українському селі та місті, проаналізувати стан релігійного життя та долі української жінки в першій половині XIX ст. в Україні.
2362. Культурне життя на українських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. 35 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань, як кінцевий етап оцінювання знань із теми: Культурне життя на українських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. э оцінити рівень навчальних досягнень учнів.
2363. Аграрні відносини на українських землях у другій половині XIX ст. 44 KB
  Мета: з’ясувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р., ознайомити учнів із проведенням аграрної реформи 1861 р., її особливостями і наслідками.
2364. Економічний розвиток України в другій половині XIX ст. 47 KB
  Мета: довести колоніальний характер економічної політики Російської та Австрійської імперій в Україні у пореформений період, розкрити особливості й перебіг промислового перевороту в Україні, аргументовано довести колоніальний характер товарообміну, який склався в другій половині XIX ст. між українськими землями, Російською та Австрійською імперіями.
2365. Реформи адміністративно-політичного устрою 60-70-х років XIX ст. на українських землях у складі Російської імперії. 39.5 KB
  Мета: з’ясувати вплив реформ 60-70-х років XIX ст. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.
2366. Зміни в соціальному розвитку українського суспільства. 31.5 KB
  Мета: дослідити зміни, що відбулися у соціальному розвитку українського суспільства у другій половині XIX ст., проаналізувати суперечливі процеси модернізації повсякденного життя; висвітлити причини та напрямки трудової еміграції українців.
2367. Модернізація українського суспільства в середині – другій половині XIX ст. 35 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань, як кінцевий етап оцінювання знань із теми: Модернізація українського суспільства в середині – другій половині XIX ст.