92979

Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов и его правовая оценка

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Различают два вида необходимой обороны: необходимая оборона не связанная с превышением пределов необходимой обороны; необходимая оборона связанная с превышением пределов необходимой обороны. Условия правомерности защиты при необходимой обороне: 1 целью причинения вреда посягающему со стороны обороняющегося должна быть только защита от посягательства...

Русский

2015-08-25

19.78 KB

0 чел.

Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов и его правовая оценка.

Необходимая оборона – это причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Различают два вида необходимой обороны:

– необходимая оборона, не связанная с превышением пределов необходимой обороны;

– необходимая оборона, связанная с превышением пределов необходимой обороны.

Признаки общественно опасного посягательства:

– наличность – существование от момента его осуществления до момента прекращения;

– действительность (реальность) – существование в действительности, а не в воображении лица. Когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства, то это мнимая оборона.

Условия правомерности защиты при необходимой обороне:

1) целью причинения вреда посягающему со стороны обороняющегося должна быть только защита от посягательства;

2) обороняющийся может защищать от посягательства, как свои интересы, так и интересы третьих лиц;

3) вред, причиняемый при необходимой обороне, направлен исключительно на посягающего;

Превышением пределов необходимой обороны признается явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется вред.

Не являются превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.

Уголовная ответственность наступает только за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81331. Поворот виконання 28.31 KB
  Поворот виконання це спосіб захисту майнових прав відповідача який полягає у поверненні позивачем стягувачем відповідачу боржнику всього одержаного за скасованим рішенням. Загальних правил які б передбачали поворот виконання немає що примушує знову звертатися до процесуального процедурного чи іншого законодавства яке передбачає винесення і виконання юрисдикційного рішення яке підлягає виконанню у порядку ст. Питання про поворот виконання вирішує суд який переглядає судові рішення постанови і до компетенції якого входить...
81332. Виконавчий збір 28.08 KB
  Виконавчий збір не стягується із страховиків які здійснюють державне обовязкове особисте страхування при виконанні державними виконавцями рішень про стягнення коштів за державним обовязковим особистим страхуванням та з осіб звільнених від його сплати згідно з законодавством а також за виконавчими документами про конфіскацію майна стягнення періодичних платежів стягнення виконавчого збору накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого...
81333. Витрати на здійснення виконавчих дій та їх види 26.9 KB
  До інших витрат на організацію виконавчих дій належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям відповідно до статті 47 Закону; придбання службових житлових приміщень; придбання службових приміщень; страхування державних виконавців; забезпечення державних виконавців форменим одягом
81334. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум і черговість задоволення вимог стягувачів 27.72 KB
  Розподіл стягнутих державним виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум у тому числі одержаної від реалізації майна боржника здійснюється у такому порядку: у першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій...
81335. Закінчення та відновлення виконавчого провадження 27.23 KB
  Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ, або за належністю до іншого органу державної виконавчої служби
81337. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника 28.14 KB
  Звернення стягнення на майно боржника полягає в його виявленні шляхом надіслання запитів до органів державної податкової інспекції банків дорожньої автомобільної інспекції бюро технічної інвентаризації нотаріату тощо описі арешті вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті інші цінності в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях на рахунки в цінних паперах у депозитаріях...
81338. Порядок звернення стягнення на заставлене майно 27.41 KB
  Стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача заставодержателя. За постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору винесеною у виконавчому провадженні про звернення стягнення на заставлене майно стягнення звертається на вільне від застави майно боржника. Крім того право заставодержателя на звернення стягнення саме на заставлене майно регулюється статтею 20 Закону України Про заставу .
81339. Порядок звернення стягнення на майно боржника,яке знаходиться в інших осіб 24.23 KB
  Державний виконавець на письмову пропозицію боржника або стягувача має право звернути стягнення на майно боржника що знаходиться в інших осіб а також на майно та кошти належні боржникові від інших осіб. Зазначені особи на запит державного виконавця зобовязані надати у визначений ним строк відомості про належне боржникові майно що знаходиться в них та майно чи кошти які вони повинні передати боржникові. Одержавши від названих осіб відомості про наявність майна боржника державний виконавець описує це майно в присутності понятих вилучає...