92982

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом совершающим преступление своего поведения фактических обстоятельств содеянного последствий условий противоправности и т. Виды юридической ошибки: 1 ошибка в отношении противоправности деяния выражается в неправильном представлении лица: о преступности своего деяния...

Русский

2015-08-25

20.55 KB

1 чел.

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве.

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, совершающим преступление, своего поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, условий противоправности и т. д.

Различают два вида ошибок:

– юридические ошибки – это неправильное представление лица о правовой сущности или правовых последствиях совершаемого им деяния;

– фактические ошибки – это неправильная оценка лицом фактических обстоятельств, являющихся объективными признаками деяния, обязательными элементами состава преступления.

Виды юридической ошибки:

1) ошибка в отношении противоправности деяния – выражается в неправильном представлении лица:

– о преступности своего деяния – лицо полагает, что его действия преступны и влекут за собой уголовную ответственность, но УК РФ не предусмотрены;

– непреступности своего деяния – лицо полагает, что совершаемое им деяние не влечет уголовной ответственности, но УК РФ считает такое деяние преступлением;

2) ошибка в квалификации содеянного – лицо заблуждается в уголовно-правовой оценке деяния;

3) ошибка в отношении вида и размера наказания за преступление. Такая ошибка не влияет на ответственность, так как вид и размер наказания находятся за пределами субъективной стороны, не влияет ни на квалификацию, ни на размер и вид определяемого судом наказания.

Виды фактической ошибки:

1)ошибка в объекте – заключается в неправильном представлении лица, совершающего преступление, о содержании объекта посягательства как обязательного элемента составов;

2) ошибка в предмете – заблуждение в отношении свойств и материально выраженных характеристик предмета. Ошибка в предмете, являющемся обязательным элементом состава, влияет на квалификацию содеянного. Ошибка в предмете, являющемся факультативным элементом, на квалификацию не влияет;

3) ошибка в личности потерпевшего – заключается в том, что субъект, желая причинить вред одному лицу, в результате заблуждения причиняет вред другому лицу. Действия в таких случаях квалифицируются как оконченное преступление;

4) ошибка в характере совершаемого действия или бездействия. Такого рода ошибки могут быть двух видов:

– лицо не считает свои действия (бездействие) опасными и влекущими уголовную ответственность, хотя УК РФ они признаются преступлением;

– лицо считает свои действия (бездействие) общественно опасными, но на самом деле они таковыми не являются – ответственность наступает за покушение на преступление;

5) ошибка относительно признаков, характеризующих объективную сторону, – может заключаться в ошибке относительно количественной или качественной характеристики общественно опасных последствий.

Ошибка в качественной характеристике последствий может заключаться:

– в непредвидении вреда, который фактически наступил, – исключается ответственность за умышленное преступление;

– в предвидении вреда, который не наступил, – ответственность может наступить за покушение на преступление (при наличии прямого умысла).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74908. Побудова прямого кута і квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата 40 KB
  Вдосконалювати вміння розв’язувати приклади та задачі на додавання і віднімання в межах 20 без переходу через розряд; розвивати обчислювальні здібності, мислеві операціі аналізу та синтезу, корегувати математичну мову...
74909. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня 261.5 KB
  Складання і розв’язання задач. Мета: закріплювати знання таблиць множення числа 2 та ділення на 2 продовжувати формувати обчислювальні навички навички розв’язування прикладів і задач які включають дії різного ступеня; розвивати вміння читати вирази на сумісні дії творчу уяву кмітливість просторову уяву; виховувати прагнення до набуття нових знань наполегливість у роботі почуття дружби взаємодопомоги. Богданович карткиопори для розв’язування задач індивідуальної роботи пошукової роботи плакат Науководослідницький центр план...
74910. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2 48.5 KB
  А коли ми виконаємо всі завдання від Капітошки то дізнаємось що людині дає ця розумна наука. Рушаємо ж у чудову країну знань Завдання першої краплинки. Ось краплинку я знімаю Вам завдання прочитаю. Перевірка домашнього завдання Завдання другої краплинки.
74911. Знаходження значень виразів із дужками 64.5 KB
  Далі далі далі. Далідалідалі. Чому ж далі Тема уроку Знаходження значень виразів з дужками. У 1му класі ми розвязували такі вирази тільки на дії одного ступеня у 2му вчимося розвязувати на дії різного ступеня а далі ви будете розвязувати все складніші і складніші.
74912. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки 119.5 KB
  Вчитель: Сьогодні я запрошую вас у подорож щоб знайти скарби. Вчитель: А що треба щоб знайти скарби Учні: Карта. Б Каліграфічна хвилинка Вчитель: А що нам треба щоб пройти по морю і знайти скарби Учні: Для того щоб подолати перешкоди на морі нам треба корабель.
74913. Нумерація чисел від 21 до 100. Урок – змагання з математики в 2 класі. На математичному стадіоні 73.5 KB
  Дядіченко вчитель початкових класів спеціаліст вищої категорії учитель – методист Новогродівська загальноосвітня школа I III ступенів № 7 Донецької області Урок – змагання з математики в 2 класі На математичному стадіоні Тема: Повторення вивченого за темою Нумерація чисел від 21 до 100 Мета: Закріпити і вдосконалити знання учнів за темою; розвивати обчислювальні навички уміння розв’язувати прості та складені задачі різних типів; розвивати пам’ять увагу і логічне мислення учнів; вміння застосовувати різні види контролю....
74914. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення та ділення; повторення залежності між компонентами і результатом дій першої сходинки 69.5 KB
  закріпити табличне мнодення та ділення на 2 і 3; формувати вміння і навички розвязування задач; розвивати логічне мислення, математичну мову, увагу, вміння працювати самостійно; виховувати почуття доброти у взаємовідношеннях один з одним, почуття товариства.
74915. Застосування різних прийомів обчислення. Складання й розв’язування задач за схематичними записами їхніх умов 46 KB
  Мета. Формувати обчислювальні навики додавання і віднімання числа 7, застосовуючи різні прийоми обчислення. Вчити складати й розв’язувати задачі за схематичними записами їхніх умов. Розвивати мислення, мовлення учнів. Вчити аналізувати, узагальнювати, порівнювати.
74916. Урок по математике «Морское путешествие» 38.5 KB
  Дельфин на песке написал примеры но набежавшая волна смыла их. Составить и записать примеры таблицы умножения числа 3. Проверить составленные примеры и составить по два примера на деление. Остановка Коралловые рифы примеров а Решите примеры...