92982

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом совершающим преступление своего поведения фактических обстоятельств содеянного последствий условий противоправности и т. Виды юридической ошибки: 1 ошибка в отношении противоправности деяния выражается в неправильном представлении лица: о преступности своего деяния...

Русский

2015-08-25

20.55 KB

1 чел.

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве.

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, совершающим преступление, своего поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, условий противоправности и т. д.

Различают два вида ошибок:

– юридические ошибки – это неправильное представление лица о правовой сущности или правовых последствиях совершаемого им деяния;

– фактические ошибки – это неправильная оценка лицом фактических обстоятельств, являющихся объективными признаками деяния, обязательными элементами состава преступления.

Виды юридической ошибки:

1) ошибка в отношении противоправности деяния – выражается в неправильном представлении лица:

– о преступности своего деяния – лицо полагает, что его действия преступны и влекут за собой уголовную ответственность, но УК РФ не предусмотрены;

– непреступности своего деяния – лицо полагает, что совершаемое им деяние не влечет уголовной ответственности, но УК РФ считает такое деяние преступлением;

2) ошибка в квалификации содеянного – лицо заблуждается в уголовно-правовой оценке деяния;

3) ошибка в отношении вида и размера наказания за преступление. Такая ошибка не влияет на ответственность, так как вид и размер наказания находятся за пределами субъективной стороны, не влияет ни на квалификацию, ни на размер и вид определяемого судом наказания.

Виды фактической ошибки:

1)ошибка в объекте – заключается в неправильном представлении лица, совершающего преступление, о содержании объекта посягательства как обязательного элемента составов;

2) ошибка в предмете – заблуждение в отношении свойств и материально выраженных характеристик предмета. Ошибка в предмете, являющемся обязательным элементом состава, влияет на квалификацию содеянного. Ошибка в предмете, являющемся факультативным элементом, на квалификацию не влияет;

3) ошибка в личности потерпевшего – заключается в том, что субъект, желая причинить вред одному лицу, в результате заблуждения причиняет вред другому лицу. Действия в таких случаях квалифицируются как оконченное преступление;

4) ошибка в характере совершаемого действия или бездействия. Такого рода ошибки могут быть двух видов:

– лицо не считает свои действия (бездействие) опасными и влекущими уголовную ответственность, хотя УК РФ они признаются преступлением;

– лицо считает свои действия (бездействие) общественно опасными, но на самом деле они таковыми не являются – ответственность наступает за покушение на преступление;

5) ошибка относительно признаков, характеризующих объективную сторону, – может заключаться в ошибке относительно количественной или качественной характеристики общественно опасных последствий.

Ошибка в качественной характеристике последствий может заключаться:

– в непредвидении вреда, который фактически наступил, – исключается ответственность за умышленное преступление;

– в предвидении вреда, который не наступил, – ответственность может наступить за покушение на преступление (при наличии прямого умысла).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.
69261. Методика навчання учнів складанню та оздобленню виробів 179.5 KB
  Методика навчання учнів п’ятого класу прийомів з'єднання деталей за допомогою цвяхів, клею ПВА, зачищенню з’єднань та остаточної обробка виробів з фанери. Методика ознайомлення учнів шостого класу з прийомами та способами з’єднання деталей з тонколистового металу...
69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...
69263. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи 156.5 KB
  Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя вдосконаленню процесу передачі ним знань а не учінню діям учня із засвоєння цих знань. Ці сходинки етапи процесу навчання: цілеутворення мотивація зміст форми і методи результат.