92982

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом совершающим преступление своего поведения фактических обстоятельств содеянного последствий условий противоправности и т. Виды юридической ошибки: 1 ошибка в отношении противоправности деяния выражается в неправильном представлении лица: о преступности своего деяния...

Русский

2015-08-25

20.55 KB

1 чел.

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве.

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, совершающим преступление, своего поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, условий противоправности и т. д.

Различают два вида ошибок:

– юридические ошибки – это неправильное представление лица о правовой сущности или правовых последствиях совершаемого им деяния;

– фактические ошибки – это неправильная оценка лицом фактических обстоятельств, являющихся объективными признаками деяния, обязательными элементами состава преступления.

Виды юридической ошибки:

1) ошибка в отношении противоправности деяния – выражается в неправильном представлении лица:

– о преступности своего деяния – лицо полагает, что его действия преступны и влекут за собой уголовную ответственность, но УК РФ не предусмотрены;

– непреступности своего деяния – лицо полагает, что совершаемое им деяние не влечет уголовной ответственности, но УК РФ считает такое деяние преступлением;

2) ошибка в квалификации содеянного – лицо заблуждается в уголовно-правовой оценке деяния;

3) ошибка в отношении вида и размера наказания за преступление. Такая ошибка не влияет на ответственность, так как вид и размер наказания находятся за пределами субъективной стороны, не влияет ни на квалификацию, ни на размер и вид определяемого судом наказания.

Виды фактической ошибки:

1)ошибка в объекте – заключается в неправильном представлении лица, совершающего преступление, о содержании объекта посягательства как обязательного элемента составов;

2) ошибка в предмете – заблуждение в отношении свойств и материально выраженных характеристик предмета. Ошибка в предмете, являющемся обязательным элементом состава, влияет на квалификацию содеянного. Ошибка в предмете, являющемся факультативным элементом, на квалификацию не влияет;

3) ошибка в личности потерпевшего – заключается в том, что субъект, желая причинить вред одному лицу, в результате заблуждения причиняет вред другому лицу. Действия в таких случаях квалифицируются как оконченное преступление;

4) ошибка в характере совершаемого действия или бездействия. Такого рода ошибки могут быть двух видов:

– лицо не считает свои действия (бездействие) опасными и влекущими уголовную ответственность, хотя УК РФ они признаются преступлением;

– лицо считает свои действия (бездействие) общественно опасными, но на самом деле они таковыми не являются – ответственность наступает за покушение на преступление;

5) ошибка относительно признаков, характеризующих объективную сторону, – может заключаться в ошибке относительно количественной или качественной характеристики общественно опасных последствий.

Ошибка в качественной характеристике последствий может заключаться:

– в непредвидении вреда, который фактически наступил, – исключается ответственность за умышленное преступление;

– в предвидении вреда, который не наступил, – ответственность может наступить за покушение на преступление (при наличии прямого умысла).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54283. Виховання в учнів зацікавлення до математики 109 KB
  В першу чергу це можна досягти цікавими уроками і позакласними заходами. Заходами, які пробуджують цікавість і працьовитість, фокусують увагу і зосередженість, розвивають вміння використовувати вивчений матеріал у нестандартних ситуаціях.
54285. Усміхніться, рідні матусі 66.5 KB
  Кум: Тихіше Хомо ти дивихто це біля нашої Уляни вишивається Хома: Та це ж Стецько. Кум: А ну послухаймо що воно буде ховаються за тином Стецько іде скоро розявив рот махає руками бачить Уляну сміється з захватом говорить Стецько: Та й патлата. А що в вас варили Уляна: сумно Нічого Стецько: згадує Ну. а тепер що Уляна: Що Стецько: Що Уляна: Що Стецько: Що Уляна: Що Нічого Стецько: Брешеш – бо як нічого Батько казав розпитай її обо всім.
54286. Найдорожча у світі матуся 116.5 KB
  Мета: Відроджувати давні українські звичаї і традиції, пробуджувати в студентів прекрасні і благородні почуття – святе і ніжне ставлення до матерів, до материнства взагалі; виховувати почуття обов’язку у студентів – віддати шану матерям, відплатити любов'ю, турботою і допомогою в майбутньому.
54287. Загальна характеристика творчості В. Маяковського 244.5 KB
  Початок XX століття. Ще ніхто не знав, яким воно буде, але світ в очікуванні великих змін. Зустрічається минуле з майбутнім і намагається застерегти, попередити, передати досвід, але за законом життя майбутнє хоче мати свій досвід, свої помилки й перемоги. На початку XX століття Росія переживає революцію 1905 року, Першу світову війну та дві революції 1917 року, які перевернуть світогляд, ставлення до культури, літератури, віри, людини...
54288. Ваше будущее в ваших руках 52 KB
  Мне кажется что от человека зависит какой он. У каждого человека есть определенное жизненное задание – то чего хотелось бы добиться прежде всего ради чего стоило бы жить. Для группы 1 красный возможность человека заниматься любимым творческим делом. Вам нужно выбрать два человека.
54289. Методична культура - духовно-інтелектуальна база розвитку професіоналізму вчителя 71 KB
  Людина це . Кожна людина яка прийшла у цей світ неоціненна.У всі часи філософи намагалися дати визначення поняттю людина слайд 6. Так Платон стверджував що людина це істота з двома ногами без пір'я.
54290. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 268.5 KB
  Мета: Сформувати в студентів систему знань про специфіку ЕГП Австралії та території Океанії; навчити визначати особливості природи населення та господарства; розкрити роль Австралії в міжнародному географічному поділі; розвивати в студентів геопросторове мислення розуміння доцільності науково обґрунтованого підходу до природокористування системної єдності довкілля людини та її діяльності в територіальному аспекті;...
54291. Майстерня професійного самовдосконалення 71 KB
  Підготовка педагогічних і науковопедагогічних працівників їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти Національна доктрина розвитку освіти Таким чином основною формою удосконалення рівня професійної компетентності педагога є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої...