92983

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность деяния

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Под обстоятельствами исключающими преступность деяния понимаются действия бездействия внешне подпадающие под признаки состава преступления но по своей сути являющиеся социально полезными и необходимыми. Виды обстоятельств исключающие преступность деяния: необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица совершившего преступление...

Русский

2015-08-25

19.2 KB

0 чел.

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность деяния.

Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются действия (бездействия), внешне подпадающие под признаки состава преступления, но по своей сути являющиеся социально полезными и необходимыми.

Виды обстоятельств, исключающие преступность деяния:

– необходимая оборона;

– причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;

– крайняя необходимость;

– физическое или психическое принуждение;

– обоснованный риск;

– исполнение приказа или распоряжения

Выделяют две группы обстоятельств, исключающих преступность деяния:

– общественно полезные (необходимая оборона и задержание преступника);

– все остальные, признаваемые правомерными, непреступными (но не общественно полезными).

Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния: наличие любого из этих обстоятельств означает отсутствие всего состава преступления в целом, а значит, и уголовной ответственности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.
69261. Методика навчання учнів складанню та оздобленню виробів 179.5 KB
  Методика навчання учнів п’ятого класу прийомів з'єднання деталей за допомогою цвяхів, клею ПВА, зачищенню з’єднань та остаточної обробка виробів з фанери. Методика ознайомлення учнів шостого класу з прийомами та способами з’єднання деталей з тонколистового металу...
69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...
69263. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи 156.5 KB
  Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя вдосконаленню процесу передачі ним знань а не учінню діям учня із засвоєння цих знань. Ці сходинки етапи процесу навчання: цілеутворення мотивація зміст форми і методи результат.
69264. Методика вивчення об’єктів технологічної діяльності 338 KB
  Методика ознайомлення учнів п’ятого класу з використанням знарядь праці у процесі технологічної діяльності та об’єктами технологічної діяльності: машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкту технологічної діяльності залежно від потреб людини.
69265. Методи проектно-технологічної діяльності. Методика навчання учнів проектуванню та виготовленню об’єктів технологічної діяльності 180.5 KB
  Отже сьогодні мова очевидно буде йти не лише про ті методи які традиційно застосовував учитель і якими володів лише учитель але й про методи та прийоми активної та інтерактивної діяльності якими мають також володіти учні. Враховуючи інтереси учнів учитель складає банк навчальних...
69266. Методика вивчення в основній школі конструкційних матеріалів 58.5 KB
  Методика вивчення у п’ятому класі видів конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, пластмаса, резина тощо; способів вибору конструкційних матеріалів для виготовлення виробів; формування в учнів поняття про 5х властивості.