93011

Лекарственные формы. Классификации. Правила выписывания магистральных и официнальных форм. Государственная фармакопея

Доклад

Химия и фармакология

По цели действия и способу применения По разделению на дозы Недозированные неразделённые: сборы настои отвары настойки эликсиры сиропы. По цели действия и способу применения Для местного локального действия Для общего системного резорбтивного действия: для энтеральных способов применения для парентеральных способов...

Русский

2015-08-25

58.16 KB

2 чел.

Лекарственные формы. Классификации. Правила выписывания магистральных и официнальных форм. Государственная фармакопея.

Лекарственная форма — придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект

1 Классификация

 1.  1. 1 По разделению на дозы
 2.  1. 2 По консистенции
 3.  1. 3 По цели действия и способу применения

По разделению на дозы

 1.  Недозированные (неразделённые): сборы, , настои, отвары, настойки, эликсиры, сиропы.
 2.  Могут_быть_как_дозированными, так_и_не_дозированными: порошки, гранулы, мази, пластыри, суспензии (взвеси), эмульсии, растворы, микстуры, аэрозоли (в т. ч. , спреи).
 3.  Дозированные(разделённые): брикеты, капсулы , таблетки , пилюли, карамели, пастилки(троше), плёнки глазные, ТТС, суппозитории (в т. ч. , палочки, пессарии, шарики, свечи), капли.

По консистенции

Твердые: сборы, порошки, гранулы, брикеты, таблетки , пилюли, карамели, пастилки ), плёнки глазные.

 1.  Мягкие: мази, пластыри .
 2.  Жидкие: настои, отвары, настойки, эликсиры, сиропы, растворы ), суспензии (взвеси), эмульсии, микстуры.
 3.  густые экстракты (вязкие массы с содержанием влаги не более 25%), на спирте этиловом, воде, эфире;
 4.  сухие экстракты (сыпучие массы с содержанием влаги не более 5%), высушенные густые.
 5.  Газообразные: аэрозоли (в т. ч. , спреи).

По цели действия и способу применения

Для местного (локального) действия

Для общего (системного, резорбтивного) действия:

 1.  для энтеральных способов применения,
 2.  для парентеральных способов применения (в т. ч. , лекарственные формы для инъекций: порошки, суспензии (взвеси), эмульсии, растворы).

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21181. Лінійні простори. Базис. Розмірність. Ізоморфізм просторів 366 KB
  Але наприклад множина додатніх чисел не утворює лінійного простору по відношенню до звичайних операцій додавання та множення бо в цьому разі нема протилежного числа воно повинно бути від€ємним а значить не буде належати цій множині. Але множина векторів з якої вилучені вектори колінеарні заданій прямій не утворює лінійного простору бо завжди можна знайти такі два вектори які в сумі дадуть вектор колінеарний цій прямій тобто сума не буде належати множині. 4 Множина матриць заданого розміру якщо додавання матриць та множення на...
21182. Перехід до нового базису. Орієнтація базиса. Скалярний добуток. Евклідовий простір 361.5 KB
  Орієнтація базиса. Перехід до нового базиса. Хай в пвимірному лінійному просторі вибрані два базиса: та .2 Таким же чином і кожний вектор базиса можна розкласти по базису : .
21183. Нормовані простори. Ортонормований базис. Процес ортогоналізації 336.5 KB
  Ортонормований базис. А значить в пмірному просторі п попарно ортогональних елементів можна брати як базис. Такий базис називається ортогональним. Ортонормований базис.
21184. Пряма на площині. Рівняння площини 385.5 KB
  Це є вектор перпендикулярний до прямої. Задання прямої за допомогою нормального вектора базується на теоремі про те що через задану точку можна провести лише одну пряму перпендикулярну заданій прямій. Пряма з нормальним вектором Умовою перпендикулярності прямої і вектора є рівність нулю скалярного добутку 14.3 повністю задає пряму тобто кожна поточна точка прямої відповідає цьому рівнянню.
21185. Векторний та змішаний добутки векторів. Площина та пряма в просторі 522 KB
  У множині геометричних векторів можна ввести так званий векторний добуток двох векторів коли кожній парі векторів співставляється третій вектор який і називається їх добутком: . Вектор направлений перпендикулярно площині в якій лежать вектори і і в таку сторону щоб трійка векторів складала праву трійку інакше кажучи щоб ці вектори були орієнтовані по правилу правої руки Рис.1 Векторний добуток векторів Довжина вектора визначається за формулою 15.
21186. Лінійні оператори. Матриця оператора 476.5 KB
  Лінійні оператори. Матриця оператора. Лінійні оператори.
21187. Власні числа та власні вектори оператора. Самоспряжені оператори 822 KB
  1 то він називається власним вектором оператора а число його власним числом. Таким чином дія оператора на власний вектор дає той же вектор помножений на власне число. Це алгебраїчне рівняння степені називається характеристичним рівнянням оператора .
21188. Ортогональні оператори. Квадратичні формию. Криві другого порядку 282 KB
  2 то одержимо друге означення ортогонального оператора або .3 Звідси маємо для матриці ортогонального оператора або 18.5 показує що рядки стовпці матриці ортогонального оператора ортогональні.1 витікають властивості ортогонального оператора: 1 Якщо ортогональний то і ортогональні.
21189. Криві другого порядку 454.5 KB
  Як було показано в попередній лекції загальне рівняння другого порядку в системі координат побудованій на власних векторах матриці квадратичної форми рівняння має вид 18.1 Спочатку розглянемо випадок коли це рівняння еліптичного або гіперболічного типу тобто . Якщо то рівняння 19. Якщо маємо два рівняння прямих що проходять через новий початок координат .