93029

Особенности назначения местных анестетиков при различных видах местной анестезии. Нежелательные эффекты

Доклад

Химия и фармакология

Инфильтрационная анестезия (новокаин, тримекаин, лидокаин, мепивакаин, ультракаин в низких концентрацих 0, 25-0, 5 %) Проводниковая анестезия – новокаин, лидокаин, мепивакаин, тримекаин, бупивакаин в более высоких концентрациях (1-4 %) и в меньших количествах...

Русский

2015-08-25

54.33 KB

3 чел.

Особенности назначения местных анестетиков при различных видах местной анестезии. Нежелательные эффекты.

Показания к применению:

  1.  Инфильтрационная анестезия (новокаин, тримекаин, лидокаин, мепивакаин, ультракаин в низких концентрацих 0, 25-0, 5 %)
  2.  Проводниковая анестезия – новокаин, лидокаин, мепивакаин, тримекаин, бупивакаин в более высоких концентрациях (1-4 %) и в меньших количествах

Спинномозговая анестезия – лидокаин (1, 5 -2 %), бупивакаин (0, 5 %) + вазоконстрикторы(адреналин)

Субарахноидальная анестезия – часто используют гипербарические вещества(плотность выше, чем у спинномозговой), добавляя 5 % раствор глюкозы

  1.  Терминальная анестезия – дикаин (0, 25 – 0, 1 %), анестезин, пиромекаин, лидокаин, тримекан в концентрациях 1-5%

Эндоскопические и другие клинико-лабораторные исследования

В урологии и проктологии

В офтальмологии

Заболевания кожи, сопровождающиеся зудом, раны, ожоги, язвы

Заболевания ЖКТ (язвы, гастриты, диарея)

  1.  Аритмии (лидокаин 2- 10 %)

Нежелательные эффекты:

  1.  ЦНС – стимулирующее (кокаин) и депремирующее (большинство): нистагм, дрожь, тонико- клонические судороги с последующей смертью
  2.  ССС – «-» дромо- и батмотропный эффекты, кроме кокаина – «-» инотропный эффект, гипотензия
  3.  Кровь – метгемоглобинемия (прилокаин в дозах < 10 мг/кг)
  4.  Аллергические реакции замедленного и немедленного типа (анафилактический шок) – эфирные анестетики
  5.  На ткань нерва в месте введения – остаточный блок, дикаин – повышение внутриглазнго давления, отек роговицы

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих диз’юнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...
65619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ УРОТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРКИ 259.5 KB
  Актуальність пошуку нових методик у комплексному і комбінованому лікуванні уротеліальних пухлин нирки й особливо при метастатичних формах захворювання обумовлена невтішними результатами лікування даної категорії хворих навіть у рамках найбільших...
65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розв’язання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...