93036

Классификация средств, влияющих на передачу возбуждения в адренергических синапсах. Симпатолитические средства. Фармакодинамика. Показания к назначению. Нежелательные эффекты

Доклад

Химия и фармакология

В адренергических синапсах передача возбуждения осуществляется посредством норадреналина. Направленность действия веществ может быть следующей: 1 влияние на синтез норадреналина; 2 нарушение депонирования норадреналина в везикулах и цитоплазме пресинаптических окончаний; 3 угнетение ферментативной инактивации норадреналина...

Русский

2015-08-25

55.68 KB

3 чел.

Классификация средств, влияющих на передачу возбуждения в адренергических синапсах. Симпатолитические средства. Фармакодинамика. Показания к назначению. Нежелательные эффекты.

В адренергических синапсах передача возбуждения осуществляется посредством норадреналина. В пределах периферической иннервации норадреналин принимает участие в передаче импульсов с адренергических волокон на эффекторные клетки

Возможности фармакологического воздействия на адренергическую передачу нервных импульсов довольно разнообразны. Направленность действия веществ может быть следующей: 1) влияние на синтез норадреналина; 2) нарушение депонирования норадреналина в везикулах и цитоплазме пресинаптических окончаний; 3) угнетение ферментативной инактивации норадреналина; 4) влияние на выделение норадреналина из окончаний; 5) нарушение процесса обратного захвата норадреналина пресинаптическими окончаниями; 6) угнетение экстранейронального захвата норадреналина; 7) непосредственное воздействие на адренорецепторы.

1. Вещества, действующие непосредственно на адренорецепторы:

а) адреномиметики прямого действия - норадреналина гидротартрат, адреналина гидрохлорид, изадрин и др. ;

б) адреноблокаторы - фентоламин, анаприлин и др.

2. Вещества пресинаптического действия, влияющие на высвобождение и(или) депонирование норадреналина:

а) симпатомиметики или адреномиметики непрямого действия1 - тирамин, эфедрина гидрохлорид2;

б) симпатолитики - октадин, резерпин.

Исходя из тропности адреномиметиков и адреноблокаторов в отношении α- и β-адренорецепторов, их можно систематизировать следующим образом. Адреномиметические средства3

• Стимулирующие α - и β-адренорецепторы

Адреналина гидрохлорид4 Норадреналина гидротартрат4

(или гидротартрат) (β 1, β 2, α1, α2)(α1, α2, β 1)

• Стимулирующие преимущественно α-адренорецепторы Мезатон (α1) Нафтизин (α2)

Галазолин (α 2)

• Стимулирующие преимущественно β -адренорецепторы Изадрин (β β 2) Сальбутамол (β 2) Добутамин (β 1)

Фенотерол (β 2) Тербуталин (β 2)

Адреноблокирующие средства

• Блокирующие α-адренорецепторы Фентоламин (α1, α2) Празозин (α1) Тропафен (α1, α2) Дигидроэрготоксин (α1, α2)

• Блокирующие β -адренорецепторы Анаприлин (β 1, β 2) Метопролол (β 1) Окспренолол (β 1, β 2) Талинолол (β 1)

Атенолол (β 1)

• Блокирующие α - и β -адренорецепторы Лабеталол (β 1, β 2, α1)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48088. Основи наукових досліджень 304.5 KB
  Наука і наукове дослідження Роль і місце науки в соціальноекономічному розвитку суспільства. Наукове дослідження. Об'єкт мета та етапи наукового дослідження. Наука є складовою загальнолюдської культури і тому кожна людина повинна знати що таке наука наукові дослідження та як вони проводяться.
48089. Історія України 574.5 KB
  Вступ до курсу Історія України. Предмет має назву Історія України тобто розкриває і аналізує життя наших предків. Історія України бере свій початок з появи перших людей на її території.
48090. Сервісологія. Опорні конспекти лекцій 222 KB
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПОТРЕБ Мета і завдання дисципліни “Сервісологіяâ€. Основні поняття теорії потреб. Поняття “потреб膓необхідностіâ€ “бажання†“надмірної потребиâ€. Потреби нагальні первинні та; вторинні індивідуальні та суспільні; матеріальні та духовні.
48091. Органічна хімія. Опорні лекції 1.47 MB
  Алкани Алкани насичені вуглеводні парафіни – сполуки Карбону і Гідрогену в молекулах яких всі валентності насичені атомами Гідрогену. Розміщення бокових відгалужень у вигляді радикалів визначається порядковим номером атомів Карбону карбонового ланцюга. Нумерацію атомів Карбону в головному карбоновому ланцюзі починають з ближнього кінця де розміщується замісник – радикал.
48092. Теоретичні основи фінансового аналізу 769.5 KB
  Значення і теоретичні основи фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Метод фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Фінансовий аналіз – засіб пізнання фінансового механізму підприємства процесів формування і використання фінансових ресурсів для здійснення діяльності. Як відомо у процесі функціонування будьякого підприємства циклічно відбувається: залучення необхідних ресурсів; з’єднання їх у виробничому процесі; реалізація...
48093. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.11 MB
  Головною заслугою фізіократів є те що вони вперше перенесли предмет економічного дослідження зі сфери обігу в сферу виробництва і цим заклали фундамент для аналізу капіталістичного виробництва Класична політекономія Дійсно науковий характер економічна теорія отримала у працях представників класичної школи політичної економії В. Виходячи із сучасної практики важко не критикувати положення марксизму щодо економічної неспроможності капіталістичного виробництва та безперспективності його розвитку.Маркс з великою силою свого таланту логічно...
48094. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 61 KB
  Предмет система і джерела земельного права; земельна реформа в Україні. Предмет методи принципи і система земельного права. Джерела земельного права України їх класифікація.
48095. Навчально-методичні матеріали. Земельне право 409.5 KB
  В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв’язку з проведенням земельної реформи приватизації землі прийняттям нового Земельного Кодексу України. Проблеми даної навчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних і нормативних документів: Конституції України Земельного кодексу України Кодексів інших галузей права указів Президента України декретів і постанов Кабінету Міністрів України відомчих нормативних актів що регулюють земельні правовідносини в державі. Джерела земельного права України і їх...
48096. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 2.5 MB
  Теоретичні аспекти виникнення та розвитку науки національної економіки Основоположником науки про національну економіку є німецький економіст Ф. Лістом у вказаній праці можна звести до трьох взаємопов’язаних підходів: 1 теорії продуктивних сил; 2 концепції стадійного економічного розвитку; 3 положення про активну економічну роль держави. Вона є результатом попереднього розвитку відкриттів удосконалень традицій досвіду знань. Ліст справедливо відзначає що істинні багатство і добробут нації зумовлюються не кількістю мінових...