93047

Наркотические анальгетики. Опиатные рецепторы и их эндогенные лиганды. Классификация по сродству к опиатным рецепторам. Механизмы болеутоляющего действия

Доклад

Химия и фармакология

Наркотические аналгетикипреператы способные при резорбтивном действии подавлеть внутрицентральное проведение боли а при повторном применении вызывать психическую и физическую зависимостьнаркоманию. Активация: мюаналгезия зависимость эйфория вегетативные ответы каппааналгезия седация миоз дельтаэмоции судорожные реакции...

Русский

2015-08-25

54.25 KB

0 чел.

Наркотические анальгетики. Опиатные рецепторы и их эндогенные лиганды. Классификация по сродству к опиатным рецепторам. Механизмы болеутоляющего действия.

Наркотические аналгетики-преператы способные при резорбтивном действии подавлеть внутрицентральное проведение боли, а при повторном применении вызывать психическую и физическую зависимость(наркоманию).

Классификация НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛГЕТИКОВ по сродству к опиатным рецепторам:

  1.  агонисты опиатных рецепторов (сильные — морфин, промедол, фентанил, метадон, просидол; слабые — кодеин, омнопон);
  2.  агонисты-антагонисты (бупренорфин, нальбуфин, буторфанол, пентазоцин, трамадол, тилидин, налорфин);
  3.  антагонисты (налоксон, налтрексон).

Опиатные рецепторы-липопротеидные участки с высоким сродством к эндогенным пептидам(энкефалинам, эндорфинам) и наркотическим аналгетикам в мембранах нейронов, проводящих болевые импульсы.

Активация:

*мю-аналгезия , зависимость, эйфория, вегетативные ответы

*каппа-аналгезия, седация, миоз

*дельта-эмоции, судорожные реакции, вегетативные ответы

Механизм болеутоляющего действия:

-незначительное повышение болевого порога и низкая эффективность при надпороговых раздражениях( разрез кожи)

-угнетение суммации надпороговых болевых раздражений на все уровнях проведения боли

-преимущественная эффективность при хронических висцеральных болях

-наличие противотревожного и эйфорического действия, подавляющего ожидание боли, сглаживание восприятия и оценки болевых ощущений


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24576. Работа психолога с соматическими больными 58 KB
  Внутренняя картина болезни ВКБ – А. Лурия ввел понятие ВКБ – субъективные внутренние переживания ощущения болезненных проявлений отношение к себе и болезни страхи тревоги жалобы действия и поступки и т. Компоненты внутренней картины болезни: 1. Болевая сторона болезни уровень ощущений чувственный уровень – локализация болей и других неприятных ощущений их интенсивность и т.
24577. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 29 KB
  Для отримання аудиторських доказів при проведенні внутрішнього аудиту використовуються прийоми фактичного контролю суцільна та вибіркова інвентаризація контрольні обмірювання контрольний запуск сировини експертиза та лабораторні аналізи обстеження і документальний контроль із застосуванням юридичної перевірки та аналітичних процедур спостереження порівняння і зіставлення зустрічні перевірки огляд невизначених зобов'язань підтвердження опитування перевірка механічної точності аудиторська вибірка а також інші різноманітні прийоми...
24578. Перевірка складання правильності балансу 27 KB
  Перевірка складання правильності балансу. Перевірка правильності складання балансу базується на таких основних моментах: 1 дані статей балансу на початок періоду повинні відповідати даним балансу на кінець попереднього періоду. При зміні вступного балансу на початок року в порівнянні зі звітними даними за попередній рік повинні бути надані відповідні пояснення; 2 дані статей балансу на кінець звітного періоду повинні бути обґрунтовані результатами інвентаризації; 3 суми статей балансу за розрахунками із фінансовими податковими органами...
24579. Перевірка правильності складання звіту про фінансові результати 25 KB
  Етапи перевірки фінансової звітності: 1 перевірка правильності заповнення адресної частини; 2 визначення виду діяльності підприємства необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою діяльністю; 3 перевірка правильності заповнення звітності за формою: наявність усіх передбачених показників відсутність підчисток і виправлень; 4 логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з найінформаційнішим ризиком тобто тих де найвірогідніша можливість виявлення шахрайства чи...
24580. Загальній огляд фінансової звітності підприємства 30 KB
  Загальній огляд фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність подається органам до сфери управління яких належать підприємства трудовим колективам на їх вимогу власникам засновникам відповідно до установчих документів а також згідно із законодавством іншим органам та користувачам зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань одержаних із місцевих бюджетів відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних. Аудитору слід пам'ятати що...
24581. Методика проведення загального аудиту 33 KB
  Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки До їх складу відносять: фактичну перевірку підтвердження документальну перевірку спостереження обстеження опитування перевірку механічної точності аналітичні тести сканування обстеження спеціальну перевірку та зустрічну перевірку див. Під фактичною перевіркою слід розуміти перевірку кількісного і якісного стану об'єктів який встановлюється шляхом обстеження огляду обмірювання перерахунку зважування лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного стану активів....
24582. Документування аудиторських послуг 26.5 KB
  Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Суть робочої документації Робоча документація це записи за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки тести отриману інформацію і відповідні висновки які робляться під час проведення аудиторської перевірки....
24583. Договір на проведення аудиту 32 KB
  Договір на проведення аудиту. Порядок укладання договору Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. Договір на проведення аудиту є основним документом який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки він документально стверджує що сторони дійшли згоди з усіх моментів обумовлених у договорі. Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів які використовуються в підприємництві.
24584. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору то погодження 29 KB
  За організаційноправовими формами клієнтів поділяють на підприємства установи організації об'єднання фонди громадян які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства підприємства установи й організації створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на: ♦ індивідуальні підприємства засновані тільки на особистій...