93068

ПСИХОСЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Доклад

Химия и фармакология

Бромиды натрия и калия бромид; комбинированные валокордин бромизовалериановой кты этиловый эфир фенобарбитал мятное и хмелевое масло этанол корвалол как у валокордина но без хмелевого масла валокормид настойки валерианы ландыша красавки бромид натрия ментол валоседан экстракт валерианы настойка хмеля...

Русский

2015-08-26

55.71 KB

2 чел.

ПСИХОСЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Классификация:

  1.  растительного происхождения — валериана лекарственная, пустырник, пассифлора, шлемник байкальский, пион, др. и на их основе препараты (ново-пассит, персен-форте, кардиофит и др. );
  2.  бромиды — натрия и калия бромид;
  3.  комбинированные — валокордин (бромизовалериановой к-ты этиловый эфир + фенобарбитал + мятное и хмелевое масло + этанол), корвалол (как у валокордина, но без хмелевого масла), валокормид (настойки валерианы, ландыша, красавки + бромид натрия + ментол), валоседан (экстракт валерианы + настойка хмеля + боярышника + ревеня + барбитал натрия и этанол), микстура Кватера (настой валерианы + настой мяты + натрия бромид + магния сульфат + амидопирин + кофеин), микстура Иванова-Смоленского (настой валерианы + натрия бромид + амидопирин + барбитал-натрий) и др. ФАРМАКОДИНАМИКА - понижают возбудимость РФ, промежуточного мозга и гипоталамуса; поаышают порог возбудимости нейронов; подавление эмоционального и двигательного возбкуждения; адренолитическая активность; подавление афферентной импульсации к коре головного мозга ; спазмолитическое действиея; потенциирование действия снотворных. ПОКАЗАНИЯ : гипосомния, эмоциональное перевозбуждение, невротические расстройствп, стенокардия на фоне невротического расстройств, аритмии, началтная стадия гипертонической болезни, климактерические расстройствп, кишечные колики.

БРОМИДЫ. ФАРМАКОДИНАМИКА. - облегчают всемвиды внутреннего торможения, восстанавливают мозаику возбудительных и тормозных процессов, концентрируют иррадиирующее возбуждение, повышают тормозные процессы, подавляют возбудимость двигательных нейронов корв и предупреждают их истощаемость, устраняют дизритмию головного мозга и оказывают тротивоэпилептияеский эфыект. Фармакокинетика - хорошо всасывается в ЖКТ, силтное раздражаюее действие на слизистую ==>в виде раствороа, микстур с крахмалом. Распределение экстрацеллюлярно , концентрация в головном мозге в 3-4 раза меньше, чем в крови. Выведение почкпми т железами. ПОКАЗАНИЯ : вегетативные нарушения , эмоционалтное возбуждение, неврастения, неврозы, истерии, спонтанные тахикардии, судорожные состояния. НЕЖЕЛАТЕЛТНЫЕ ЭФФЕКТЫ - общая слабость. сонливость. раздражающее действие на слизистэую желудка . анорексия. обстипация. поювышенная потливость. нарушение половой функции. кумуляция ==> бромизм ( заторможенность, апатия, галлюцинации, апатия, бред, дрожание век, языка, рук, рассиройство речи, конъюктивит, ринит, бронхит, угреподобная сыпь - acbe bromica. Помощь при бромизме - отмена препарата, антидот нария хлорид (5- 10 г на 3-4 л жидкости), диуретики, гемодиализ, симптоматическое лечение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65365. Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням 3.73 MB
  Роботу відновлених деталей їх робочий ресурс експлуатаційну надійність в деяких випадках лімітує якість зони сплавлення та зон термічного впливу. Присутність в цих зонах несприятливої крихкої структури плівкових неметалевих вкраплень пор дефектів газового походження викликає...
65366. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного керування електроенергетичними об’єктами 697.5 KB
  Причини такого стану справ досить очевидні оскільки побудова ІІС для ОК ЕЕО потребує від їх розробників відповідних знань не лише в галузі інформатики програмування та обчислювальної техніки але також і знань що стосуються технологічних процесів...
65367. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 185 KB
  Насамперед це стосується програмного забезпечення світовий ринок якого розвивається високими темпами й становить близько 200 млрд. Специфіка ринку розробки програмного забезпечення ПЗ така що на ньому можливе швидке подолання навіть глибокого технологічного відставання.
65368. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу 301 KB
  Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...
65369. Студентська субкультура: становлення та еволюція (на матеріалах російських університетів XIX – поч. XX ст.) 173.5 KB
  Відповідно стан історіографії зумовлює подальші дослідження про студентство зокрема перед істориками постає завдання здійснити цілісний аналіз студентської субкультури Російської імперії ХІХ початку ХХ ст. В тому числі це стосується й студентства...
65370. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ 1.01 MB
  Актуальність теми обумовлена тим, що формений одяг (ФО) для учнів молодшої шкільної групи (МШГ), який експлуатується в загальноосвітніх навчальних закладах України, має низькі показники ергономічності. Одним з основних показників ергономічності є показник динамічної...
65371. Молекулярно-генетичний аналіз роду Beta L 338.5 KB
  Дослідження останніх десятиліть у галузі молекулярної генетики суттєво розширили наше уявлення щодо молекулярної організації геному еукаріот. Одним з напрямків молекулярної генетики є аналіз та характеристика генетичного різноманіття культурних рослин і диких видів...
65372. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки «ЕРА» 393.5 KB
  Однією з проблем утилізації ракет РС22 є створення безпечних технологічних процесів направлених не на знищення енергетичного потенціалу закладеного в твердому паливі балістичних ракет а на його ефективне використання після відповідної переробки при виробництві...
65373. Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів 2.79 MB
  Тематика роботи є частиною планових науководослідних програм по розвитку нафтопромислового комплексу України і базується на результатах держбюджетних науководослідних робіт Розроблення методики діагностування установок нафтогазової...