93075

Противоподагрические средства. Применение

Доклад

Химия и фармакология

Классификация 1 ингибирующие синтез мочевой кислоты угнетающие ксантиноксидазу аллопуринол с различным механизмом действиябензобромарон. 2 усиливающие выведение мочевой кислоты понижающие реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцахантуран уродан кебузон смещающие рН мочи в щелочную сторонууралит солуран...

Русский

2015-08-26

55.03 KB

6 чел.

Противоподагрические средства. Применение.

Классификация

1)ингибирующие синтез мочевой кислоты

-угнетающие ксантиноксидазу- аллопуринол

-с различным механизмом действия-бензобромарон.

2)усиливающие выведение мочевой кислоты

-понижающие реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах-антуран, уродан, кебузон

-смещающие рН мочи в щелочную сторону-уралит, солуран,

-комбинированные- алломарон

3)усиливающие выведение азотистых шлаков при мочекаменной болезни-уролесан, фитолизин, цистенал

4)применяющиеся при остром приступе подагры- НПВС(бутатион)колхицин, гликокортикоиды.

Аллопуринол (Allopurinol) Фармакологическое действие: Аллопуринол – лекарственный препарат, нарушающий синтез мочевой кислоты. Аллопуринол и его главное производное оксипуринол оказывают уростатическое действие. Механизм действия аллопуринола связан с его способностью угнетать активность фермента ксантиноксидазы, который катализирует окисление гипоксантина до ксантина и дальнейшее его превращение в мочевую кислоту. Нарушая, таким образом, синтез мочевой кислоты аллопуринол снижает её уровень в организме, а также способствует растворению уратов.

Бензобромарон (Benzobromarone) Фармакологическое действие: Бензобромарон оказывает сильное урикозурическое действие (повышает выведение мочевой кислоты). Эффект обусловлен главным образом торможением всасывания мочевой кислоты в проксимальных (расположенных в центральной части почки) почечных канальцах и увеличением выделения мочевой кислоты почками. Кроме того, препарат ингибирует (подавляет активность) ферментов, участвующих в синтезе пуринов. Под влиянием бензобромарона усиливается выведение мочевой кислоты через кишечник. Показания к применению: Применяют при гиперурикемии (повышенном содержании мочевой кислоты в крови) (при артритах /воспалении сустава/ с гиперурикемией, гематологических заболеваниях, псориазе и др. ) и подагре. Побочные действия: Препарат обычно хорошо переносится. В отдельных случаях возможны желудочно-кишечные расстройства (понос), кожные аллергические реакции. При подагре в первые дни могут усилиться боли в суставах, в этих случаях назначают нестероидные противовоспалительные препараты. Противопоказания: Беременность, кормление грудью, тяжелые поражения печени и почек. Не следует назначать препарат детям. Форма выпуска: Таблетки по 0, 1 г в упаковке по 30 штук и таблетки, содержащие по 0, 08 г (80 мг) микронизированного бензобромарона (хипурик).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68224. Технології білково-вуглеводного концентрату і соусів з чорноморських мідій 685.5 KB
  Однією з найважливіших проблем суспільства є мінімізація негативного впливу довкілля на людину, що супроводжується зниженням резистентності до інфекції, виснаженням стрес-лімітованої антиоксидантної системи організму, збільшенням частки захворювань щитовидної залози...
68225. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ ПРИ АВТОНОМНИХ ВИПРОБУВАННЯХ 415.5 KB
  Технічні характеристики теплових пожежних сповіщувачів а також методи й алгоритми їх визначення регламентуються євростандартом EN54. Цей стандарт передбачає нормування лише однієї часової характеристики пожежного сповіщувача часу його спрацювання хоча для цієї мети використовується...
68226. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ТЕРМІНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 1.55 MB
  Умовами підвищення результативності роботи організацій різної галузевої приналежності передбачається широке застосування методів стратегічного управління. В процесах стратегічного управління, розглядуваних за такі, що складаються з послідовності стадій формування...
68227. ВИХОВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 147 KB
  Незважаючи на численність наукових напрацювань із проблеми морального виховання дитини залишаються недостатньо вивченими особливості й основні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів щодо виховання в дітей старшого дошкільного віку шанобливого ставлення до матері як важливого складника...
68228. Діагностична значимість показників окисного стресу та нітроксидергічного дисбалансу в легеневих експіратах у новонароджених з дихальною недостатністю 356 KB
  Дихальні розлади в новонароджених є досить поширеними в практиці відділень інтенсивної терапії будьякого профілю представляють серйозну проблему та часто є причиною смерті хворих Шунько Є. Актуальність діагностики причин респіраторних розладів у новонароджених...
68229. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВОДНО-СОЛЬОВОГО РЕЖИМУ ТЕМНО-КАШТАНОВИХ ҐРУНТІВ НА ФОНІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ В УМОВАХ КРАСНОЗНАМ’ЯНСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 10.63 MB
  Зрошення на фоні діючого дренажу на таких безстокових та слабодренованих територіях є обовязковою умовою для збереження родючості ґрунтів. Тому дослідження водносольового режиму темнокаштанових ґрунтів при вирощуванні пшениці озимої як основної культури сівозмін сухої Степової зони в різних...
68230. МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 2.95 MB
  В умовах посилення процесів глобалізації фінансових ринків відкритості економік та їх взаємозалежності що обумовлюють зростання нестабільності національних валют роль механізму валютного регулювання постійно зростає.
68231. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ 540 KB
  Управління земельними відносинами є одним з найважливіших завдань в економічному середовищі країни що обумовлене сучасною земельною реформою. Фактично в державі не розроблено методології управління земельними відносинами як базису просторового соціальноекономічного розвитку.
68232. Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web 1.67 MB
  Позиціонування ІН цей напрям охоплює дослідження повязані з визначенням формуванням та підвищенням ефективності позиції ІН вебсайтів окремих вебсторінок та дописів користувачів WWW І. Пояснюється це тим що вкрай необхідно поліпшити якість величезних обсягів користувацького інформаційного...