93099

Гиполипидемические средства

Доклад

Химия и фармакология

Гиполипидемические средства: а средства преимущественно снижающие уровень холестерина: ингибиторы всасывания холестерина: анионообменные смолы или секвестранты желчных кислот холестирамин колестипол; ингибиторы синтеза холестерина: статиныили ингибиторы редуктазыгидроксиметилглутарового кофермента...

Русский

2015-08-26

55.22 KB

1 чел.

Гиполипидемические средства

. Классификация:

1) Гиполипидемические средства:

а) средства, преимущественно снижающие уровень холестерина:

  1.  ингибиторы всасывания холестерина: анионообменные смолы или секвестранты желчных кислот (холестирамин, колестипол);
  2.  ингибиторы синтеза холестерина: статиныили ингибиторы редуктазыгидроксиметил-глутарового кофермента А– ГМГ-КоA-редуктазы – (ловастатин, симвастатин, флувастатин и др. ), бигуаниды, пробукол;
  3.  вещества, способствующие выведению холестерина: линетол, липостабил, полиспонин;

б) средства, преимущественно снижающие уровень триглицеридов: фибраты (безафибрат, гемфиброзол, фенофибрат и др. ), никотиновая кислота, эндурацин

Механизм действия: холестирамин является анионообменной смолой, и, поступая в кишечник, связывает желчные кислоты и выводит их, что ведет к уменьшению всасывания холестерина. Из ловастатина образуется метаболит, ингибирующий синтез холестерина в организме. Липостабил содержит ненасыщенные ЖК, вит. В1, АМФ, никотиновую к-ту.

Побочные эффекты: диспепсия, повышенное газообразование, нарушает всасывание жирорастворимых витаминов. Ловастатин может вызвать мышечные боли, миопатии.

Показания: нарушение липидного обмена (атеросклероз и т. п. ).

Противопоказания: не принимать холестирамин при обструкции желчевыводящих путей, а также вместе с другими препаратами (т. к. обладает адсорбирующим действием). Ловастатинпротивопоказан при беременности и заболеваниях печени.

90. Средства неотложной помощи при гипертоническом кризе, острой сосудистой и сердечной недостаточности.

91. Гормональные препараты. Классификация. Виды гормонотерапии. Примеры.

92. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Общая характеристика. Показания к назначению.

93. Препараты гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные средства. Механизмы действия. Нежелательные эффекты. Применение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85368. Характерні особливості типів акцентуацій 35.92 KB
  Акцентуації це типологічні особливості характеру які виявляються іноді настільки яскраво що можуть бути досить близькі до психопатіям іншими словами патологічним аномалій. На відміну від психопатій для акцентуацій не характерна тріада показників психопатії: стабільність рис характеру в перебігу життя спільність проявів характеру в будьяких випадках соціальна дезадаптація. Акцентуації особливо виражені в період формування характеру з віком вони згладжуються. Особливості характеру при акцентуації можуть бути зовсім непомітні в...
85369. Специфіка вживання алкоголю і наркотиків у підлітковому віці 37.17 KB
  Це обумовлено тим що пияцтво підлітків наркоманія чи токсикоманія завжди повязані з іншими порушеннями поведінки. Адиктвна поведінка є складовим елементом поведінки що відхиляється як би нашаровуючись на соціальну дезадаптацію підлітка. Дитячі психіатри вважають що у підлітків практично неможливо розмежувати ситуаційні порушення поведінки і прояви починається захворювання. Подруге проявом суто вікової особливості негативізму як крайнього прояви реакції емансипації або однією з форм пошукового поведінки.
85370. Визначення поняття «характер» і «акцентуації характеру» в психології 41.51 KB
  Підлітки цього типу відрізняються рухливістю товариськістю схильністю до бешкетування. Підлітки гіпертимного типу часто переоцінюють свої здібності бувають надто самовпевненими прагнуть показати себе похвалитися.
85371. Елементи психотерапії в роботі логопеда 38.5 KB
  Логопед повинен зустріти дитину надзвичайно дружелюбно і показати йому кімнату в якій вони будуть займатися все що в ній знаходиться насамперед іграшки. Помітивши що найбільше дитині сподобалося педагог дає йому річ яка його зацікавила і якщо дитина не заперечує підключається до його гри на рівних. Коли ви перебуваєте праворуч ви допомагаєте йому просуватися в потрібному напрямку до результатів яких ви обидва чекаєте; Займайте позицію Левелінга на рівні очей дитини він на стільці ви на стільчику він на підлозі і ви на...
85372. Девіантна поведінка та причини її виникнення та прояву 39.73 KB
  На сьогоднішній день найпоширенішими видами девіантної поведінки серед підлітків є: злочинність алкоголізм наркоманія токсикоманія суїцид. Існують різноманітні взаємоповязані фактори що обумовлюють генезис девіантної поведінки. Індивідуальний фактор який діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки та ускладнює соціальну і психологічну адаптацію індивіда. Психологічний фактор який розкриває несприятливі особливості взаємодії індивіда з оточенням і який проявляється в активновибірковому ставленні індивіда до середовища...
85373. Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату 49.5 KB
  Необхідно враховувати що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. У доопераційний період у дитини готують до операції мязи і тканини виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Зустрічаються і більш складні мовні порушення в яких недоліки звуковимови є лише...
85374. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми, які мають мовні порушення 34.15 KB
  У дітей з мовними порушеннями в порівнянні з віковою нормою спостерігається зниження пізнавальної діяльності та входять до її структури процесів: менший обсяг запамятовування і відтворення матеріалу нестійкість уваги швидка відволікання виснаженість психічних процесів зниження рівня узагальнення і осмислення дійсності; у них утруднена розгорнута звязна мова.
85375. Профілактика порушень слуху 39.23 KB
  Групи ризику дітей першого року життя по приглухуватості і глухоті: діти що народилися від багатоплідної вагітності; діти з масою тіла менше 15 кг; діти матері яких перенесли під час вагітності краснуху герпетичну інфекцію цитометоловірусну інфекцію; діти матері яких приймали під час вагітності ототоксичні препарати; діти що отримували в період новонародженості за вітальними свідченнями антибіотики ряду аміноглікозидів; діти слабочуючих або глухих батьків; діти з родовими травмами і внутрічерепним крововиливом. Ці діти...
85376. Предмет, завдання і методи логопедії та логопсихології 38.25 KB
  Найточнішим на сьогодні вважається таке визначення цієї науки: логопсихологія це галузь спеціальної психології в якій вивчається своєрідність психічного розвитку осіб з вадами мовлення первинного походження а також розробляються принципи і методи психокорекційної роботи з ними. Основною метою спеціального психологічного супроводу в системі освіти осіб з порушеннями мовлення є виявлення усунення і попередження дисбалансу між процесами навчання і розвитку цієї категорії та їх потенційними можливостями. З огляду на визначення логопсихології...