93109

Фибринолитические средства и антиагреганты. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Показания к применению. Нежелательные эффекты. Принципы назначения

Доклад

Химия и фармакология

Ацетилсалициловая кислота дипиридамол пентоксифиллин тиклопидин клопидогрел плавикс реопро ламифибан тирофибан Фармакодинамика фибринолитиков Фибринолитики переводят содержащийся в крови неактивный белок плазминоген в активный фермент плазмин вызывающий лизис фибрина и разрушение недавно образовавшегося тромба.

Русский

2015-08-26

54.67 KB

4 чел.

Фибринолитические средства и антиагреганты. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Показания к применению. Нежелательные эффекты. Принципы назначения.

Фибринолитики (тромболитики):

а) прямого действия — фибринолизин, гепарин, трипсин;

б) непрямого действия (активизирующие профибринолизин) — стрептокиназа, стрептодеказа, урокиназа, альтеплаза, ретеплаза, ланотеплаза и др. ;

3) Антиагреганты2 — ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, пентоксифиллин, тиклопидин, клопидогрел /плавикс/, реопро, ламифибан, тирофибан

Фармакодинамика фибринолитиков

Фибринолитики переводят содержащийся в крови неактивный белок плазминоген в активный фермент плазмин, вызывающий лизис фибрина и разрушение недавно образовавшегося тромба. Препараты этой группы не предупреждают тромбообразование и могут способствовать увеличению образования тромбина и усилению агрегации тромбоцитов.

Фармакокинетика

Т1/2 циркуляции в крови комплексов стрептокиназы с плазминогеном и плазмином составляет около 23 мин, .

Показания – острый инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, периферические артериальные тромбозы

Нежелательные эффекты – кровотечения, аллергические реакции, артер. гипотензия

Фармакодинамика антиагрегантов

Угнетение синтеза тромбоксана а2: ингибиторы ЦОГ(аспирин); блокаторы реепторов на тромбоцитах: АДФ(тиклопидин, клопидогрель), ФАТ(кетотифен), серотонина(кетансерин), гликопротеиновыхз типа Іів/ІІІа(реопро, ламифибан); ингибиторы ФДЭ: дипиридамол, пентоксифиллин; усиление активности простациклиновой системы –эпопростенол

Показания – профилактика возникновения тромбозов, протезирование клапанов сердца, ИБС

Нежелательные эффекты – кровотечения, аллергические реакции, лейкопения, анемия, диспепсия, ульцерогенность

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7664. Професійна етика журналіста 57.5 KB
  Професійна етика журналіста Мораль як предмет етики - це сукупність правил і норм поведінки, якими людина керується у своєму житті. Вони регулюють ставлення людей одне до одного в приватному спілкуванні, колективі, суспільстві. Співжиття за мор...
7665. Робота міжнародного відділу ЗМІ 35 KB
  Робота міжнародного відділу ЗМІ Фахівцем у галузі міжнародної журналістики є Слісаренко, тому варто читати його матеріали, також Коркушко, Андрушко, Лещєнко, Наєм. Три ключові питання для журналіста-міжнародника при підготовці до написання матеріалу...
7666. Соціологія журналістики 60.5 KB
  Соціологія журналістики Соціологія як наука. Предмет, об’єкт, закони й категорії соціології. Структура і функції соціології як науки. Основні етапи й тенденції розвитку соціологічної думки. В середині 30-х рр.. 19 ст. постала...
7667. Художньо-публіцистичні жанри 66.5 KB
  Художньо-публіцистичні жанри Написати два повноцінних нариси та два повноцінних есе. Прикладів шукати не треба, лише для себе. Забужко Мова і влада - почитати і порефлексувати (письмово). Взяти будь-який публіцистичний матеріал і визначити, які оц...
7668. Языкознание как наука 83.5 KB
  Языкознание как наука. Языкознание - наука о языке, его происхождении, свойствах и функциях. Языкознание - одна из древнейших отраслей знаний. Возникло с появлением школ ок. 3 тыс. до н.э. Возникновение первых словарей, грамматик. Подлинно...
7669. Планування цехів та служб підприємства 26.96 KB
  Планування цехів та служб підприємства Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і о...
7670. Поняття і види операцій на виробничому підприємстві 24.02 KB
  Поняття і види операцій на виробничому підприємстві Системні властивості часових звязків виявляються в зєднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) за...
7671. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства 40.26 KB
  Структура виробничого процесу. Виробничий процес - це сукупність взаємоповязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...
7672. Поняття і показники виробничої потужності підприємства 55.82 KB
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють ...