93110

Средства, повышающие свертывание крови и угнетающие фибринолиз. Классификация. Прокоагулянты. Механизмы действия отдельных групп. Показания и противопоказания к применению

Доклад

Химия и фармакология

Прокоагулянты: а прямого действия: местно ─ тромбин гемостатическая губка коллагеновая губка фибриновый клей; системно ─ препараты факторов свертывания крови фибриноген концентрат фактора VIII IХ криопреципитат; б непрямого действия викасол менадион фитонадион этамзилат дицинон десмопрессин...

Русский

2015-08-26

54.12 KB

2 чел.

Средства, повышающие свертывание крови и угнетающие фибринолиз. Классификация. Прокоагулянты. Механизмы действия отдельных групп. Показания и противопоказания к применению.

Прокоагулянты:

а) прямого действия: местно ─ тромбин, гемостатическая губка, коллагеновая губка, фибриновый клей; системно ─ препараты факторов свертывания крови (фибриноген, концентрат фактора VIII, IХ, криопреципитат);

б) непрямого действия — викасол (менадион), фитонадион, этамзилат (дицинон), десмопрессин;

тромбин, гемостатическая губка-является факторм IIа светрывания крови, применяется только местно

фибриноген – является факторм I светрывания крови, применяется в качестве первой помощи

викасол (менадион), фитонадион-препараты витамина К в печени участвуют в гамма-карбоксилировании глутаминовых остатков протромбина, проконвертина, факторов IХ и Х I

показания-с профилактической целью 120 мкг у новорожденных, с леч целью-10-15 мг гемморагический синдром, гопопротромбинемия

этамзилат – гемостатическое действие –усиливает образование тканевого тромбопластина, активирует образование тромбоцитов; ангиопротективное – уменшает проницаемость каппиляров, усиливает их резистентность

показания – паренхиматозные и каппилярные кровотечения, тромбоцитопатии и –пении

десмопрессин – активирует образование факторов виллебранда и 8

нежелат. эффекты – повышенная свёртываемость крови, тромбоэмболия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25256. Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики 34 KB
  Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики Прикладка етика сфера знання і поведінки предметом якої є практичні моральні проблеми які мають междисциплінарний і відкритий характер. біоетики екологічної етики етики господарювання політичної етики етики науки і ін. представляеть собою нову багатоманітну сферу знання і суспільної практики яка виникає на межі етики і ін. є додатком етичної теорії до практики і має свої витоки в античності; це новий варіант професійної етики; сукупність особливого роду практичних моральних питань...
25257. Специфічні риси античної філософської парадигми 30 KB
  Основні досократичні школи: Мілетська школа Фалес Анаксімандр Анаксімен Вчення Геракліта Ефеського Атомізм Демокріта Піфагорійський союз Елейська школа Ксенофан Парменід Зенон Софісти Сократичні школи: мегарська Евклід – синтезували вчення Парменіда про буття з вищим поняттям сократівської етики – поняттям добра кінічна – основою щастя вважали нехтування суспільними нормами циніки кіренайська – гедонізм Платон – учень Сократа засновник Академії: вчення про ідеї як досконалі речі€ теорія пізнання знання як пригадування...
25258. Монізм-плюралізм. Суть „елейської кризи” в античній філософії 27.5 KB
  буття єдине істине нерухоме умоглядне розум та умовиводи. Існує лише буття небуття не існує тотожність мислення і буття. Оскільки небуття не можливо помислити то його не має Пізнання засобами органів відчуттів не достовірне. Апорії Зенона Ахілл і черепаха€ Стріла€: логічно неможливе мислення множинності речей припущення руху приводить до суперечностей Опоненти олеатів сперечалися з постулатами про єдність буття і його нерухомість апелювали до чуттєвоконкретної реальності що є багатоманітною і мінливою.
25259. Суть Сократовських тез 22.5 KB
  Осн заслуга в тому що діалог був осн методом знаходження істини. Даний вислів був переосмислений Сократом і означав 1 відмову від космологічної спекуляції досократиків 2 кореляцію осн постулата інтелектуальної етики Сократа добродетелб есть знание який передбач самопізнання пізнання своєї моральної сутності та її наступна реалізація пізнай хто ти єсть і стань ним шляхом досягнення щастя.
25260. Проблема співвідношення філософії та релігії 67.5 KB
  Спільне філософії і науки: конкретний предмет дослідження; обґрунтовуються особливими способами доказів філософія – верифікація само наукове знання інколи служить доказом філософського принципу; обидва знання – узагальнення ідей але ступінь узагальнення різний філософію часто називають метатеорією теорія теорії; ціль – збагачення досвіду людини; метод абстракції. Відмінності: наука вивчає лише відносне а філософія ще й абсолютне; наукове мислення інтелектуальне а філософське – розумове оскільки про відносне можна знати лише...
25261. Філософія релігії в системі філософських знань і як структурний компонент релігієзнавства. Філософія релігії і реліг. філософія: необхідність їх розрізнення 28.5 KB
  Філософія релігії в системі філософських знань і як структурний компонент релігієзнавства. Філософія релігії і реліг. філософія: необхідність їх розрізнення Філя релігії – подає понятійне тлумачення релігійних феноменів – інтелектуальний вимір релігії. осмисленість феномену релігії.
25262. Спільне філософії і науки 64.5 KB
  Природні релігії. Надприродні релігії. Природні релігії – це релігії які створив людський розум.
25263. Проблема класифікації релігій. Огляд різноманітних типологій релігії 28.5 KB
  Огляд різноманітних типологій релігії Більшість дослідників прагне розподілити релігії за певними критеріями але потрібно відкинути нормативні класифікації розподіл на релігію істинну свою і релігію хибну інших. 3 групи: 1 релігії арійських народів індоєвропейські народи; 2 релігії семітських народів семітськохамітська мовна група; 3 релігії туранських народів народи Уралу і Алтаю. Три релігії природи: чаклунство; брахманізм і буддизм; стадія переходу до релігії свободи – зороастризм єгипетська і фінікійська релігії; 2...
25264. Проблема сутності християнства: огляд різноманітних точок зору. Ідейні передумови появи християнства 30 KB
  Проблема сутності християнства: огляд різноманітних точок зору. Ідейні передумови появи християнства Афанасій Великий: Слово про втілене слово€ і сповідання віри про втіленого Бога дало стійкість християнству€ – це ортодоксальна точка зору. Іша точка зору: Євангеліє формується під грецьким впливом і долає іудаїзм; ІІга точка зору: Євангеліє – це є продовження іудаїзму іудаїзм – єдина основа християнства. Це однією точкою зору є бачення смислу християнства у етичному вченні Ісуса Христа.