93111

Ингибиторы фибринолиза. Классификация. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Показания к применению. Нежелательные эффекты. Проагреганты. Применение

Доклад

Химия и фармакология

Синтетические кислота аминокапроновая кислота транексамовая амбен тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин ингибиры протеолитических ферментов ингибиторы кининов показания передозировка фибринолитиков массивные переливания крови травмы органов богатых активаторами плазминогена...

Русский

2015-08-26

54.37 KB

3 чел.

Ингибиторы фибринолиза. Классификация. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Показания к применению. Нежелательные эффекты. Проагреганты. Применение.

Синтетические — кислота аминокапроновая, кислота транексамовая, амбен;

б) животного происхождения ─ апротинин (контрикал, гордокс, трасилол);

Проагреганты ─ кальция хлорид, кальция глюконат, серотонина адипинат, адроксон;

Тромбообразующие — децилат;

Коагулянты животного и растительного происхождения — желатиноль, лагохилус опьяняющий, калина, водяной перец;

Антагонисты гепарина — протамина сульфат.

Синтетические — кислота аминокапроновая, кислота транексамовая, амбен - тормозит превращение профибринолизина в фибринолизин, ингибиры протеолитических ферментов, ингибиторы кининов

показания – передозировка фибринолитиков, массивные переливания крови, травмы органов, богатых активаторами плазминогена, отслойка плаценты, легочные, желудочные кровотечения

нежел. эффекты – малотоксичны, тошнота, рвота

животного происхождения – инактивируют протеиназы крови и тканей

показания – кровотечения, обусловленные гиперфибринолизом, острый панкреатит, ангионевротический отек, тяжелые формы шока

нежел. эффекты – арт. гипотензия, тахикардия, аллергические реакции, галлюцинации, спутанность сознания, тошнота, рвота

Кальция хлорид – кальций непосредственно участвует в адгезии иагрегации тромбоцитов

Показания – гемморагические васкулиты, при кровотечениях

Серотонина адипинат – активирует агрегацию тромбоцитов

Показания – паренхиматохные и каппилярные кровотечения, тромбоцитопатии и – пении, гипо и апластические анемии

Нежел. эффекты – боль по ходу вены, боль в животе, сердце, повышение АД


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47855. Понятие о структуре данного. Уровни представления структур данных 734.5 KB
  Вырожденные простейшие структуры данных называются также типами данных. Любая структура на абстрактном уровне может быть представлена в виде двойки DR где D конечное множество элементов которые могут быть типами данных либо структурами данных а R множество отношений свойства которого определяют различные типы структур данных на абстрактном уровне. СД типа массив. Массив последовательность элементов одного типа называемого базовым.
47856. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4.18 MB
  Підприємства мають такі ознаки: виробничотехнічна єдність спільність продукції що виготовляється процесів її виробництва певний склад виробничих фондів єдина технічна політика спільність допоміжного і обслуговуючого господарств; організаційносоціальна єдність наявність єдиного трудового колективу керівника та адміністрації підприємства наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи; фінансовоекономічна самостійність можливість самостійно визначати напрямки економічного розвитку склад обсяги продукції що...
47857. АНЕМІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. ДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ 1.6 MB
  Дефіцит заліза у дітей: причини патогеннез клініка діагностика диференційна діагностика. У дітей вміст гемоглобіну крові в межах вікової норми на нижніх границях : 110118 г л у дітей перших пяти років; 120128г л у дітей старших пяти років. Найчастіше ЗДА зустрічаються у дітей другого і третього років життя 4075.
47858. Педагогіка і психологія в системі наук про людину 1.39 MB
  Протягом сторіч педагогіка розвивалася як практика навчання і виховання дітей. За сучасних умов педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на всіх вікових етапах її особистісного і професійного розвитку оскільки: сучасна система освіти і виховання стосується практично всіх людей; у багатьох країнах створена система безперервної освіти людини; вона містить у собі всі ланки від дошкільної установи до професійної підготовки і курсів підвищення кваліфікації. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива...
47859. Загальні принципи проектування телефонних мереж 126 KB
  Процес проектування його методи та особливості Основою створення будьякого обєкта є процес проектування. Проектування це комплекс робіт який складається з пошуку досліджень розрахунків та конструювання достатнього для створення нового обєкта чи реконструкції старого що відповідає заданим вимогам. Проектування яке здійснюється людиною з застосуванням компютера наз.
47860. Інформаційні технології 171 KB
  На сучасному етапі розвитку транспортної галузі одним з основних факторів впливу науковотехнічного прогресу на технологічні транспортні процеси є широке застосування нових інформаційних технологій заснованих на використанні сучасних засобів обчислювальної техніки звязку та передачі інформації. Інформаційні технології ІТ інформаційнокомунікаційні технології Informtion nd Communiction Technologies ICT Сукупність методів виробничих процесів і програмнотехнічних засобів інтегрованих з метою збирання обробки зберігання...
47861. Економічний аналіз. Конспект лекцій 517 KB
  Мета функціональновартісного аналізу ФВА попередити зайві витрати на виробництво продукції шляхом удосконалення технології виробництва та конструкції виробів використання більш дешевої сировини і матеріалів. На стадії виготовлення продукції за допомогою ФВА детально вивчається продукція виявляються зайві витрати проводиться усунення зайвих функцій товару і таким чином досягається зниження витрат на виробництво продукції. Прибутком; прогнозування величини кожного з цих показників при заданих значеннях інших; економікостатистичний ...
47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних