93117

КРОВЕЗАМЕНЯЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Доклад

Химия и фармакология

Жировые эмульсии интралипид липофундин; коллоидные: животного происхождения желатиноль плазмогель; растительного пектин гуммиарабик; синтетические декстраны полиглюкин реополиглюкин на основе поливинилпирролидона неогемодез полидез; кристаллоидные: солевые...

Русский

2015-08-26

55.13 KB

0 чел.

КРОВЕЗАМЕНЯЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 

Классификации: I.

По составу: белковые: из форменных элементов крови — эритроцитарная, тромбоцитарная масса; из плазмы — сыворотка, антигемофильная плазма;

белковые гидролизаты — гидролизат казеина, гидролизин, инфузамин, аминотроф, альвезин и др. ; р-ры аминокислот — полиамин, мариамин, фриамин;  жировые эмульсии — интралипид, липофундин;  коллоидные: животного происхождения — желатиноль, плазмогель; растительного — пектин, гуммиарабик; синтетические — декстраны (полиглюкин, реополиглюкин), на основе поливинилпирролидона (неогемодез, полидез);  кристаллоидные: солевые — 0, 9 % р-р натрия хлорида, р-ры Рингера-Локка, хлорида калия, квинтасоль, лактосоль и др; буферные — натрия гидрокарбонат, трисамин; р-ры сахаров и многоатомных спиртов — глюкоза, фруктоза, сорбитол.  II. По функциональным свойствам и назначению: гемодинамические (противошоковые) — полиглюкин, рондекс, реополиглюкин, желатиноль;  дезинтоксикационные — неогемодез, полидез, реополиглюкин, желатиноль;  корректоры кислотно-щелочного и водно-солевого равновесия — солевые, буферные растворы;  для парентерального питания — белковые гидролизаты, растворы аминокислот, сахара, жировые эмульсии;  препараты, выполняющие функцию переноса кислорода — перфторан;  полифункциональные ─ полифер (гемодинамический, гемопоэтический), реоглюман (гемодинамический, гемопоэтический, дезинтоксикационный, диуретический), полиглюсоль, реосорбилакт (гемодинамика и кислотно-щелочное равновесие).  ТРЕБОВАНИЯ : сходны по физ-хим свойствами с плазмой, стерильность и табильность, безвредность, полное выведение или метаболизирование, гемодинамические должны длительноевремя задерживаться в русле (высокой молек масса), дезинтоксикационные – быстро выводиться (малая молек масса). ОСЛОЖНЕНИЯ - * не зависящие от объема – анафилактический шок, гемолиз, лихорадка, гиперкалиемия, инфекции. * при массивной – гипокалиемия, гипотермия, нарушение всертываемости. ПОКАЗАНИЯ (соответственно классификации по назначению)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70246. Якість продукції та методи її оцінювання 345.5 KB
  Основні поняття і визначення якості товарів і послуг Світовий досвід показує що в умовах глобальної конкуренції і відкритої ринкової економіки якість товарів і якість виробничих процесів є визначальним результатом і стратегічним напрямком діяльності будьякої господарської одиниці.
70247. Товари та послуги в маркетинговій діяльності. Економічна сутність товара і послуги 282 KB
  Класичне визначення товару залишається безсумнівно справедливим і в маркетингу. З розвитком та ускладненням економічних відносин наповнялося новим змістом і поняття товару. При цьому існуючі розходження в розумінні сутності товару пов’язані з тим з якої позиції він розглядається.
70248. Ціна в системі ринкових характеристик товару. Значення ціни в системі ринкових відносин 275 KB
  Важливою й актуальною проблемою для будьякого підприємства є встановлення раціональної ціни на вироблені і або реалізовані товари та послуги. Суть цілеспрямованої цінової політики в маркетингу полягає в тому щоб установлювати на товари підприємства такі ціни і так варіювати ними залежно...
70249. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці. Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці 215.5 KB
  Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці Термін маркетинг від англ. Початок розвитку маркетингу як прикладної наукової дисципліни пов’язують з Пенсильванським університетом США де в 1905 році В. Ватлер почав вести постійний курс âМетоди маркетингуâ в університеті Вісконсіна США.
70250. Товарні марки та упаковка. Товарна марка як частина товару 526.5 KB
  Такі складові товарної політики як розробка товарної марки і управління марочним капіталом стали постійним і важливим елементом стратегічного маркетингу виробників і продавців. Посилення комунікативного впливу на споживачів завдяки автоматичній рекламі товару в міру...
70251. Життєвий цикл товару. Економічний зміст життєвого циклу товару 228 KB
  З поняттям життєвий цикл товару пов’язують концепцію що характеризує економічний цикл життя товару від його розробки до моменту вилучення з продажу. З точки зору маркетингу більш актуальний цикл життя товару на ринку який за періодом часу коротший за економічний цикл оскільки не містить...
70252. Планування нової продукції і розробка товару. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств 341.5 KB
  Відновлення може виявитися також у новій конструкції товару у новому виробничому процесі у новому маркетинговому підході до системи просування товару на ринок. Розвиток нових технологій не тільки активізує процес створення нових товарів але й веде до істотного скорочення життєвого циклу товару.
70253. Цільовий ринок товару і методика його вибору. Зміст маркетингової діяльності щодо дослідження ринку 295 KB
  Ефективні та виважені маркетингові рішення в рамках товарної політики підприємства можуть бути прийняті лише на основі достовірних маркетингових досліджень. Загальне завдання системи маркетингових досліджень можна конкретизувати в наступних трьох завданнях: допомога в розумінні ринку...
70254. Формування попиту на ринку окремого товару. Потреби, попит та пропозиція, їх економічна сутність 272.5 KB
  Маркетинговий підхід до рішення завдань товарної політики які постають перед підприємствами і підприємцями заснований на вивченні формуванні і задоволенні потреб тих економічних суб’єктів що обрані як потенційні споживачі. Таким чином потреби можна розглядати із самих різних боків...