93131

Цефалоспорины

Доклад

Химия и фармакология

Классификация: 1е поколение цефазолин кефзол цефалотин цефалексин цефалоридин. 2е поколение цефокситин цефамандол цефпрозил цефуроксим цефаклор 3е поколение цефотаксим клафоран цефтриаксон цефтизоксим цефтазидим цефиксим цефтибутен 4е поколение цифипин цефпиром.

Русский

2015-08-26

55.47 KB

1 чел.

Цефалоспорины.

Классификация:

1-е поколение - цефазолин (кефзол), цефалотин , цефалексин, цефалоридин.

2-е поколение - цефокситин, цефамандол, цефпрозил, цефуроксим, цефаклор

3-е поколение - цефотаксим (клафоран), цефтриаксон, цефтизоксим, цефтазидим, цефиксим, цефтибутен

4-е поколение - цифипин, цефпиром.

Различия

-Фармакокинетические параметры (кислотоустойчивость, Т 1\2_

-Устойчивость к цефалоспориназе

-Широта спектра антибактериального действия

-Проникновение через ГЭБ

Фармакокинетика:

-Введение : парентерально и перорально (в завис. от вида)

-Биодоступность : 50-90% , не зависит от приема пищи

-Связь с белками : 20-90% (зависит от поколений)

-ТК в крови : для 1-го поколения - 3-4ч, для 2-го поколения - 6-8ч, 3 и 4 -го поколений -8-12 ч.

-Распределение: во многих тканях, органах(кроме предстательной железы) и секретах (в том числе внутриглазная жидкость). 3-е и 4-е поколение лучше проникают в ткани (особ. в ЦНС, костную)

-Биотрансформация : в основном не метаболизируются , кроме цефалотина и цефотаксима (дезацетилируют в печени , почках)

-Выведение : почками и печенью

Характеристика отдельных групп цефалоспоринов

1-е поколение - Гр+ кокки (кроме энтерококков), некоторые Гр- бактерии. Не устойчивы к бета-лактамазам и не проникают ч-з ГЭБ.

2-е п. - как и в предыдущ. , но активность к Гр-флоре более выражена (+эшерихии, гемофильная палочка). Стойки к цефалоспориназам Гр- микробов. Ч-з ГЭБ проникает только цефуроксим.

3-е п. - более активны к Гр- флоре, чем в Гр+ (+энтеробактерии), также к синегнойной палочке (цефоперазон, цефтазидим). Устойчивы к бета-лактамазам Гр- бактерий и проникают в ЦНС.

4-е п. - широкого спектра (Гр+ и Гр- микрофлора, анаэробы и др). Устойчивы к бета-лактамазам и проникают в ЦНС.

Химиотерапевтический спектр :

1)Инфекции, вызванные Гр+ микрофлорой (1-е поколение) и Гр- микрофлорой (2-4-е поколение), костно-суставной системы, мягких тканей, урогенитальных путей, пневмонии, отиты.

2)Септицемия (3-4-е поколение)

3)Менингит (3-4-е п)

4)Синегнойная инфекция

Нежелательные эффекты :

1)Аллергические реакции немедленного и замедленного типа, в том числе перекрестные с пенициллинами!

2)Суперинфекция

3)Гепато- и нефротоксичность

4) Гематологические реакции (лейкопения, гипотромбопения), особенно 3 ПОКОЛЕНИЕ

5)Местнораздражающее действие (флебиты, инфильтраты, диспепсия)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84549. Значення в’язкості крові для гемодинаміки. Особливості структури та функції різних відділів судинної системи 44 KB
  В’язкість крові залежить від таких 2ох факторів. Від зміни лінійної швидкості руху крові. В’язкість крові складає 45 – 50 умовних одиниць а плазми – 17 – 23 гривні.
84550. Лінійна і об’ємна швидкості руху крові у різних ділянках судинного русла. Фактори, що впливають на їх величину 41.83 KB
  Об’ємна швидкість руху крові – той об’єм крові котрий проходить через поперечний переріз судини за одиницю часу. Замкнута система кровообігу може нормально функціонувати лише при умові що об’ємна швидкість кровотоку в будьякій ділянці однакова. Лінійна швидкість руху крові – швидкість руху частинок крові відносно стінок судини. Оскількм ХОК в різних ділянках однаковий лінійна швидкість кровотоку визначається площею поперечного перерізу.
84551. Кров’яний тиск і його зміни у різних відділах судинного русла 41.24 KB
  Головним фактором який впливає на формування кров’яного тиску є ЗПОзагальний периферичний опір – сумарний опір всіх судин великого кола кровообігу. Він забезпечує падіння тиску крові з 100 в аорті до 0 мм рт. Оцінити внесок судин різних областей в його створення можна по падінню тиску ΔР крові на рівні цих судин так як ΔР = Q R а Q в даний момент часу однаковий в будьякій ділянці судинної системи аорта всі артеріоли всі капіляри всі венули і т. Загальне зниження тиску на ділянці аорта – нижня порожниста вена складає 100 мм.
84552. Артеріальний тиск, фактори, що визначають його величину. Методи реєстрації артеріального тиску 43.25 KB
  Методи реєстрації артеріального тиску.; 4 Середньодинамічний – рівень тиску який забезпечував би ту ж величину ХОК Q яка має місце в реальних умовах якби не було б коливань артеріального тиску. Фактори що визначають величину артеріального тиску: 1. ХОК нагнітальна функція лівого серця – більше впливає на рівень систолічного тиску; 2.
84553. Кровообіг у капілярах. Механізми обміну рідини між кров’ю і тканинами. 43.5 KB
  Механізми обміну рідини між кров’ю і тканинами. Кількість речовин які ідуть за механізмом дифузії з капіляра в капіляр однакові Час протягом якого кров перебуває в капілярі достатня для того щоб повністю вирівнялись концентрації різних речовин в крові і в інтерстеціальної рідини. В капілярах відбувається обмін рідини між кров’ю та тканинами також за механізмом фільтраціїрезорбції. При цьому рух рідини через стінку капіляра проходить за градієнтом концентрації який утворюється внаслідок складання чотирьох сил: Ронк.
84554. Кровоток у венах, вплив на нього гравітації. Фактори, що визначають величину венозного тиску 43.4 KB
  Фактори що визначають величину венозного тиску. Фактором який викликає розтягування вен і депонування в них крові є трансмуральний тиск різниця гідростатичного тиску крові та оточуючих тканин. Трансмуральний тиск значно зростає у венах розміщених нижче серця при вертикальній позі людини оскільки до власного гідростатичного тиску крові створюється насосною функцією серця приєднується гідростатичний тиск стовпа рідини у венах. Збільшення трансмурального тиску розтягує вени і сприяє депонуванню крові при переході з горизонтального...
84555. Тонус артеріол і венул, його значення. Вплив судинно-рухових нервів на тонус судин 45.26 KB
  Вплив судиннорухових нервів на тонус судин. Механізми регуляції регуляції тонуса судин Місцеві Центральні Нервові рефлекси Гуморальні гормони Міогенні Гуморальні Тканинні гормони Парасимпатичні Метаболіти Симпатичні Регуляція кровотоку в окремих регіонах Регуляція системного кровообігу Тонус судин – певна ступінь напруження стінки судин яка пов’язана із скороченням гладеньких м’язів які входять до складу судинної стінки. Тонус більш виражений в артеріальних судинах ніж у венозних артеріальні судини мають більш виражений шар гладеньких...
84556. Міогенна і гуморальна регуляція тонусу судин. Роль ендотелія судин в регуляції судинного тонусу 45.08 KB
  Роль ендотелія судин в регуляції судинного тонусу. Базальний тонус судин – той який притаманний судинам за відсутності нервових та гуморальних впливів вивчати можна на ізольованій судині. Кількість гладеньких м’язів що здатні до автоматії більша в дистальних судинах ніж в проксимальних; більша в артеріальних судинах ніж у венозних.
84557. Гемодинамічний центр. Рефлекторна регуляція тонусу судин. Пресорні і депресорні рефлекси 44.84 KB
  Гемодинамічний центр ГДЦ розташований в довгастому мозку хоча в регуляції системного кровообігу беруть участь всі рівні ЦНС від кори ГМ до спинного мозку. В структурі ГДЦ виділяють: пресорний відділ ПВ депресорний відділ ДВ еферентне парасимпатичне ядро блукаючого нерва Х. Третім структурним елементом ГДЦ є парасимпатичне ядро блукаючого нерва. Аферентні зв’язки ГДЦ.