93131

Цефалоспорины

Доклад

Химия и фармакология

Классификация: 1е поколение цефазолин кефзол цефалотин цефалексин цефалоридин. 2е поколение цефокситин цефамандол цефпрозил цефуроксим цефаклор 3е поколение цефотаксим клафоран цефтриаксон цефтизоксим цефтазидим цефиксим цефтибутен 4е поколение цифипин цефпиром.

Русский

2015-08-26

55.47 KB

1 чел.

Цефалоспорины.

Классификация:

1-е поколение - цефазолин (кефзол), цефалотин , цефалексин, цефалоридин.

2-е поколение - цефокситин, цефамандол, цефпрозил, цефуроксим, цефаклор

3-е поколение - цефотаксим (клафоран), цефтриаксон, цефтизоксим, цефтазидим, цефиксим, цефтибутен

4-е поколение - цифипин, цефпиром.

Различия

-Фармакокинетические параметры (кислотоустойчивость, Т 1\2_

-Устойчивость к цефалоспориназе

-Широта спектра антибактериального действия

-Проникновение через ГЭБ

Фармакокинетика:

-Введение : парентерально и перорально (в завис. от вида)

-Биодоступность : 50-90% , не зависит от приема пищи

-Связь с белками : 20-90% (зависит от поколений)

-ТК в крови : для 1-го поколения - 3-4ч, для 2-го поколения - 6-8ч, 3 и 4 -го поколений -8-12 ч.

-Распределение: во многих тканях, органах(кроме предстательной железы) и секретах (в том числе внутриглазная жидкость). 3-е и 4-е поколение лучше проникают в ткани (особ. в ЦНС, костную)

-Биотрансформация : в основном не метаболизируются , кроме цефалотина и цефотаксима (дезацетилируют в печени , почках)

-Выведение : почками и печенью

Характеристика отдельных групп цефалоспоринов

1-е поколение - Гр+ кокки (кроме энтерококков), некоторые Гр- бактерии. Не устойчивы к бета-лактамазам и не проникают ч-з ГЭБ.

2-е п. - как и в предыдущ. , но активность к Гр-флоре более выражена (+эшерихии, гемофильная палочка). Стойки к цефалоспориназам Гр- микробов. Ч-з ГЭБ проникает только цефуроксим.

3-е п. - более активны к Гр- флоре, чем в Гр+ (+энтеробактерии), также к синегнойной палочке (цефоперазон, цефтазидим). Устойчивы к бета-лактамазам Гр- бактерий и проникают в ЦНС.

4-е п. - широкого спектра (Гр+ и Гр- микрофлора, анаэробы и др). Устойчивы к бета-лактамазам и проникают в ЦНС.

Химиотерапевтический спектр :

1)Инфекции, вызванные Гр+ микрофлорой (1-е поколение) и Гр- микрофлорой (2-4-е поколение), костно-суставной системы, мягких тканей, урогенитальных путей, пневмонии, отиты.

2)Септицемия (3-4-е поколение)

3)Менингит (3-4-е п)

4)Синегнойная инфекция

Нежелательные эффекты :

1)Аллергические реакции немедленного и замедленного типа, в том числе перекрестные с пенициллинами!

2)Суперинфекция

3)Гепато- и нефротоксичность

4) Гематологические реакции (лейкопения, гипотромбопения), особенно 3 ПОКОЛЕНИЕ

5)Местнораздражающее действие (флебиты, инфильтраты, диспепсия)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17687. Розсіювання світла в мутних середовищах (αλ, α ~λ, αλ,) 88.38 KB
  Розсіювання світла в мутних середовищах. Мутне середовище середовище в якому містяться завислі частинки. Розсіювання світла у мутному середовищі можна описати на основі теорії дифракції світла на діелектричних частинках. Розглянемо три випадки відн
17688. Розсіяння Мендельштама-Брілюена 25.17 KB
  Розсіяння МендельштамаБрілюена Розсіюванням Мандельштама Брілюена називають розсіювання оптичного випромінювання конденсованими середовищами твердими тілами і рідинами в результаті його взаємодії з власними пружними коливаннями цих середовищ. Воно супроводжує...
17689. Самофокусування світла 33.92 KB
  Самофокусування світла Самофокусування світла це ефект самовпливу що виникає при розповсюдженні в нелінійному середовищі інтенсивного світлового пучка що має обмежений поперечний переріз. Розглянемо феноменологічне матеріальне рівняння де поляризованість...
17690. Скін-ефект. Аномальний скін-ефект 18.65 KB
  Скінефект. Аномальний скінефект Проникнення єлектронномагнітної хвилі в тонкий поверхневий шар металу є частковим випадком скінефекту. Сам шар у який проникає електромагнітне поле називається скіншаром. Напруженість поля в скіншар зменшується експоненційно таки
17691. Теорія випромінювання Ейнштейна 19.17 KB
  Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і кіль...
17692. Товсті та тонкі голограми 96.74 KB
  Товсті та тонкі голограми. Голографія набір технологій для точного запису відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання обємних зображень предметів на фотопластинці голограми за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фік
17693. Умови інтерференції двох хвиль 17.49 KB
  Умови інтерференції двох хвиль. Інтерференція зміна середньої інтенсивності що обумовлена принципом суперпозиції. Для інтерференції хвиль необхідною умовою є їх когерентність: однакові частоти однаково поляризованілінійно стала в часі різниця фаз. ...
17694. Фазовий синхронізм у параметричних явищах 36.72 KB
  Фазовий синхронізм у параметричних явищах. Нелінійний доданок до поляризації середовища в нульовому наближені:перший доданок не залежить від часу так зване оптичне детектування. Другий доданок гармонічно змінюється з часом. З ним повязана генерація в нелінійному сер...
17695. Фізіологічні властивості ока 20.29 KB
  Фізичні та фізіологічні властивості зору. Гострота зору. Навпроти зіниці в сітківці знаходиться так звана жовта пляма в середині якої центральна ямка. Щільність зорових клітин паличок і колбочок в цьому місці найбільшатому тут найвища гострота зору. Акомодація