93131

Цефалоспорины

Доклад

Химия и фармакология

Классификация: 1е поколение цефазолин кефзол цефалотин цефалексин цефалоридин. 2е поколение цефокситин цефамандол цефпрозил цефуроксим цефаклор 3е поколение цефотаксим клафоран цефтриаксон цефтизоксим цефтазидим цефиксим цефтибутен 4е поколение цифипин цефпиром.

Русский

2015-08-26

55.47 KB

1 чел.

Цефалоспорины.

Классификация:

1-е поколение - цефазолин (кефзол), цефалотин , цефалексин, цефалоридин.

2-е поколение - цефокситин, цефамандол, цефпрозил, цефуроксим, цефаклор

3-е поколение - цефотаксим (клафоран), цефтриаксон, цефтизоксим, цефтазидим, цефиксим, цефтибутен

4-е поколение - цифипин, цефпиром.

Различия

-Фармакокинетические параметры (кислотоустойчивость, Т 1\2_

-Устойчивость к цефалоспориназе

-Широта спектра антибактериального действия

-Проникновение через ГЭБ

Фармакокинетика:

-Введение : парентерально и перорально (в завис. от вида)

-Биодоступность : 50-90% , не зависит от приема пищи

-Связь с белками : 20-90% (зависит от поколений)

-ТК в крови : для 1-го поколения - 3-4ч, для 2-го поколения - 6-8ч, 3 и 4 -го поколений -8-12 ч.

-Распределение: во многих тканях, органах(кроме предстательной железы) и секретах (в том числе внутриглазная жидкость). 3-е и 4-е поколение лучше проникают в ткани (особ. в ЦНС, костную)

-Биотрансформация : в основном не метаболизируются , кроме цефалотина и цефотаксима (дезацетилируют в печени , почках)

-Выведение : почками и печенью

Характеристика отдельных групп цефалоспоринов

1-е поколение - Гр+ кокки (кроме энтерококков), некоторые Гр- бактерии. Не устойчивы к бета-лактамазам и не проникают ч-з ГЭБ.

2-е п. - как и в предыдущ. , но активность к Гр-флоре более выражена (+эшерихии, гемофильная палочка). Стойки к цефалоспориназам Гр- микробов. Ч-з ГЭБ проникает только цефуроксим.

3-е п. - более активны к Гр- флоре, чем в Гр+ (+энтеробактерии), также к синегнойной палочке (цефоперазон, цефтазидим). Устойчивы к бета-лактамазам Гр- бактерий и проникают в ЦНС.

4-е п. - широкого спектра (Гр+ и Гр- микрофлора, анаэробы и др). Устойчивы к бета-лактамазам и проникают в ЦНС.

Химиотерапевтический спектр :

1)Инфекции, вызванные Гр+ микрофлорой (1-е поколение) и Гр- микрофлорой (2-4-е поколение), костно-суставной системы, мягких тканей, урогенитальных путей, пневмонии, отиты.

2)Септицемия (3-4-е поколение)

3)Менингит (3-4-е п)

4)Синегнойная инфекция

Нежелательные эффекты :

1)Аллергические реакции немедленного и замедленного типа, в том числе перекрестные с пенициллинами!

2)Суперинфекция

3)Гепато- и нефротоксичность

4) Гематологические реакции (лейкопения, гипотромбопения), особенно 3 ПОКОЛЕНИЕ

5)Местнораздражающее действие (флебиты, инфильтраты, диспепсия)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16070. риміналістична характеристика злочинів 250.5 KB
  Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: Навч. посібник. К. 1997. 44 с. Вступ Боротьба зі злочинністю е одним із головних державних завдань на будь якій стадії суспільного розвитку. Особливого значення вона набуває в умовах реформування діяльності
16071. Біржова справа 20.06 MB
  Підручник складається з трьох частин і двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань і рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань (усього 300), ситуаційними задачами
16072. Біржове право 1.85 MB
  Біржовий ринок у світі давно вже став центром ринкової економіки. Нагромаджено великий досвід роботи бірж, що пройшли історичний розвиток від торгівлі наявною сільськогосподарською продукцією до торгівлі фючерсами й опціонами на всі види товарів і фінансових інструментів. Це сприяло перетворенню бірж з одного із головних каналів оптової торгівлі товарами на центри ціноутворення і страхування ризику.
16073. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ вивчення та корекція 886.5 KB
  В запропонованому посібнику розглянуті загальні питання вивчення професійної мотивації, а також проаналізовані мотиви вибору професії та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ.
16074. Право пенсійного забезпечення в Україні 1.27 MB
  І.М. Сирота ПРАВО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ в УКРАЇНІ Курс лекцій Київ Юрінком Інтер 1998 ББК 67.9 4УКР 305 С40 Рекомендовано вченою радою Юридичного інституту Одеського державного університету ім. 1.1. Мечникова Рецензент В.Т. УСЕНКО на
16075. Кримінально-виконавче право України 879 KB
  Кримінальновиконавче право України: Курс лекцій.Семаков Г. С Гель А. П. Київ 2000 [1] ВСТУП [2] ТЕМА 1 КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ [3] ТЕМА 2 ...
16076. Мотив і мотивація злочину 928 KB
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ А. В. САВЧЕНКО МОТИВ І МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИНУ Київ Атіка 2002 ББК 67.94УКР308 С12 Рекомендовано до друку спеціалізованою Вченою радою Національної академії внутрішніх справ України Науковий редактор Коржанськи
16077. Держава і економіка. Адміністративно-правові аспекти взаємовідносин 1.62 MB
  МВС України Університет внутрішніх справ О.П.Рябченко Держава і економіка: адміністративноправові аспекти взаємовідносин За загальною редакцією доктора юридичних наук професора О.М. Бандурки Видавництво Університету внут...
16078. Державне управління 621 KB
  Глен Райт. Державне управління. К. 1994 Переклали з англійської Василь Івашко Олександр Коваленко Світлана Соколик київ основи Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України ББК 67.30165.050 Р18 У посібнику розг...