93142

Противомикозные средства. Классификация. Механизмы действия противомикозных азолов и антибиотиков (полиенов). Показания к назначению. Нежелательные эффекты

Доклад

Химия и фармакология

Классификация по назначению: Препараты для лечения дерматомикозов: азолы для местного применения клотримазол миконазол; для системного кетоконазол интраконазол антибиотики гризеофульвин кислотысалициловая бензойная; красителибрилиантовый зеленый метиленовыйц синий фукорцин...

Русский

2015-08-26

55.59 KB

3 чел.

Противомикозные средства. Классификация. Механизмы действия противомикозных азолов и антибиотиков (полиенов). Показания к назначению. Нежелательные эффекты.

Классификация по назначению:

Препараты для лечения дерматомикозов:

- азолы ( для местного применения –клотримазол, миконазол; для системного – кетоконазол, интраконазол)

-антибиотики (гризеофульвин)

- кислоты(салициловая, бензойная);

-красители(брилиантовый зеленый, метиленовыйц синий, фукорцин);

-препараты йода( раствор йода спиртовый, калия йодид);

-антисептики разных химических групп(ундециленовая кислота, микосептин, тербинафин/ ламизил/, нафтифин, тольнафтат, циклопирокс, нитрофунгин)

Препараты для лечения кандидамикозов:

-азолы (для местного лечения – клотримазол, миконазол, для системного –кетоконазол)

-полиеновые антибиотики(нистатин, леворин, микогептин, местно –амфотерицин В);

- антисептики( декамин, циклопирокс, ваготил )

Препараты для лечения системных микозов: полиеновые антибиотики(амфотерицин В, амфоглюкамин, микогептин), азолы для системного применения(кетоконазол, флуконазол, инраконазол )

Классификация АЗОЛОВ:

1 Производные имидазола:

-I генерация(только местно с частотой 2-3 раза в сутки, курс -2-6 недель): клотримазол, миконазол, изоконазол, амиказол, бтфоназол;

- I Iгенерация(местно , курс 3-4 дня): эконазол, тиоконазол;

-III генерация ( как для местного , так и системной терапии, 1 раз в сутки ): кетоконазол(низорал) , сульконазол, оксиконазол;

2 Производные триазола: флуконазол(дифлюкан), интраконазол, фторконазол, терконазол(фунгистат)

Полиеновые антибиотики

Амфотерицин В, микогептин; местно и внутрь-нистатин , леворин

Механизм действия: фунгицидное –вследствие связывания с эргостеролом грибковой мембраны

Нежелательные эффекты: нистатин – аллергия , гастроинтестинальные расстройства; амфотерицин В- озноб, тошнота. , рвота, головная боль, гипотензия, флебиты, а также- нефро - , гепато- , нейротоксичность, гематологические реакции, нарушение электролитного обмена.

Нежелательные действия противогрибковых азолов :

- гастроинтестинальные: рвота, срыгивания , тошнота, диаре;

-нефротоксичность –отеки

- аллергические и дерматологические реакции(алопеция, кожный зуд)

-нейротоксичнгость – головная боль, головокружение, сонливость, нейропатия, фотофобия

-эндокринные –гинекомастия, олигоспермия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37700. Критерій Стьюдента 74.92 KB
  Щільність розподілу Графік щільності розподілу Стьюдента за зовнішнім виглядом нагадує нормальні криві. Але вони значно повільніше спадають до осі t якщо особливо за малих значень n Складено таблиці розподілу Стюдента здебільшого виду для кількості ступенів волі від 1 до 20. Якщо кількість ступенів волі більша то можна застосовувати нормальний закон розподілу з нульовим математичним сподіванням і одиничною дисперсією. Щільність цього розподілу подається формулою: Щільність розподілу Фішера має графік зображений на Для розподілу Фішера...
37701. Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів 1.24 MB
  Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.
37702. Моделювання і розробка ІС 691 KB
  У рамках Rtionl Rose використовуються наступні графічні діаграми UML: Діаграма варіантів використання дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Діаграма класів дозволяє описати структуру інформаційних обєктів ІС. Діаграма станів дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи субєкта ІС представляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа. Діаграма діяльності використовуються для опису інформаційних процесів; Діаграма послідовності служить для моделювання характеристик взаємодії передачі і прийому...
37703. Побудова локальної комп’ютерної мережі 1.95 MB
  2 Завдання: Навчитись встановлювати драйвери мережних адаптерів в середовищі операційних систем Windows 2000 XP; дослідити схеми підключення мережних пристроїв в локальній компютерній мережі топології â€зірка†та â€ієрархічна зіркаâ€; навчитись налаштовувати адресацію компютерів в локальній компютерній мережі; дослідити способи перевірки працездатності компютерної мережі за допомогою діагностичних утиліт. ІРАДРЕС МАСКУ ПОДСЕТИ ШЛЮЗ...
37705. Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO 64.5 KB
  Тема: Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO Мета: набуття навиків у прогнозуванні характеристик проектів ПЗ з використанням конструктивної моделі вартості CОnstructive CОst MОdel. Короткі теоретичні відомості COCOMO це множина моделей яка дозволяє обчислити вартість проекту ПЗ на основі одиниці виміру кількість рядків коду LOC. COCOMO включає наступні моделі: базова COCOMO застосовується у фазі специфікування вимог; проміжна COCOMO застосовується у фазах розробки множин вхідних умов проекту наприклад ...
37706. Введение в экономическую теорию. Основные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние 123.5 KB
  Экономическая теория - одна из наук об обществе. Термин экономия впервые предложен древнегреческим мыслителем Ксенофонтом. Встречается он и работах Аристотеля (IV в. до н. э.), которого иногда называют \"отцом\" экономической науки.
37707. Однофакторний аналіз 34.27 KB
  Найбільш прості розрахунки виходять при рівній кількості дослідів на кожному рівні фактора А табл. Таблиця 1 Вихідні дані для однофакторного дисперсійного аналізу з рівним числом паралельних дослідів Рівні фактора Номер досліду 1 2 . Суму квадратів всіх дослідів ; 2 3. Суму квадратів сум по стовпцях поділену на число дослідів в стовпцю ; 3 4.
37708. Глобальна культура сучасного світу 197.5 KB
  Одне за другим виникали поняття індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільств, що с доказом прискореного загального розвитку, і водночас песимістичні прогнози щодо глобальних викликів: екологічного