93142

Противомикозные средства. Классификация. Механизмы действия противомикозных азолов и антибиотиков (полиенов). Показания к назначению. Нежелательные эффекты

Доклад

Химия и фармакология

Классификация по назначению: Препараты для лечения дерматомикозов: азолы для местного применения клотримазол миконазол; для системного кетоконазол интраконазол антибиотики гризеофульвин кислотысалициловая бензойная; красителибрилиантовый зеленый метиленовыйц синий фукорцин...

Русский

2015-08-26

55.59 KB

5 чел.

Противомикозные средства. Классификация. Механизмы действия противомикозных азолов и антибиотиков (полиенов). Показания к назначению. Нежелательные эффекты.

Классификация по назначению:

Препараты для лечения дерматомикозов:

- азолы ( для местного применения –клотримазол, миконазол; для системного – кетоконазол, интраконазол)

-антибиотики (гризеофульвин)

- кислоты(салициловая, бензойная);

-красители(брилиантовый зеленый, метиленовыйц синий, фукорцин);

-препараты йода( раствор йода спиртовый, калия йодид);

-антисептики разных химических групп(ундециленовая кислота, микосептин, тербинафин/ ламизил/, нафтифин, тольнафтат, циклопирокс, нитрофунгин)

Препараты для лечения кандидамикозов:

-азолы (для местного лечения – клотримазол, миконазол, для системного –кетоконазол)

-полиеновые антибиотики(нистатин, леворин, микогептин, местно –амфотерицин В);

- антисептики( декамин, циклопирокс, ваготил )

Препараты для лечения системных микозов: полиеновые антибиотики(амфотерицин В, амфоглюкамин, микогептин), азолы для системного применения(кетоконазол, флуконазол, инраконазол )

Классификация АЗОЛОВ:

1 Производные имидазола:

-I генерация(только местно с частотой 2-3 раза в сутки, курс -2-6 недель): клотримазол, миконазол, изоконазол, амиказол, бтфоназол;

- I Iгенерация(местно , курс 3-4 дня): эконазол, тиоконазол;

-III генерация ( как для местного , так и системной терапии, 1 раз в сутки ): кетоконазол(низорал) , сульконазол, оксиконазол;

2 Производные триазола: флуконазол(дифлюкан), интраконазол, фторконазол, терконазол(фунгистат)

Полиеновые антибиотики

Амфотерицин В, микогептин; местно и внутрь-нистатин , леворин

Механизм действия: фунгицидное –вследствие связывания с эргостеролом грибковой мембраны

Нежелательные эффекты: нистатин – аллергия , гастроинтестинальные расстройства; амфотерицин В- озноб, тошнота. , рвота, головная боль, гипотензия, флебиты, а также- нефро - , гепато- , нейротоксичность, гематологические реакции, нарушение электролитного обмена.

Нежелательные действия противогрибковых азолов :

- гастроинтестинальные: рвота, срыгивания , тошнота, диаре;

-нефротоксичность –отеки

- аллергические и дерматологические реакции(алопеция, кожный зуд)

-нейротоксичнгость – головная боль, головокружение, сонливость, нейропатия, фотофобия

-эндокринные –гинекомастия, олигоспермия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64340. ЕРГО-ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 504.31 KB
  Сучасні вимоги до лікувальних закладів в світовій практиці їх проектування і будівництва наскільки змінилися, що виникла необхідність в удосконаленні архітектурних принципів формування їх архітектурного середовища.
64341. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції 873 KB
  При чому всі названі складові потребують отримання оцінок на базі кількісного оцінювання якості. Становлення галузі знань про кількісне оцінювання якості своїми коренями сягає 20х років коли в своїй праці з теорії розмірностей...
64342. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КЛУБІВ 200.5 KB
  Актуальною формою практичної реалізації такого напрямку організації позакласної фізкультурнооздоровчої та спортивномасової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах є учнівські фізкультурнооздоровчі клуби.
64343. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв 812.5 KB
  З урахуванням специфіки роботи подібних підприємств в Україні прийнято Закон Про об'єкти підвищеної небезпеки який регламентує первинну та повторну інформаційну підготовку ІП технічного персоналу як у традиційній формі так і з використанням інформаційних технологій.
64344. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 180 KB
  Реформування аграрної сфери економіки яке супроводжувалося становленням ринкових відносин проведенням земельної реформи створенням нових підприємницьких організаційних структур різних форм власності не дало очікуваних результатів.
64346. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів 952.46 KB
  Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.
64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.
64348. Поліпшення тягово-економічних характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії системи подачі піску 311 KB
  Ця умова задовольняється завдяки багатьом чинникам серед яких найбільш ефективним і дешевим засобом який зберігся з часів створення перших локомотивів та безальтернативно використовується на залізничному транспорті...