93148

Средства для лечения токсоплазмоза, лямблиоза, трихомониаза. Характеристика препаратов. Нежелательные эффекты

Доклад

Химия и фармакология

Противолямблиозные средства: метронидазол фуразолидон хлорохин. Противотрихомониазные средства: метронидазол тинидазол ацетарсол трихомонацид ваготил и др. Протилейшманиозные средства: препараты сурьмы меглюмин мономицин метронидазол акрихин. Средства для лечения балантидиаза: хиниофон мексаформ тетрациклин мономицин аминарсон.

Русский

2015-08-26

53.88 KB

2 чел.

Средства для лечения токсоплазмоза, лямблиоза, трихомониаза. Характеристика препаратов. Нежелательные эффекты.

Классификация

А. Противолямблиозные средства: метронидазол, фуразолидон, хлорохин.

Б. Противотоксоплазмозные: хлоридин, хлорохин, тетрациклин, макролиды, сульфаниламидные препараты.

В. Противотрихомониазные средства: метронидазол, тинидазол, ацетарсол, трихомонацид, ваготил и др.

Г. Противохламидиозные: доксициклин, макролиды, мет-ронидазол, фторхинолоны.

Д. Протилейшманиозные средства: препараты сурьмы (меглюмин), мономицин, метронидазол, акрихин.

Е. Средства для лечения балантидиаза: хиниофон, мексаформ, тетрациклин, мономицин, аминарсон.

Характеристика:

Метронидазол – (бц) восстановленная нитрогруппа препарата нарушает репликацию и транскрипцию ДНК микробной клетки.

Нежелательные эффекты:

Анорексия, диарея, сухость металлический привкус во рту, аллергия, лекопения, кандидомикоз, дисульфирамоподобный эффект (несовлестимость с употреблением алкоголя), кашель, бронхоспазм, полиневрит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41247. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 63.5 KB
  Органи державного управління в галузі екологічної експертизи Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України Уряд Автономної Республіки Крим місцеві Ради народних депутатів органи виконавчої влади на місцях Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України як спеціально уповноважений орган у цій галузі і його органи на місцях а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я...
41249. Учет запасов за МСФО 212 KB
  Признание и первоначальная оценка запасов. Общий подход к учету запасов и требования по раскрытию информации о них в финансовой отчетности приведены в МСБУ 2 Запасы. МСБУ 2 также не применяется к оценке запасов удерживаемых: а производителями продукции сельского хозяйства и лесничества сельскохозяйственной продукции после сбора урожая полезных ископаемых и минеральных продуктов в случае когда они оцениваются по чистой стоимости реализации согласно практике существующей в определенных отраслях; б продавцамипосредниками товаров...
41250. Технология литья по выплавляемым моделям. Составляющие литейного модельного комплекта 203 KB
  Литейное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся изготовлением фасонных заготовок или деталей путем заливки расплавленного металла в специальную форму, полость которой имеет конфигурацию заготовки (детали).
41251. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 71 KB
  Процедура проведення екологічної експертизи передбачає: перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів іреквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення екологоекспертних комісій груп відповідно до вимог законодавствапідготовча стадія; аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи вразі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основіпорівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки достатності та ефективності екологічних...
41253. Формне обладнання для виготовлення форм спеціальних видів друку 66.5 KB
  Пневматична установка для натягування трафаретної тканини. Механічні установки для натягування трафаретної тканини. На поверхню ситової тканини наносять фотополімерний прошарок який є основою пробільних елементів. Таким чином для виготовлення трафаретної форми необхідно виконати такі технологічні операції: натягування ситової тканини на трафаретну раму; нанесення емульсійного прошарку на поверхню ситової тканини; експонування ситової трафаретної рами; проявлення промивання і сушка ситової тканини трафаретної рами.
41254. Загальні положення об’ємного (титриметричного) аналізу 70.5 KB
  Класифікація методів об’ємного аналізу за способом титрування Точність титрування Визначення нормальності робочих титрованих розчинів Обчислення в об’ємному методі аналізу Сутність і особливості об’ємного аналізу. Цей процес називають титруванням. Проте необхідно мати на увазі деякі обмеження можливості застосування об’ємного аналізу: 1 взаємодія повинна іти в певних стехіометричних співвідношеннях; 2 реакції повинні іти швидко інакше титрування здійснювати важко а іноді неможливо. На цій основі об’ємні методи поділяються на...
41255. Визначення концентрації іонів водню в розчинах кислот, основ і солей. Буферні розчини 95.5 KB
  Так для 003н розчинуHCl знаходимо pН= . Слабкі кислоти Для кислоти складу НА константа дисоціації дорівнює але Cкисл =[HА] і [H]= [А] тому Зручно користовуватися величиною рКкисл= lg Ккисл Приклад: Багатоосновні кислоти Розглядаємо константи ступінчатої дисоціації наприклад вугільної карбонатної кислоти: Н2СО3 Н НСО3 НСО3 Н СО32 рК1=65 рК2=102 Отже друга константа дисоціації в 5000 раз менша першої тому друга ступінь дисоціації не має практичного впливу на величину...