93150

Классификация лекарственных средств, влияющих на функции желудочно-кишечного тракта. Фармакологическая регуляция аппетита, секреции слюнных желез. Показания к назначению

Доклад

Химия и фармакология

Фармакологическая регуляция аппетита секреции слюнных желез. влияющие на аппетит и пищеварительную функцию: стимулирующие; понижающие аппетит анорексигенные; влияющиена функцию слюнных желез; применяемые при нарушениях секреторной функции желудка: стимулирующие; угнетающие; гастропротекторы...

Русский

2015-08-26

55.16 KB

4 чел.

Классификация лекарственных средств, влияющих на функции желудочно-кишечного тракта. Фармакологическая регуляция аппетита, секреции слюнных желез. Показания к назначению.

 1.  влияющие на аппетит и пищеварительную функцию:
 2.  стимулирующие;
 3.  понижающие аппетит (анорексигенные);
 4.  влияющиена функцию слюнных желез;
 5.  применяемые при нарушениях секреторной функции желудка:
 6.  стимулирующие;
 7.  угнетающие;
 8.  гастропротекторы;
 9.  средства, улучшающие регенерацию слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;
 10.  рвотные, противорвотные;
 11.  влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта:
 12.  усиливающие моторику и слабительные, ветрогонные;
 13.  уменьшающие моторику и антидиарейные.
 14.  гепатотропные;

регулирующие функцию поджелудочной железы

Средства, СТИМУЛИРУЮЩИЕ АППЕТИТ:

 1.  рефлекторные стимуляторы: а) горечи истинные и ароматические (настои и настойки горьких трав — золототысячника, одуванчика, полыни, душицы, аира и др. ); б) вкусовые и экстрактивные вещества (корица, перец, чеснок, бульоны, овощные отвары);
 2.  центральные стимуляторы: перитол (ципрогептадин).

Механизмы действия. Показания к применению. Нежелательные эффекты.

Средства, ПОНИЖАЮЩИЕ АППЕТИТ (анорексигенные)2:

 1.  серотониномиметики3─ мазиндол, сибутрамин, фенфлурамин;
 2.  адрено-, дофаминомиметики ─ производные фенилалкинаминов (фепранон, дезопимон),
 3.  дофаминомиметики ─ бромкриптин.

Фармакологическая регуляция секреции СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ:

стимуляторы — М-холиномиметики, антихолинэстеразные средства;

ингибиторы — М-холиноблокаторы.

Показания

СТИМУЛИРУЮЩИЕ АППЕТИТ - гипотрофия,

ПОНИЖАЮЩИЕ АППЕТИТ – для лечения ожирения

регулирующие секрецию СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ при слюнотечение.

2

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24620. Облік розрахунків за податками і платежами 31.5 KB
  за податками податок на прибуток ПДВ акцизний збір 642 розрах. за обовязковими платежами місцеві податки транспортний податок 643 податкові зобовязання облік суми ПДВ на яку збільш. податковий кредит 644 податковий кредит облік ПДВ на яку підпрво має право зменшити податкове зобовязання. бюджету перед платником Дт311 Кт641 Кредитове сальдо Дт 641 Кт 311 Законодавче регулювання: ЗУ Про ПДВ ЗУ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби ЗУ про оподатковув.
24621. Предмет і Метод бухгалтерського обліку 27.5 KB
  Предмет і Метод бухгалтерського обліку Предметом бух обліку є господарські факти явища і процеси операції що зумовлюють рух господарських засобів коштів та джерел їх утворення. Предмет бух обліку охоплює процес виробництва розподілу обігу та споживання.обліку це сукупність прийомів і способів за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.
24622. Правове регулювання біх. обліку та фінансової звітності в Україні 26 KB
  обліку та фінансової звітності в Україні Основні нормативні акти які регулюють побудову та організацію на підприємстві. Організація бух обліку на підприємстві регулюється законом україни про бух облік та фін звітність.При організації і ведені б о підприємства керуються положеннями б о які являють собою нормативно правові акти затверджені мін фіном україни що визначають принципи та методи ведення б о і складання фін звітності що не суперечать міжнародним стандартам.Наказом мін фін україни було затверджено план рахунків б о активів капіталу...
24623. Облікова політика підприємства, її суть і значення 27 KB
  У відповідності з законом україни про б о та фін звітність в україні облікова політика це сукупність принципів методів і процедур що використовуються підприємством для складання та подання фін звітності. Фін результати залежать від способів обліку: 1.оцінки елементів затрат виробництва та їх групування і т д Облікова політика може змінюватися у випадках коли змінюються статутні вимоги і якщо зміни забезпечать реальне відображення операцій у фін звітності підприємства.Обл політика та її зміни відображаються у підтримках до фін звітності.
24624. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок 25 KB
  Рахунки синтетичного і аналітичного обліку їх взаємозвязок. По обєму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними. Всі рахунки балансу є синтетичними. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки.
24626. Бухгалтерський баланс та його структура 40 KB
  Існує два визначення балансу: економічне згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату і бухгалтерське згідно з яким це двобічна таблиця ліва частина якої актив призначена для відображення засобів підприємства права пасив для відображення джерел їх формування. Зміст форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням стандартом бухгалтерського обліку 2 затвердженим наказом Міністерства...
24627. Облік касових операцій підприємства 34 KB
  Надходження грошей в касу оформляється прибутковим касовим ордером який підписує гол бухгалтер і касир завіряється печаткою про приймання грошей видається квитанція. Касові ордери до передачі у касу той хто їх виписує реєструється у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.покупця по векселю шляхом внесення готівки в касу 301 34 2.надійшли у касу пеніштрафи і від реаліз.
24628. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банках 37 KB
  Облік грошових коштів на поточних рах. Для зберігання вільних грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків підприємствам організаціям громадянам суб'єктам підприємницької діяльності в банках відкривають поточні рахунки згідно з Інструкцією №3 Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті затвердженою постановою правління Національного банку України. З поточного рахунка оплачуються операції що забезпечують виробничогосподарську комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарноматеріальні цінності з...