93150

Классификация лекарственных средств, влияющих на функции желудочно-кишечного тракта. Фармакологическая регуляция аппетита, секреции слюнных желез. Показания к назначению

Доклад

Химия и фармакология

Фармакологическая регуляция аппетита секреции слюнных желез. влияющие на аппетит и пищеварительную функцию: стимулирующие; понижающие аппетит анорексигенные; влияющиена функцию слюнных желез; применяемые при нарушениях секреторной функции желудка: стимулирующие; угнетающие; гастропротекторы...

Русский

2015-08-26

55.16 KB

4 чел.

Классификация лекарственных средств, влияющих на функции желудочно-кишечного тракта. Фармакологическая регуляция аппетита, секреции слюнных желез. Показания к назначению.

 1.  влияющие на аппетит и пищеварительную функцию:
 2.  стимулирующие;
 3.  понижающие аппетит (анорексигенные);
 4.  влияющиена функцию слюнных желез;
 5.  применяемые при нарушениях секреторной функции желудка:
 6.  стимулирующие;
 7.  угнетающие;
 8.  гастропротекторы;
 9.  средства, улучшающие регенерацию слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;
 10.  рвотные, противорвотные;
 11.  влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта:
 12.  усиливающие моторику и слабительные, ветрогонные;
 13.  уменьшающие моторику и антидиарейные.
 14.  гепатотропные;

регулирующие функцию поджелудочной железы

Средства, СТИМУЛИРУЮЩИЕ АППЕТИТ:

 1.  рефлекторные стимуляторы: а) горечи истинные и ароматические (настои и настойки горьких трав — золототысячника, одуванчика, полыни, душицы, аира и др. ); б) вкусовые и экстрактивные вещества (корица, перец, чеснок, бульоны, овощные отвары);
 2.  центральные стимуляторы: перитол (ципрогептадин).

Механизмы действия. Показания к применению. Нежелательные эффекты.

Средства, ПОНИЖАЮЩИЕ АППЕТИТ (анорексигенные)2:

 1.  серотониномиметики3─ мазиндол, сибутрамин, фенфлурамин;
 2.  адрено-, дофаминомиметики ─ производные фенилалкинаминов (фепранон, дезопимон),
 3.  дофаминомиметики ─ бромкриптин.

Фармакологическая регуляция секреции СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ:

стимуляторы — М-холиномиметики, антихолинэстеразные средства;

ингибиторы — М-холиноблокаторы.

Показания

СТИМУЛИРУЮЩИЕ АППЕТИТ - гипотрофия,

ПОНИЖАЮЩИЕ АППЕТИТ – для лечения ожирения

регулирующие секрецию СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ при слюнотечение.

2

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69099. Архитектура БД ORACLE 3.15 MB
  Система управления базами данных, СУБД (Database Management System DBMS), является одним из важнейших компьютерных инструментов в современных организациях. В большинстве компаний СУБД используют для записи транзакций и ведения бухгалтерского учета.
69100. Моделирование реляционной БД 703.5 KB
  Описание систем в виде объектов и взаимоотношений Модель реляционной базы данных Нормальные формы Введение В материалах предыдущей лекции были рассмотрены основные понятия связанные с архитектурой БД ORCLE. В частности: Определение СУБД; Основное назначение БД; Категории файлов данных.
69101. Базы знаний. Введение в интеллектуальные системы 211 KB
  Существенный вклад в становление новой науки внесли ее пионеры: Маккарти автор первого языка программирования для задач ИИ ЛИСПа Минский автор идеи фрейма и фреймовой модели представления знаний Ньюэлл Саймон Шоу Хант и другие.
69102. Локалізація імен. Різновиди параметрів. Процес виклику підпрограм 89.5 KB
  Один з ефективних способів створення великих програм, технологія низхідного проектування, полягає в їх конструюванні за принципом «розділяй і пануй»: програма розглядається як набір маленьких фрагментів, кожний з яких виконує певну логічно завершену дію, може бути виконаний декілька...
69103. Рекурсія. Рекурсивні означення та підпрограми 104.5 KB
  Кожний ідентифікатор у програмі характеризується областю дії імені або областю видимості. Область видимості ідентифікатора - це область программ, в якій можна посилатися на даний ідентифікатор. У мові Раsсаl припускається довільна послідовність і кількість розділів, в яких іменуються ті чи інші об’єкти.
69104. Ініціалізація графічного режиму 52 KB
  Відеоадаптер персонального комп’ютера може працювати в одному із двох режимів - текстовому або графічному. У текстовому режимі на екрані дисплея відображаються лише символи. У графічному режимі мінімальним елементом зображення на екрані дисплея є піксел, або графічна точка.
69105. Графічні процедури й функції 80 KB
  Використання інших кольорових відтінків вимагає доволі складної техніки керування кольоровими палітрами, але її розгляд не належить до кола завдань даного підручника. Синтаксис процедур і функцій, що встановлюють кольори ліній і фону, наведено в табл. 5.1. Зазначимо, що установка кольору впливає...
69106. Побудова графіків функцій. Претворення координат і об’єктів 63 KB
  Для зображення графіка слід перевести логічні координати його точок у їх екранні еквіваленти. 3 урахуванням того що центр логічної системи координат збігається із центром екрана а також того що напрям екранної вісі ординат є зворотним до напряму логічної вісі ординат отримаемо таку формулу...
69107. Анімаційні ефекти 46.5 KB
  Найпростіший спосіб реалізації цього ефекту полягає в тому щоб намалювати зображення певним кольором а потім приховати його шляхом повторного малювання в тих самих графічних координатах кольором фону. Наступного разу зображення відтворюється вже в нових координатах.