93152

Аминогликозиды

Доклад

Химия и фармакология

Механизм действия - бактерицидный; необратимое угнетение синтеза белка бактериальной клетки - связывание с 30S- субъединицей рибосом приводит к нарушению встраивания аминокислот в белки и образованию нефункционального белка.

Русский

2015-08-27

54.46 KB

1 чел.

Аминогликозиды.

Классификация:

1-е поколение - стрептомицин, канамицин, неомицин.

2-е п. - гентамицин

3-е п. - амикацин, сизомицин, тобрамицин.

Механизм действия - бактерицидный; необратимое угнетение синтеза белка бактериальной клетки - связывание с 30S- субъединицей рибосом приводит к нарушению встраивания аминокислот в белки и образованию нефункционального белка.

Антимикробный спектр - преимущественно Гр- микрофлора: эшерихии, клебсиеллы, кишечная палочка, возбудители дизентерии, бруцеллеза, туляремии, туберкулеза, чумы, лепры.

Обладают антибиотическим эффектом.

1 ПОКОЛЕНИЕ

-Антимикроб. спектр - Появление резистентных штаммов (микобактерии)

-Химиотерапевтич. спектр - Туберкулез, туляремия, бруцеллез, чума, лепра, эндокардит, перитонит

2 И 3-Е ПОКОЛЕНИЯ

-Антимикроб. спектр - Шире (+стафило- и стрептококки, протеи, сальмонеллы, шигеллы, синегнойная палочка)

-Химиотерапевтич. спектр - Кишечные и мочевых путей инфекции, перитонит, менингит, сепсис, пневмония, плеврит, эмпиема

Фармакокинетика : Не всасываются в ЖКТ (только парентерально); не проникают в ЦНС и ткани глаза; Т1/2 - 6-8ч. и более; выведение почками.

Нежелательное действие:

Ототоксичность(ОСОБЕННО 1 ПОКОЛЕНИЕ), нефротоксичность, миорелаксантное действие, аллергич. р-ции, суперинфекция, местнораздражающее действие, эмбриотоксичность, быстрое развитие резистентности , вплоть до появления зависимых штаммов (стрептомицинзависимые)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48234. Конспект лекцій з релігієзнавства 492 KB
  Релігієзнавство являє собою комплекс суспільних наук, об'єктом вивчення котрих є релігія. Кожна з цих наукових дисциплін, виходячи з специфіки свого предмета, розглядає ту чи іншу сторону цього складного явища, що дозволяє в рамках релігієзнавства представити його цілісну картину
48235. Теорія соціальної роботи 141 KB
  Вступ до соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. Вступ Зв'язки соціальної роботи з іншими дисциплінами мають взаємний характер. Адже здійснення соціальної допомоги передбачає попередній збір інформації її системний аналіз висування гіпотез побудову моделей розвитку.
48236. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ) 802.03 KB
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.
48237. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 5.35 MB
  Остов двигателя Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. Уравновешивание четырехцилиндрового однорядного двигателя Уравновешивание двухцилиндрового Vобразного двигателя.
48238. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 282.5 KB
  Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні Мовне законодавство в Україні Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. Правовий статус української мови.
48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розв’язання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та об’єктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...
48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....