93157

Средства неотложной помощи при острой сердечной недостаточности

Доклад

Химия и фармакология

Устранение гипоксемии удаление жидкости из легких дыхательная поддержка Гемодинамическая разгрузка сердца уменьшение вазодилататоры нитраты давления в капиллярах легких опиоиды морфин Устранение перегрузки жидкостью мочегонные фуросемид Поддержание достаточного сердечного...

Русский

2015-08-27

55.96 KB

1 чел.

Средства неотложной помощи при острой сердечной недостаточности.

Острая сердечная недостаточность – клинический синдром, для которого характерно :

Снижение сердечного выброса, недостаточная перфузия тканей

Повышение давления в капиллярах легких и застой в тканях в результате нарушения сократительной способности миокарда

Снижение систолческого и минутного обьема сердца

Данный синдром встречается при следующих заболеваниях :

Пороки сердца. инфаркт миокарда, миокардиты, аритмии, внезапная перегрузка миокарда (гиперт. криз, тромбоэмболия легочной артерии) , декомпенсация при хронической сердечной недостаточности.

С застойным типом гемодинамики :

Правожелудочковая ОСН – венозный застой в большом круге кровообращения

Левожелудочковая ОСН – сердечная астма, отек легких

С гипокинетическим типом :

Кардиогенный шок – аритмический, рефлекторный или истинный.

Принципы терапии :

Устранение гипоксемии, удаление жидкости из легких - дыхательная поддержка

Гемодинамическая разгрузка сердца, уменьшение - вазодилататоры (нитраты)

давления в капиллярах легких опиоиды (морфин)

Устранение перегрузки жидкостью - мочегонные (фуросемид)

Поддержание достаточного сердечного выброса, - кардиотоники (гликозидные и негликозидные)

увеличение сократимости миокарда

Лечение на догоспитальном этапе :

Правожелудочковая ОСН – ликвидация основной причины (тромбоэмболия ветвей легочной артерии, астматического статуса и тд. ) , снижение гипоксии, воздействие на кровоток легочной артерии

Левожелудочковая ОСН (отек легких)

Купирование дыхательной паники – наркотические аналгетики (морфин)

Снижение преднагрузки и давления в системе легочной артерии – диуретики (фуросемид), нитраты, морфин

Снижение постнагрузки – нитраты, вазодилататоры

Инотропная стимуляция сердца – кардиотоники, сердечные гликозиды (дигоксин), негликозидные (добутамин, допамин)

Пеногашение – пары этилового спирта

Кислородотерапия, ИВЛ

Лечение левожелудочновой ОСН

Показана скорейшая коррекция состояния, которое привело к развитию ОСН !

При нарушениях ритма – антиаритмические

ОСН с гипертоническим кризом + применение гипотензивных, натрия нитропруссид.

С низким сердечным выбросом

Борьба с гиповолемей – 200 мл 0, 9% NaCl в/в

Борьба с аритмией – при брадиаритмии – 0, 3-1 мл 0, 1% р-ра атропина

Борьба с болевым шоком – морфин

Увеличение сердечного выброса и оксигенации тканей – негликозидные кардиотоники – добутамин, допамин, вазодилататоры.

Комплексная терапия инфаркта миокарда

Устранение болевого синдрома – наркотические анальгетики (морфин)

Предупреждение и лечение тромбообразования – антикоагулянты, фибринолитики, антиагреганты.

Устранение страха, эмоционального возбуждения – нейролептики, транквилизаторы

Устранение нарушений ритма – антиаритмические

Ограничение зоны некроза – нитраты

Устранение нарушений электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия – гидрокарбонат натрия, панангин

Восстановление сократительной способности миокарда – сердечные гликозиды.

Борьба с гипотонией – адреномиметики, аналептики, кровезаменители

Предупреждение рвоты - нейролептики


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57856. Способи розмноження рослин 179.5 KB
  Основні поняття і терміни: нестатеве вегетативне статеве розмноження спора гамета сперматозоїд яйцеклітина зигота гаплоїдний і диплоїдний набір хромосом мітоз мейоз.
57857. Значення сенсорних систем в психології та медицині 93.5 KB
  Цілі та завдання: узагальнити знання про будову сенсорних систем принцип структури та функції аналізаторів; з‘ясувати значення органів чуття для психології та медицини формувати науковий світогляд виховувати в учнів культуру здоров‘я як складову загальної культури людини.
57858. Дослідження різних видів пам’яті 121 KB
  Мета: ознайомити з основними видами пам’яті; розкрити фізіологічний механізм пам’яті; поглибити знання учнів про шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на пам’ять; усвідомити можливість розвитку пам’яті.
57859. Різноманітність грибів, їх роль у природі, житті та господарській діяльності людини 183.5 KB
  Мета уроку: познайомити учнів з різноманітністю грибів показати їх роль в природі житті та господарській діяльності людини; вчити дітей розпізнавати різні гриби розвивати навички роботи з додатковою літературою...
57860. Характеристика класу Однодольні. Рослини родини Злакові 161 KB
  Мета. Охарактеризувати рослини класу Однодольні продовжити формування в учнів навичок складання порівняльної характеристики спрямувати пізнавальну активність учнів на вивчення рослин родини Злакові з’ясувати їх практичне використання людиною.
57861. Відкриття європейців 44.5 KB
  Кого з Великих мореплавців ви пам’ятаєте ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати нову тему Слайд 1 Великі географічні відкриття дізнаємося про основний перебіг Великих географічних відкриттів і подорожей ХV – ХVІ століття.
57862. Революція у Франції. Бонопартистський переворот 1851р. і Встановлення імперії 85 KB
  Задачі уроку: Сприяти тому, щоб учні могли грамотно характеризувати причини, хід та рушійні сили революції у Франції, виділяти головні революційні події та оцінювати зміст Конституційних процесів, усвідомили поняття «республіка», «бонапартизм», «монархія».
57863. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування. Ресурсозабезпеченість 37.5 KB
  Мета: розглянути географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи сформувати поняття ресурсозабезпеченість природокористування; розвивати економічне мислення уміння аналізувати ступені впливу людини на природу...
57864. Енергетика України і проблеми енергозбереження 104.5 KB
  Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів; показати учням зв’язок енергетики та екологiї їхню взаємодiю шляхи полiпшенню стану енергетики на глобальному та мiсцевому рівнях...