93160

Средства неотложной помощи при нарушении дыхания, спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости

Доклад

Химия и фармакология

При коллапсе внутривенно капельно вводят 12 мл 0 2 раствора норадреналина в 250500 мл 5 раствора глюкозы и глюкокортикостероиды преднизолон 90120 мг внутривенно капельно в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида.

Русский

2015-08-27

53.93 KB

1 чел.

Средства неотложной помощи при нарушении дыхания, спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости

Ответ:

  1.  При острой дыхательной недостаточности, развившейся вследствие тяжелых гемодинамических расстройств с развитием острой сердечной недостаточности, вводят сердечные гликозиды (0, 5-1 мл 0, 06% раствора коргликона или 0, 5-0, 75 мл 0, 05% раствора строфантина внутривенно в 20 мл 40% раствора глюкозы). Для расслабления мускулатуры бронхов вводят г. внутривенно 10 мл 2, 4% раствора эуфиллина с 10 мл изотонического раствора натрия хлорида. При коллапсе внутривенно капельно вводят 1-2 мл 0, 2% раствора норадреналина в 250-500 мл 5% раствора глюкозы и глюкокортикостероиды преднизолон (90-120 мг внутривенно капельно в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида). При отеке легких вводят быстродействующие диуретические препараты — лазикс (40-80 мг виутривенно). При обильных кровопогерях переливают 250-500 мл одногруппной крови, 400-800 мл 6″/» раствора полиглюкина или другие крокзамещающие растворы. В случае развития асфиксии у больного бронхиальной астмой показано внутривенное введение 0, 3-0, 5 мл 0, 1% раствора адреналина в изотоническом растворе натрия хлорида (15-20 мл). Показано внутривенное капельное введение стертедных гормонов: преднизолона — 90120 мг, педрокортизона 125 мг, дексазона — 8 мг, метилпреднизолона (урбюзова) — 40-80 мг. Инфузионная терапия должна быть достаточно интенсивной. Для борьбы с обезвоживанием организма объем жидкости, вводимые внутривенно, должен достигать 1-1, 5 л. Для борьбы с респираторным ацидозом показано введение 4% раствора гидрокарбоната натрия — 200 мл внутривенно капельно. Если при проведении указанных терапевтических мероприятий признаки асфиксии прогрессируют, показана искусственная вентиляция легких.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...
67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з об’єктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.
67837. Додаткові розділи числових методів. Конспект лекцій 1.19 MB
  Стійкість методів розв’язування задачі Коші. Розглянемо кілька аспектів проблеми в розумінні числового розв’язання звичайних диференціальних рівнянь. Після побудови методу перед його програмуванням на ЕОМ доцільно визначити як сітковий розрахунок передає основні властивості точного розв’язку деяких модельних задач.
67838. Сутність та завдання кримінального процесу 133.5 KB
  В реальному житті практично кожному випускнику юридичного закладу освіти так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами розслідування злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу - одна з умов успішної роботи на посадах слідчих, прокурорів...
67839. Принципи кримінального процесу 133.5 KB
  Отже, принципи (засади) кримінального процесу — це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів...
67840. Суб’єкти кримінального процесу 175.5 KB
  Розглянувши та уяснив основні положення перших двох тем з яких Ви взнали поняття кримінального процесу та його принципи ми переходимо до вивчання більш важкої теми конкретизуючої більш посередньо учасників кримінального процесу.
67841. Доказательства в уголовном процессе 134.5 KB
  При расследовании любого уголовного дела и рассмотрение его в суде необходимо установить в точном соответствии с действительностью все фактические обстоятельства совершенного преступления. Вся сложность этой работы заключается в том, что следователь, прокурор и суд...