93170

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия. Классификация. Применение отдельных групп препаратов. Нежелательные эффекты

Доклад

Химия и фармакология

Средства стимулирующие мускулатуру матки утеротоники: 1 стимулирующие родовую деятельность вызывают тонические сокращения беременной матки: биогенные препараты гормонопрепараты окситоцин 25 ЕД питуитрин эстрон препараты простагландинов динопрост динопростон простенон витаминов В1 С...

Русский

2015-08-27

55.57 KB

3 чел.

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия. Классификация. Применение отдельных групп препаратов. Нежелательные эффекты.

МАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА. Классификация:

А. Средства, стимулирующие мускулатуру матки (утеротоники):

1) стимулирующие родовую деятельность (вызывают тонические сокращения беременной матки):

 1.  биогенные препараты — гормонопрепараты (окситоцин (2-5 ЕД), питуитрин, эстрон), препараты простагландинов (динопрост, динопростон, простенон), витаминов В1, С;
 2.  растительного происхождения — пахикарпин, хинин, масло касторовое;
 3.  синтетические — пропранолол, изоверин, прозерин, соли кальция.

2) для остановки маточных кровотечений (вызывают тетанические сокращения):

 1.  биогенные препараты — терлипрессин, окситоцин (10 ЕД);
 2.  растительного происхождения — алкалоиды спорыньи (эргометрин, эрготамин, эрготал), барбариса (берберин), а также пастушья сумка, водяной перец, сферофизин и др. ;
 3.  синтетические — котарнина хлорид.

Б. Средства, расслабляющие мускулатуру матки (утеро-, токолитики):

 1.  непосредственно применяющиеся для токолизиса:
 2.  β-адреномиметики (партусистен, ритодрин);
 3.  миотропные (магния сульфат);
 4.  блокаторы окситоциновых рецепторов (атосибан);
 5.  НПВС (индометацин);
 6.  блокаторы кальциевых каналов (вазотропные).
 7.  с токолитической активностью: гормональные препараты (прогестерон), транквилизаторы, средства для наркоза, ингибиторы высвобождения окситоцина (этанол), донаторы оксида азота, активаторы калиевых каналов, Н1-гистаминоблокаторы, α-адреноблокаторы, антибрадикининовые средства, ГАМК-ергические, витаминопрепараты (токоферола ацетат).

Показания

Утеротоники для стимуляции родовой деятельности(вызывающие тонические сокращения беременной матки), для остановки маточных кровотечений (вызывающие тетанические сокращения матки), поздний токсикоз беременных (преэклампсия), внутриутробная гибель плода, незавершенный самопроизвольный аборт, преждевременное отхождение околоплодных вод, аборт по мед. Показаниям.

Утеролитики профилактика: самопроизвольного аборта, внутриутробной асфиксии плода, разрыва матки, черезмерно быстрых родов. Для подготовки внутриутробного поворота плода, для подготовки к кесаревому сечению.

Побочка

Утеролитики - Бронхоспазм, повышение внутриглазного давления, гепатомегалия.

Утеротоники– повышение АД.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48232. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ 874.5 KB
  Етика вивчає мораль як особливу сферу життєдіяльності людини аналізує природу структуру та соціальну роль моралі досліджує її походження історичний розвиток теоретично обґрунтовує певну систему моральних поглядів і норм. Терміном етичний мислитель позначав чесноти що стосуються людської вдачі характеру на відміну від чеснот діаноетичних тобто пов'язаних з мисленням розумом людини. По суті з етичною проблематикою ми стикаємося всюди де тільки має місце цілісне духовне філософське осмислення людини як у доарістотелівських...
48233. Конспект лекцій з логіки 682 KB
  Відповідно до нормативних вимог Закону Про освіту і Болонського процесу курс лекцій з дисципліни âЛогікаâ включає в себе такі теми: предмет структура і призначення дисципліни поняття судження основні закони логіки умовивід логічні основи теорії аргументації доведення тести й самостійні завдання з логіки. Засвоївши курс âЛогікаâ студенти повинні: Знати: основний зміст усіх тем світоглядний потенціал законів логіки категорій особливості логічного...
48234. Конспект лекцій з релігієзнавства 492 KB
  Релігієзнавство являє собою комплекс суспільних наук, об'єктом вивчення котрих є релігія. Кожна з цих наукових дисциплін, виходячи з специфіки свого предмета, розглядає ту чи іншу сторону цього складного явища, що дозволяє в рамках релігієзнавства представити його цілісну картину
48235. Теорія соціальної роботи 141 KB
  Вступ до соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. Вступ Зв'язки соціальної роботи з іншими дисциплінами мають взаємний характер. Адже здійснення соціальної допомоги передбачає попередній збір інформації її системний аналіз висування гіпотез побудову моделей розвитку.
48236. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ) 802.03 KB
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.
48237. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 5.35 MB
  Остов двигателя Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. Уравновешивание четырехцилиндрового однорядного двигателя Уравновешивание двухцилиндрового Vобразного двигателя.
48238. Л.Д. Малевич. Українська мова професійного спілкування 282.5 KB
  Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні Мовне законодавство в Україні Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. Правовий статус української мови.
48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розвязання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та обєктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...