93174

Симптоматическая терапия судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гипо- и гипертермий при метаболических нарушениях и дегидратации

Доклад

Химия и фармакология

Для купирования судорог барбитураты фенобарбитал гексенал бензодиазепины диазепам феназепам Хлоралгидрат натрия оксибутират лидокаин магния сульфат закись азота миорелаксанты Противоэпилептические вальпроаты вальпроат натрия бензодиазепиныклоназепам диазепам барбитураты этосуксимид карбамазепин дифенин...

Русский

2015-08-27

53.24 KB

2 чел.

Симптоматическая терапия судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гипо- и гипертермий. при метаболических нарушениях и дегидратации

Противосудорожные :

Для купирования судорог – барбитураты (фенобарбитал, гексенал), бензодиазепины (диазепам, феназепам), Хлоралгидрат, натрия оксибутират, лидокаин, магния сульфат, закись азота, миорелаксанты

Противоэпилептические – вальпроаты (вальпроат натрия), бензодиазепины(клоназепам, диазепам), барбитураты, этосуксимид, карбамазепин, дифенин

Противопаркинсонические – центральные М-холинолитики (циклодол, тропацин), дофаминомиметики (леводопа, наком, синемет, бромокриптин)

Для лечения спастичности – бензодиазепины (диазепам, феназепам), ГАМК-эргические (фенибут, баклофен)

.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68286. ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) 181.5 KB
  Мета дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.
68287. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1946 – 1989 РОКАХ 153.5 KB
  Метою дисертаційного дослідження є встановлення особливостей поширення опору населення релігійній політиці радянської влади у середовищі грекокатоликів у західних областях України у 1946-1989х рр. на Закарпатті; дослідити характерні риси формування підпільної мережі грекокатоликів у другій половині...
68288. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ) 6.2 MB
  Найбільш чітко ця система реалізується в сучасних торгово-розважальних комплексах ТРК. Аналіз європейського і близькосхідного досвіду проектування ТРК свідчить про необхідність систематизації наукового обґрунтування і розробки основ проектування сучасних ТРК для країн регіону АльШам.
68289. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 180 KB
  Важливою складовою останнього є реалізація державної політики щодо нагляду за технічним станом та дотриманням правил технічної експлуатації машин в агропромисловому комплексі яку покладено на органи державного технічного нагляду.
68290. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 290 KB
  Зростання спортивних результатів у лижному двоборстві великою мірою залежить від ефективності системи багаторічної підготовки юних спортсменів. Проблемі фізичної підготовки юних спортсменів присвячено низку робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів...
68291. Институциональные основы регулирования рынка рекламных и PR-услуг 577.5 KB
  В рекламе не следует поощрять и призывать детей увеличивать количество приемов пищи в день или заменять основное питание легкой пищей. Однако именно об этом идет речь в рекламе «Данон» - имеет место призыв заменить бифштекс рекламируемым йогуртом.
68292. Процесс и технологии правового обучения 284.5 KB
  Функции процесса обучения обусловлены базисным законом, детерминирующим само его существование: объективной общественной потребностью в обучении и усвоении молодым поколением социального опыта для его воспроизведения и развития.
68293. Проекты образования СССР Мдивани, Раковского, Султан-Галиева 28 KB
  Присоединение Финляндии к России. Особый статус Финляндии в Российском государстве Ништадский и Абосский мир постепенное присоединение Выборга и прилегающих территорий. Российское правительство не могло не учитывать традиции почти столетней истории так называемой...
68294. ЯНКА КУПАЛА (ИВАН ДОМИНИКОВИЧ ЛУЦЕВИЧ) 48 KB
  Творчество Янки Купалы летопись жизни белорусского народа отражение национального характера. Купалы Жалейка. Деятельность Янки Купалы его роль и значение в национальном духовном возрождении белорусов высоко оценено потомками.