93174

Симптоматическая терапия судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гипо- и гипертермий при метаболических нарушениях и дегидратации

Доклад

Химия и фармакология

Для купирования судорог барбитураты фенобарбитал гексенал бензодиазепины диазепам феназепам Хлоралгидрат натрия оксибутират лидокаин магния сульфат закись азота миорелаксанты Противоэпилептические вальпроаты вальпроат натрия бензодиазепиныклоназепам диазепам барбитураты этосуксимид карбамазепин дифенин...

Русский

2015-08-27

53.24 KB

1 чел.

Симптоматическая терапия судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гипо- и гипертермий. при метаболических нарушениях и дегидратации

Противосудорожные :

Для купирования судорог – барбитураты (фенобарбитал, гексенал), бензодиазепины (диазепам, феназепам), Хлоралгидрат, натрия оксибутират, лидокаин, магния сульфат, закись азота, миорелаксанты

Противоэпилептические – вальпроаты (вальпроат натрия), бензодиазепины(клоназепам, диазепам), барбитураты, этосуксимид, карбамазепин, дифенин

Противопаркинсонические – центральные М-холинолитики (циклодол, тропацин), дофаминомиметики (леводопа, наком, синемет, бромокриптин)

Для лечения спастичности – бензодиазепины (диазепам, феназепам), ГАМК-эргические (фенибут, баклофен)

.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66418. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам 1.65 MB
  Питання удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам виникло у зв'язку зі збільшенням обсягів прецизійних вимірювань у яких здійснюється порівняння нерівнономінальних некратнодесятинних мір.
66419. Виховання патріотизму в учнів середніх шкіл США 169 KB
  Тому ставлення до виховання патріотизму в молодого покоління у сучасній українській школі повинно докорінно змінитися. Вдосконаленню і збагаченню вітчизняних традицій патріотичного виховання в школі може слугувати аналогічний зарубіжний досвід зокрема Сполучених Штатів Америки країни де цьому питанню завжди приділялася належна увага.
66420. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 211.5 KB
  В контексті викликів глобалізації та євроінтеграції не повинна стати винятком і Україна тим більше що є всі передумови для ефективного функціонування підприємств органічного сектору. Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду розвитку...
66421. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 979 KB
  На сучасному етапі розвитку економіки України ринок фінансових послуг знаходиться лише на стадії свого формування у зв’язку з чим виникає потреба в адекватному механізмі регулювання що є необхідною передумовою ефективного функціонування цього ринку.
66422. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДИСКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ 231 KB
  В літку якісні коренеплоди ізза біологічних особливостей редиски виростити неможливо. Проблемами зберігання редиски в різні часи займалися такі науковці як П. Дженєєв 1968 але залишилось багато невирішених питань щодо збереженості...
66423. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВЛЯННЯ ТА ФІСКАЛЬНІ НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 306 KB
  Фіскальна історія свідчить що оподаткування споживання давно практикується державами. Поряд з цим саме представники групи податків на споживання універсальні акцизи відіграли роль рятівників бюджетів провідних держав світу в умовах гіперінфляції під час двох Світових воєн та низки економічних криз.
66424. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту за наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції 214 KB
  Не дивлячись на дуже часте співіснування цих нозологічних одиниць клінічна діагностика уражень ЩЗ у хворих на РА достатньо складна особливо у випадках м’якої клінічної маніфестації. У хворих із ревматичними захворюваннями ЕД відіграє не менш важливу роль у розвитку та прогресуванні...
66425. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально-виховному процесі 211 KB
  У Законі Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні Національній доктрині Державній національній програмі Діти України Національній концепції виховання актуалізується проблема виховання особистості здатної на активну роль...
66426. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 372.5 KB
  Сучасна наука акцентує увагу до проблеми власного самопізнання, розглядаючи її як своєрідний ключ для розв’язання багатьох актуальних дослідницьких проблем. Реалізація потенціалу сільськогосподарської науки, її завдань та цілей, місця в загальній системі знань про закономірності...