93174

Симптоматическая терапия судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гипо- и гипертермий при метаболических нарушениях и дегидратации

Доклад

Химия и фармакология

Для купирования судорог барбитураты фенобарбитал гексенал бензодиазепины диазепам феназепам Хлоралгидрат натрия оксибутират лидокаин магния сульфат закись азота миорелаксанты Противоэпилептические вальпроаты вальпроат натрия бензодиазепиныклоназепам диазепам барбитураты этосуксимид карбамазепин дифенин...

Русский

2015-08-27

53.24 KB

1 чел.

Симптоматическая терапия судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, болевого синдрома, гипо- и гипертермий. при метаболических нарушениях и дегидратации

Противосудорожные :

Для купирования судорог – барбитураты (фенобарбитал, гексенал), бензодиазепины (диазепам, феназепам), Хлоралгидрат, натрия оксибутират, лидокаин, магния сульфат, закись азота, миорелаксанты

Противоэпилептические – вальпроаты (вальпроат натрия), бензодиазепины(клоназепам, диазепам), барбитураты, этосуксимид, карбамазепин, дифенин

Противопаркинсонические – центральные М-холинолитики (циклодол, тропацин), дофаминомиметики (леводопа, наком, синемет, бромокриптин)

Для лечения спастичности – бензодиазепины (диазепам, феназепам), ГАМК-эргические (фенибут, баклофен)

.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23137. Соціологія як наука 246.5 KB
  Предмет соціології: Соціологія наука про системне розуміння суспільства. Спільності вихідний елемент суспільства і предмет соціології. Роль модель поводження відповідно до прав і обов'язків що відповідає соціальним нормам культурі даного суспільства. Модель поводження відбиває культуру суспільства: традиції звичаї соціальні норми правила цінності передані від покоління до покоління.
23138. Социология как наука 37 KB
  Предмет социологии: Социология наука о системном понимании общества. Общности исходный элемент общества и предмет социологии. Роль модель поведения в соответствии с правами и обязанностями соответствующая социальным нормам культуре данного общества. Модель поведения отражает культуру общества: традиции обычаи социальные нормы правила ценности передаваемые от поколения к поколению.
23139. Программа прикладного исследования 35.5 KB
  Программа прикладного исследования. Общая структура прикладного социологического исследования Социологическое исследование это инструмент изучения социальных явлений в их конкретном состоянии с помощью количественных и качественных методов. Содержание и функции программы Программа это изложение основных задач исследования и предпосылок их решения. Он начинается с целеориентации исследования а.
23140. ОЛЕНА ТЕЛІГА (1907—1942) 46.5 KB
  Олена Іванівна Шовгенева народилася 21 липня 1907р. Олена навчалась у гімназії Дучинської. Олена закінчила історикофілологічний факультет Високого педагогічного інституту ім.
23141. Олена Теліга 22 KB
  Олена Теліга належала до кола поетіввісниківців що об'єднувались довкола редагованого критиком та публіцистом Д. Теліга не встигла видати жодної прижиттєвої збірки.
23142. Олена Теліга (1907 — 1942) 36 KB
  Теліга розвивала кращі традиції української літератури передовсім Лесі Українки що не раз зазначала емігрантська критика. Маланюк Олена Теліга О. Теліга у статті Прапори духа пафос якої спрямовувався проти зловживання плакатністю та сірим позитивізмом що не мають нічого спільного з лірикою.
23143. КОСТЕНКО ЛІНА 32.5 KB
  За роман у віршах Маруся Чурай Ліні Костенко присуджено Державну премію імені Т. Костенко . Своєрідним феноменом є жінкипоетеси: Леся Українка Олена Теліга Ліна Костенко. Ліна Костенко.
23144. Мова. Поняття літературної мови та мовної норми 105.5 KB
  Розмовний стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль.
23145. Провідні мотиви лірики І. Драча 25 KB
  Драча І. Драча характеризується перш за все нетрадиційністю поетичної форми та стилю. Драча неповторною і самобутньою. Драча.