93190

Komunikacja dziecka w interakcjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi

Доклад

Педагогика и дидактика

Poznawcze motywy komunikacji przez potrzebę nowych wrażeń co skłoniło ją do poszukiwania pytania do osób dorosłych. Motywy komunikacji biznesowej powstają w procesie aby zaspokoić potrzeby dziecka w działalności ze względu na świadomość pomocy potrzeba dorosłych. Motywy osobiste są istotą komunikacji dziecka i dorosłego.

Другие языки

2015-08-28

13.98 KB

0 чел.

Komunikacja dziecka w interakcjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi.

Motywy komunikacji spowodowane podstawowych potrzeb jej dziecka, zwłaszcza na potrzeby nowych wrażeń (poznawczych), aktywna rola (firmy), uznania i wsparcia (osobistego).

Poznawcze motywy komunikacji przez potrzebę nowych wrażeń, co skłoniło ją do poszukiwania pytania do osób dorosłych. Motywy komunikacji biznesowej powstają w procesie, aby zaspokoić potrzeby dziecka w działalności, ze względu na świadomość pomocy potrzeba dorosłych. Motywy osobiste są istotą komunikacji dziecka i dorosłego. W przeciwieństwie do motywów poznawczych i biznesowych, które odgrywają drugorzędną rolę i pośredniczą dziecko odległy, koniec pobudek osobistych całkowicie zadowolonych w komunikacji. Komunikacja ze starszym dzieckiem jest jednym z decydujących czynników dla jego rozwoju. Ona nie może żyć i rozwijać się poza praktycznym i werbalnej komunikacji z dorosłymi. Pierwszy z jej istotnych działań ludzkich powstających w szczególności wspólnych działań dorosłych.

Ktoś powoduje życia psychicznego. Szczególną uwagę skupia się na narzędzia komunikacyjne, które zapewniają skuteczną komunikację, kochanie - w tonie, w średnim wieku przedszkolnym i starszych - fonemów. Zmień komunikatywną bodziec (włączenie do zakresu komunikacji) aktywuje stosunek do swoich dzieci. Cechy ogólne życiu na pewnych etapach dzieciństwa, powodując ich selektywne podejście do różnych obiektów komunikacyjnych.

W rozmowie dorosłych popiera inicjatywy i zachęca dzieci poznawczych przyczynia się do ich emocjonalnego zaangażowania w badania świata. Pozytywne doświadczenia stosunków ze starszymi dziećmi budzi zainteresowanie na świecie, dywersyfikacji metod badania aktywności i wytrwałości w rozwiązywaniu problemów.

Dla dorosłych przedszkolaka jest szczególnie autorytatywne, decydujący wpływ na jego rozwoju psychicznego. Wśród znacznej dorosłego człowieka najbliżej matki przedszkolaka. Wraz z nim, często łączy, dzieli się swoimi wrażeniami, słuchał jej najlepiej. Jego nastrój jako wyjątkową nawiązywania kontaktu z dorosłych dzieci często dotyczyć matki i babki. Następna najważniejsza dla dziecka jest nauczycielem przedszkola, szkoły, który komunikuje się z nim. Według badań, 52% uczniów przedszkoli woli porozumiewać się matka, 13% - nauczycieli, 10% - papieża.

Komunikacja z dorosłych jest jednym z głównych czynników rozwoju psychicznego dzieci, jak to przewiduje zaangażowania społeczno-historyczne doświadczenia ludzkości. Organizacja wystarczającej ilości i wystarczające w rozumieniu komunikacji jest niezbędna do prawidłowego wychowania dzieci w każdym okresie wiekowej.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34495. Русская живопись второй половины 19в.: Теория реалистического искусства. Передвижничество. Представители направления 34 KB
  Борьба между новым реалистическим искусством и Академией получила выражение в знаменитом академическом бунте 1863 года: четырнадцать молодых художников выпускников Академии решительно отказались писать программу то есть дипломную картину на заданную тему из древнескандинавской мифологии и демонстративно покинули Академию. Среди них был ряд известных впоследствии художников: возглавлявший группу протестантов И. Выйдя из Академии протестанты образовали Артель художников. Кроме петербургских художников в том же направлении работала в...
34496. Русская живопись к.19-н.20в.: Мир искусства – союз русских художников. Голубая роза. Бубновый валет 51.5 KB
  : Мир искусства союз русских художников. Мир искусства группа в которой зародилось это сильное и влиятельное культурноэстетическое течение возникла в Петербурге в самом начале 1890 годов. Дягилев будущий вдохновитель и руководитель практической деятельности â Мира искусстваâ. Этапным событием на этом пути явилось издание первого номера журнала âМир искусстваâ.
34497. Графический дизайн в 1920-х гг. Окна роста. В. Маяковский. Д.А. Моор. Агитационно-массовое искусство 35.5 KB
  Окна роста. Окна Роста или Окна сатиры Роста особого типа плакаты на политические военные и хозяйственные темы дня которые выпускались с осени 1919 года по январь 1922 года включительно. Окна Роста обладают рядом устойчивых признаков. Типичная структура Окна Роста: несколько от 2 до 14 самостоятельных рисунков расположенных в логической последовательности и вместе с сопровождающим их текстом раскрывающих единую тему.
34498. Конструктивизм – главенствующий стиль Советской России. Этапы развития 32.5 KB
  Конструктивизм возник в Советской России как концепция формообразования в художественном творчестве и производственном искусстве 1920х гг. Первый этап сложения концепции конструктивизма экспериментальнохудожественный. Конструктивизм исходил из концепции построения форм основанной на выражении внутренних структурных связей между абстрактными геометрическими элементами изучении выразительности сочетаний различных материалов.
34499. Искусство первобытнообщинного строя. Зарождение искусства и первые шаги художественного развития человечества. Мадленский период. Росписи Альтамиры, Ляско. Анималистический жанр. Образ человека в первобытном искусстве. Мезолит. Наскальные росписи Восточн 23.57 KB
  Образ человека в первобытном искусстве. Первобытное искусство отразило первые представления человека об окружающем мире благодаря ему сохранялись и передавались знания и навыки происходило общение людей друг с другом. Что натолкнуло человека на мысль изображать те или иные предметы До недавнего времени учёные придерживались двух противоположных взглядов на историю первобытного искусства. Например к числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита относятся и оттиски руки человека и беспорядочные переплетения волнистых линий...
34500. Искусство Древнего Египта. Искусство Древнего царства. Архитектура гробниц и храмов. Искусство Среднего царства. Архитектура, скульптура, росписи. Искусство Нового царства. Новый тип храмов (Карнак, Луксор), скульптура, росписи 23.44 KB
  Искусство Древнего Египта. Искусство Древнего Египта живопись скульптура архитектура и другие виды искусства которые зародились в Нильской долине ок. Архитектура Древнего Египта. Скульптура Древнего Египта одна из наиболее самобытных и строго канонически разработанных областей искусства Древнего Египта.
34501. Эгейское искусство. Крито-микенская культура 15.29 KB
  Памятники искусства и материальной культуры важнейшие материалы для изучения эгейской культуры. Районы распространения эгейской культуры: побережье Малой Азии острова Эгейского моря материковая Греция Крит. Развитие центров эгейской культуры на материке Дворцыкрепости Гириафа и Микен. Искусство времени расцвета Микенской культуры XVXIII вв.
34502. Искусство Древней Греции. Архаика. Архитектура. Формы храмов. Ордер. Скульптура, статуи куросов. Вазопись 18.48 KB
  Первые ордера назывались дорическим и ионическим по местам их возникновения затем появился коринфский близкий к ионическому. Архитрав дорического ордера гладкий. Фриз дорического ордера делится на прямоугольные плиты метопы и триглифы имеющие на плоскости три вертикальных желобка. Классическим примером дорического ордера может служить храм Посейдона в Пестуме Италия VI в.
34503. Искусство Древней Греции. Ранняя классика (480-450-е гг. до н. э.) Скульптура. Храм Зевса в Олимпии. Мирон. Вазопись и живопись 13.98 KB
  Мастер Брига: белофонный килик из Вульчи Пляшущая менада Мюнхен Гос. Античные собрания килик Последствия симпосия Вюрцбург Музей Мартина фон Вагнера; Дурис: килик из Капуи Эос с телом Мемнона Париж Лувр Монументальная живопись этого периода.