932

Расчеты горения топлива

Контрольная

Энергетика

Расчёт теплоты сгорания топлива. Определение теоретически необходимого и фактического расхода воздуха. Определение выхода и состава продуктов горения. Определение теоретической и действительной температуры горения.

Русский

2013-01-06

139 KB

127 чел.

Расчеты горения топлива-  ВАРИАНТ-5

Исходные данные

  1.  Состав сухого газа:

  1.  Влагосодержание,

Воздуха – 20;

Газа – 9;

  1.  Коэффициент расхода воздуха n:

n = 1,1

  1.  Температура подогрева воздуха,

= 400

Пересчёт топлива

Содержание  в влажном газе:

Коэффициент пересчёта  состава газа с сухого на влажный (рабочий состав):

Пересчёт состава газа с сухого на влажный производится по формуле:

Пересчитаем:

Расчёт теплоты сгорания топлива

В практических расчётах обычно пользуются величиной , поскольку в тепловых устройствах пары воды, содержащиеся в продуктах горения, удаляются из рабочего пространства в газообразном состоянии.

Низшая теплота сгорания газового топлива определяется как сумма тепловых эффектов каждого компонента, содержащегося в одном кубическом метре топлива:

Определение теоретически необходимого и фактического расхода воздуха

Коэффициент расхода воздуха:

Для сжигания  газового топлива требуется кислорода:

Теоретически необходимый расход воздуха с учётом его влажности:

Фактический расход воздуха:

Определение выхода и состава продуктов горения

Объём продуктов полного горения единицы топлива представляет собой сумму четырёх составляющих:

, в нашем случае , поэтому

   

Состав продуктов горения определяется как отношение содержания каждого компонента к объёму продуктов полного горения единицы топлива, выраженное в процентах:

Плотность продуктов сгорания:

Определение теоретической и действительной температуры горения

Данное топливо относится к первой группе топлив, теплота сгорания у которых выше , поэтому рассчитать теоретическую температуру горения  можно по формуле:

- содержание свободного воздуха в продуктах горения в процентах.

- доля водяных паров, содержащихся в одном кубическом метре влажного воздуха.

;

- физическая теплота подогретого воздуха.

Следовательно, значение теоретической температуры горения равно:

Для определения действительной температуры горения топлива необходимо значение теоретической температуру горения умножить на величину пирометрического коэффициента .

Примем = 0,75, тогда действительная температура горения будет равна


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11467. КРИЗОВІ ЯВИЩА В КУЛЬТУРІ 204 KB
  Лекція 12.КРИЗОВІ ЯВИЩА В КУЛЬТУРІ Весь попередній розгляд сутності та проявів культури засвідчує що її можна вважати тією територією людськості яка відвойована людиною в шаленого масиву природи та яка засвідчує ті прояви людини котрі вона своєю творчою насн
11468. Основні концептуальні парадигми (концепції, теорії та напрями) культурології 147.5 KB
  Лекція 2. Основні концептуальні парадигми концепції теорії та напрями культурології. Донауковий етап уявлень про культуру. Ще в давніх міфах є спроба відповісти на питання про початок культурної історії людства. В легендах і міфах кожного народу є легендарні гер...
11469. Культура та цивілізація 297 KB
  Лекція 3. Культура та цивілізація. Питання про співвідношення культури та цивілізації є питанням полемічним. Якщо поняття культура є складним для розуміння на науковому рівні і добре окреслюється іншими поняттями на буденному рівні то поняття цивілізація в наук
11470. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДСТВА У ВСЕСВІТІ 264.5 KB
  ЛЕКЦІЯ 4. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДСТВА У ВСЕСВІТІ. Одним із принципових досягнень Відродження стало визнання загальнолюдської лінії культурного розвитку. Адже і схиляння перед античністю і критичне ставлення до середньовіччя зросли в ньому з усвідомл...
11471. ПРИРОДА І КУЛЬТУРА 117 KB
  Лекція 5. ПРИРОДА І КУЛЬТУРА Співвідношення природного і культурного. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції. Культура основа гармонізації суперечностей між людиною і природою. Співвідношення природного і культурного. Проблема співвідношення п
11472. Культура первісної доби. Міфологічна модель світу 182 KB
  Лекція 6. Культура первісної доби. Міфологічна модель світу. Культура збирання і полювання. Історія людства налічує 35 40 тисяч років. Найтриваліший її відтинок історики найчастіше називають первіснообщинним ладом або камяним віком. У культурології ці терміни можна вжив...
11473. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності 460.5 KB
  Лекція 7. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності. Термін етнос у давньогрецькій мові має більш як десять значень: народ племя юрба стадо стан соціальна група клас тощо. Етнічна спільність це спільнота повязана певною ...
11474. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства 650.5 KB
  Лекція 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства. Поняття культурна орієнтація трапляється все частіше в наукових і публіцистичних творах гуманітарного спрямування. Воно постійно використовується в повсякденному спілкуванні. Як і кожне багатозначне понят
11475. Глобалізація і культура 91 KB
  Лекція 9. Глобалізація і культура. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації Питання взаємовпливу культур різного типу як проблема теорії культури була поставлена ще культурною антропологією початку XX ст. Значний внесок у її роз