93212

Нерозділені камери згорання дизелів. Їх позитивні якості та недоліки

Доклад

Производство и промышленные технологии

Нероздленні камери згоряння найчастіше використовуються в автомобільних дизелях із значним діаметром циліндра D100 мм. В нерозділених камерах згоряння реалізується один з трьох способів сумішоутворення. сприяє незадовільним пусковим якостям двигуна; приводить до неможливості значного форсування дизеля наддувом через високу...

Украинкский

2015-08-28

32.91 KB

3 чел.

Нерозділені камери згорання дизелів. Їх позитивні якості та недоліки.

Нероздленні камери згоряння найчастіше використовуються в автомобільних дизелях із значним діаметром циліндра (D100 мм). Головні їх переваги: простота конструкції, можливість забезпечення найвищої паливної економічності дизеля при порівняно невеликих ступенях стиску і непогані пускові якості. Основні недоліки дизелів з нерозділеними камерами пов’язані з гіршою якістю сумішоутворення на нерозрахункових режимах внаслідок порушення узгодження характеристик вприскування і направленого руху повітряного заряду; високою жорсткістю роботи дизеля; підвищеними вимогами до паливної апаратури. В нерозділених камерах згоряння реалізується один з трьох способів сумішоутворення.

«ГЕСЕЛЬМАН»

«+» при оптимальній організації об’ємного способу максимальна економічність.

«-»підвищуеться жорсткість роботи; складна конструкція живлення паливом, що знижує експлуатаційну надійність і довговічність двигуна.

«ДОЙТЦ»

«+»для дизелів без наддуву задовольняється згорання в широкому діапазоні зміни режимних параметрів при знижених вимогах до паливної апаратури.

«-»сприяє незадовільним пусковим якостям двигуна; приводить до неможливості значного форсування дизеля наддувом через високу температуру деталей камери згоряння; ускладнює доводку робочого процесу.

«ЯМЗ» (напіврозділена об’ємно-плівкове)

«+» висока економічність циклу.

«-»більша висота головки поршня; високе теплове навантаження поршня (особливо кромок горловини камери згоряння) і головки циліндрів; необхідність роботи з більшим надлишком повітря у зв’язку з малим відносним об’ємом камери згоряння.

«ЦНДДІ» (напіврозділена).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80333. Матеріально-технічна база в сільському господарстві 44.52 KB
  Машинотракторний парк та ефективність його використання. Транспортні засоби та ефективність їх використання. Це потребує додаткових витрат і впливає на ефективність використання матеріальнотехнічних засобів. Останні визначаються ростом і розвитком живих організмів і суттєво впливають на ефективність використання всіх інших засобів виробництва.
80334. Основні фонди та оборотні засоби сільськогосподарського підприємства 148 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Показники використання основних виробничих фондів підприємства. При цьому засоби праці знаходять своє вираження в основних фондах підприємства а предмети праці в оборотних фондах. До основних виробничих фондів належать такі фонди які беруть безпосередню участь у процесі виробництва і формуванні собівартості продукції.
80335. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці в сільському господарстві 144 KB
  Продуктивність праці і методика її визначення. Оплата праці персоналу підприємства. Із розвитком продуктивних сил чисельність працівників аграрного сектора економіки зменшується.
80336. Витрати виробництва і собівартість продукції 146.5 KB
  Вони й утворюють витрати підприємства. Тому витрати операційної діяльності виправдано трактувати як грошовий вираз ресурсів використаних виробничоспожитих у процесі виробництва і збуту продукції надання послуг виконання робіт та організації управління ним на всіх його ієрархічних рівнях. У даному випадку йдеться про поточні операційні витрати які підприємства здійснюють постійно для забезпечення безперервності виробництва.
80337. Економіка рослинництва. Економіка виробництва картоплі, овочів, плодів та ягід 66.5 KB
  Вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства має нарощування виробництва зерна. На корм використовується і побічна продукція зернових солома полова відходи переробки зерна. Валове виробництво зерна у 2011 році 56747 тис тонн що порівняно із 1990 роком більше на 112 .
80338. Економіка тваринництва 85.5 KB
  Показниками ефективності галузі скотарства є: Технологічна ефективність: середньорічний надій молока від однієї корови; середньодобовий та річний приріст живої ваги ВРХ; затрати кормів на 1 ц молока та на 1 ц приросту живої ваги ВРХ. Економічна ефективність: трудомісткість виробництва 1ц молока та 1 ц приросту живої ваги ВРХ. собівартість виробництва 1 ц молока 1 ц приросту живої ваги ВРХ та 1 ц живої ваги ВРХ. середня ціна реалізації 1 ц молока 1 ц живої ваги ВРХ.
80339. Проектирование редуктора привода агрегатов средств наземного обслуживания 692 KB
  Основными недостатками передачи являются: большие габариты, что заставляет использовать ее исключительно для малонагруженных и высокооборотных передач; малая долговечность ремней, составляющая в среднем 1000 – 5000 часов; наличие скольжения, приводящего к непостоянству передаточного отношения.
80340. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія 49.06 KB
  Обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи як негласна слідча розшукова дія. Поняття суть мета правова основа та принципи обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Саме тому єдиним джерелом доказової інформації є матеріали негласних слідчих розшукових дій зокрема обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Це обумовлює необхідність детального вивчення правової основи вимог та принципів обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння...
80341. Комунікації в команді 84.5 KB
  Дуже важливо, щоб кожен член команди знав або хоча б мав при бажанні можливість дізнатися про проект не менше, ніж його менеджер. І не варто нічого приховувати, ні проблем з замовником, ні розбіжностей з керівництвом. Важко очікувати самостійні, нестандартні та ефективні рішення від людини, яка бачить проблему тільки з одного боку.