93215

Призначення ГРМ. Яке розташування клапанів зустрічається в ДВЗ?

Доклад

Производство и промышленные технологии

Механізм газорозподілу призначений для впуску в циліндри ДВЗ свіжого заряду повітря у дизелів і горючої суміші у КБД газових ДВЗ та випуску з них спрацьованих газів у відповідності з встановленими фазами газорозподілу. Така конструкція має ряд переваг перед іншими а саме: набуває більшої компактності камера згоряння...

Украинкский

2015-08-28

175.65 KB

2 чел.

Призначення ГРМ. Яке розташування клапанів зустрічається в ДВЗ?

Механізм газорозподілу призначений для впуску в циліндри ДВЗ свіжого заряду (повітря у дизелів і горючої суміші у КБД, газових ДВЗ) та випуску з них спрацьованих газів у відповідності з встановленими фазами газорозподілу.

Клапани можуть бути розташовані зверху циліндрів або збоку (нижнє розташування клапанів).

У чотиритактних автомобільних двигунах переважно застосовуються клапанні механізми з верхнім підвісним розташуванням клапанів (рис. 8.38).

Така конструкція має ряд переваг перед іншими, а саме: набуває більшої компактності камера згоряння, а це, в свою чергу, дозволяє забезпечити краще наповнення циліндрів, підвищити ступінь стиску, збільшити потужність ДВЗ, або при тій же потужності зменшити літраж ДВЗ; зменшуються витрати теплоти у систему охолодження і збільшується тим самим індикаторний ККД; спрощується блок циліндрів; зменшується шум під час роботи механізму; полегшується регулювання теплових зазорів у клапанах; підвищується надійність роботи механізму. Але при такій схемі ускладнюються конструкція головки, приводу розподільного вала, збільшуються висота головки і габаритні розміри двигуна.

При двоклапанній конструкції механізму, яка частіше застосовується на автомобільних двигунах, клапани можуть бути розміщені в один ряд уздовж осі блока або у два ряди (рис. 8.39). У карбюраторних двигунів впускні і випускні трубопроводи, як правило, розміщуються з однієї сторони головки циліндрів, що відкриває можливість організувати підігрів впускного трубопровода теплотою відпрацювавших газів і забезпечити більш інтенсивне випаровування палива під час впуску. У дизелів трубопроводи частіше розміщені по обидві сторони головки, при цьому зменшується підігрів повітря та збільшується коефіцієнт наповнення. У останній час з метою збільшення коефіцієнту наповнення все ширше застосовуються три- та чотириклапанні головки циліндрів. Це дає змогу збільшити площину прохідних перерізів клапанів та зменшити розміри клапанів, що сприятливо для надійності їх роботи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31604. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМНОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 96.5 KB
  Відповідно до цього виділяють 3и гемодинамічних варіанти артеріальної гіпертензії: 1. Виникнення артеріальної гіпертензії може обумовлюватися змінами функції регуляторних систем організму які забезпечують сталість артеріального тиску. При первинній артеріальній гіпертензії підвищення артеріального тиску не пов'язане із конкретним захворюванням чи патологічним процесом у тих чи інших органах і системах організму: причина підвищення артеріального тиску залишається неясною. Таку форму гіпертензії у різних країнах називають...
31605. ПОРУШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ У КИШЕЧНИКУ. (МАЛЬДІГЕСТІЯ) 76 KB
  Він виникає внаслідок: 1 недостатності секреторної функції шлунка; 2 недостатності секреції соку підшлункової залози; 3 недостатньої секреції жовчі; 4 недостатньої секреції кишкового соку 12палої та порожньої кишок. П р и ч и н а м и такого явища можуть бути: а нейрогенне гальмування зовнішньосекреторної функції підшлункової залози при зменшенні тонусу блукаючого нерва чи отруєнні атропіном і ін. Такі фактори ведуть до порушення надходження у 12палу кишку ферментів підшлункової залози які відіграють вирішальну роль в травленні...
31606. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ 78 KB
  Патологічна фізіологія це наука яка вивчає загальні закономірності виникнення розвитку і завершення хвороби. Особливість предмету патологічної фізіології полягає в тому що вона вивчає найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби у той час як інші науки вивчають особливе спеціальне кожної хвороби. При цьому патологічна фізіологія як наука вирішує наступні задачі: 1 Встановлення сутності хвороби що таке хвороба. 2 Вивчення причин і умов виникнення хвороби чому виникає хвороба чи патологічний процес.
31607. ПУХЛИНИ 85.5 KB
  Доброякісні пухлини складаються із добре диференційованих клітин і зберігають типову структуру тієї тканини з якої виростають. Злоякісні пухлини характеризуються втратою диференціювання клітин спрощенням і атиповістю будови. Певна частина пухлин походить із клітин крові тобто є гемобластозами або із клітин сполучної тканини і є саркомами. Ендогенними називають канцерогени які утворюються в організмі з його нормальних компонентів: а канцерогенні поліциклічні ароматичні вуглеводні метилхолантрен які синтезуються із холестерину...
31608. РЕАКТИВНІСТЬ і АЛЕРГІЯ 138.5 KB
  4 За патогенезом: а алергійні реакції гуморального типу I II III і V типи реакцій; 2 алергійні реакції клітинного типу IV тип реакцій за Кумбсом і Джеллом. У патогенезі алергійних реакцій виділяють наступні стадії: 1 імунологічну 2 патохімічну 3 патофізіологічну стадію клінічних проявів. 2 Патохімічна стадія це період часу від початку взаємодії алергену з ефекторами імунної системи антитілами чи Тлімфоцитами до появи біологічно активних речовин медіаторів алергійних реакцій. 3 Патофізіологічна стадія це період...
31609. АЛЕРГІЯ. Алергійні реакції III типу за Кумбсом і Джеллом - імунокомплексні реакції 75.5 KB
  Антиген і антитіло перебувають у вільному стані не фіксовані на поверхні клітин. В результаті активації комплементу і дії продуктів які продукуються макрофагами відбувається ушкодження клітин і розвивається запалення. Алергійні реакції IV типу за Кумбсом і Джеллом гіперчутливість cповільненого типу або клітинноопосередкований тип алергії. Такими клітинами є Тхелпери1 CD41 які мають специфічні до відповідного антигену рецептори Тірецептори.
31610. РОЗЛАДИ РУХОВОЇ І ТРОФІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 86.5 KB
  Регуляція довільних рухів поперечнопосмугованих мязів здійснюється руховим аналізатором розташованим переважно в лобовій частці кори півкуль великого мозку клітини Беца передньої центральної звивини через двохнейронний пірамідний шлях: а корковоядерний і б корковоспинномозковий. Регуляція тонусу скелетних мязів і мимовільних автоматичних рухів здійснюється екстрапірамідною системою яка складається із підкіркових ядер кінцевого мозку хвостатого сочевицеподібного ядер огорожі структур проміжного мозку таламуса...
31611. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 87.5 KB
  Недостатність серця це патологічний стан при якому навантаження на серце перевищує його здатність виконувати роботу по переміщенню крові у кровоносному руслі та забезпечувати кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб. Недостатність серця класифікують: I. У залежності від клінічного перебігу розрізняють: а гостру і б хронічну недостатність серця. За виразністю клінічних проявів виділяють: а компенсовану і б декомпенсовану недостатність серця.
31612. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 131.5 KB
  При цьому стан кровообігу визначається: а діяльністю серця б тонусом судин і в станом крові її загальною і циркулюючою масою а також реологічними властивостями. Порушення функції серця судинного тонусу чи зміни в системі крові можуть призвести до недостатності кровообігу. Усього на сьогоднішній день відомо більш 50 факторів ризику істотна роль яких у виникненні хвороб серця і судин чітко встановлена. Недостатність серця патологічний стан обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх...