93221

Организация Всероссийской службы медицины катастроф

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

ВСМК создана с учетом возлагаемых на нее задач структуры РСЧС и требований Положения о Всероссийской службе медицины катастроф. ВСМК объединяет: СМК Минздравсоцразвития РФ. Начальником СМК МЗСР РФ является Министр здравоохранения и социального развития РФ. Начальником СМК на региональном уровне является представитель Министра в федеральном округе.

Русский

2015-08-28

69.64 KB

0 чел.

Организация Всероссийской службы медицины катастроф.

ВСМК создана с учетом возлагаемых на нее задач, структуры РСЧС и требований «Положения о Всероссийской службе медицины катастроф».

ВСМК объединяет:

  1.  СМК Минздравсоцразвития РФ.

Начальником СМК МЗСР РФ является Министр здравоохранения и социального развития РФ. Непосредственное руководство службой осуществляет первый заместитель Министра.

Начальником СМК на региональном уровне является представитель Министра в федеральном округе.

 Начальниками СМК на территориальном и местном уровнях являются руководители органов управления здравоохранением соответствующих органов исполнительной власти, а на объектовом - руководители объектовых учреждений здравоохранения.

  1.  СМК Миноброны РФ. Руководит и организует работу Главное военно-медицинское управление. В состав СМК входят: органы управления, формирования и учреждения.
  2.  СМК МВД и МПС РФ. Состав: органы управления, формирования и учреждения.
  3.  СМК других федеральных органов исполнительной власти.

Служба организована на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях. На каждом уровне служба имеет органы управления, формирования и учреждения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52154. Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal 483.5 KB
  Навчити вирішувати задачі по темі Організація розгалуження мовою Turbo Pаscаl. Активізувати знання по темі €œОрганізація розгалуження мовою Turbo Pаscаl для рішення задач по данній темі. Перевірка знання теорії по темі €œОрганізація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pscl 7 хвилин IV.
52156. Програмування циклічних обчислень 64.5 KB
  Мета уроку: навчальна, навчитись практично застосовувати теоретичні відомості до розвязання задач; закріпити оформлення та запис на мові програмування; придбати практичні навички використання вказівок розгалуження та повторення при розв’язку задач;
52157. АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА ЧТЕНИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 45.45 KB
  чтение слогов слов текста с изученными буквами в основном выборочное с попутным проведением лексической работы грамматической и орфографической пропедевтики; беседа по картинке на основе наблюдений жизненного опыта детей прослушивание и анализ подготовленных дома рассказов развитие коммуникативной компетенции в режиме публичного монолога; повторение изученных звуков и букв признаков гласных и согласных звуков звуков парных по твердости мягкости звонкости глухости в процессе работы с демонстрационными и слоговыми таблицами...
52158. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА, ЗАНЯТИЯ 29 KB
  Планконспект урока должен состоять из следующих рубрик: ТЕМА: название темы берется из календарнотематического плана. ЦЕЛЬ урока. ТИП урока: определяется исходя из целей и задач урока.
52159. Алгоритми та програмування 67.5 KB
  Поняття математичної інформаційної моделі. Поняття алгоритму. Учні повинні знати: основні етапи розв'язування задачі з використанням ЕОМ; поняття інформаційної моделі задачі; визначення вхідних даних та результатів поняття алгоритму; поняття виконавця; властивості алгоритмів; способи та форми подання алгоритмів; основні базові структури алгоритмів; сутність методу покрокової деталізації; основні Ідеї та принципи структурного програмування. Поняття про мову програмування.
52160. Алкоголь - ворог № 1 64 KB
  Мета: сформувати уявлення що алкоголізм це хвороба викликати почуття образи до алкогольних напоїв визначити причини та наслідки вживання алкоголю активізувати увагу на статистичних даних щодо вживання алкогольних напоїв навчити використовувати здобуті на виховному заході знання в практичній діяльності виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я. Обладнання: фліпчарт листи А1 маркери мультимедійна установка рекламні плакати про вживання алкоголю клей ножиці.Інформаційне повідомлення Наслідки вживання алкоголю.Вплив...
52161. Вплив пивного алкоголізму на формування особливостей поведінки підлітка 39.5 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про шкідливий вплив пива, довести,що пивний алкоголізм-це соціальне зло і загроза здоров ю нації, показати,що вживання пива веде до деградації особистості, виховувати негативне ставлення до пива,досягти того,щоб учні усвідомили необхідність вести здоровий спосіб життя.