93233

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Войска гражданской обороны

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Особое место в ликвидации последствий ЧС занимают силы и средства постоянной готовности МЧС России которые включают: центр управления в кризисных ситуациях Москва; Государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд в г. Москва; авиация МЧС РФ; сводные мобильные отряды соединений и войсковых частей войск ГО РФ...

Русский

2015-08-28

69.53 KB

0 чел.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Войска гражданской обороны. 

Особое место в ликвидации последствий ЧС занимают силы и

средства постоянной готовности МЧС России, которые включают:

  1.  центр управления в кризисных ситуациях (Москва);
  2.  Государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд (в г. Жуковский);
  3.  поисково-спасательные службы (ПСС);
  4.  центр специального назначения (г. Москва);
  5.  авиация МЧС РФ;
  6.   сводные мобильные отряды соединений и войсковых частей войск ГО РФ;
  7.  силы и средства Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются к ликвидации ЧС в порядке, определяемом Президентом РФ;
  8.  войска гражданской обороны при угрозе и возникновении ЧС решают следующие задачи:

- ведение общей и специальной разведки в очагах ЧС, а также на маршрутах выдвижения к ним;

- проведение аварийно-спасательных и других

неотложных работ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37265. Техніка комунікабельності офіцера 172.5 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та зв'язок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує об'єктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування
37266. Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО 153 KB
  Заняття №20: Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО. Основна частина 70 Обговорення питання №1 “Форми методи і техніки виховання військовослужбовців в арміях провідних країн світу †35 Обговорення питання №2 “ Аналіз відео інформаційних матеріалів з мережі Інтернет щодо вирішення офіцерами проблемних питань щодо виховання підлеглих в арміях провідних країн світу †35 3. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану...
37267. Осветительные приборы автомобиля на основе светодиодов 3.83 MB
  Можно утверждать, что ни один из известных вариантов исполнения приборов системы освещения не решает всего комплекса проблем внешних осветительных приборов транспортных средств, при относительно невысокой стоимости изделий этого класса.
37268. Історія та традиції військового виховання в Україні 193.5 KB
  Спільне життя й діяльність людей передбачає регулювання та спрямування їхніх взаємодій. Універсальним засобом такого регулювання виступає спілкування. Через це воно є одним із центральних проблем у психологічній науці. Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно є засобом передавання суспільного досвіду
37269. Особистість військовослужбовця як вихованця 289.5 KB
  Проблема особистості  одна з центральних у курсі філософії, соціології, педагогіки, психології та ряду інших наук. Але кожна наука вивчає особистість згідно свого предмету дослідження. Педагогіка досліджує педагогічні закономірності формування й розвитку особистості.
37270. Військове середовище та його виховні функції 181 KB
  Охарактеризуємо більш глибоко проблему взаємозв’язку соціального середовища й особистості. В історії проблема взаємозв’язку суспільства та особистості вирішувалася порізному.Гельвецій визнавали визначальний вплив умов суспільного життя на розвиток особистості. Суспільство по відношенню до особистості індивіда проявляє себе як зовнішня незалежна примусова сила.
37271. Специфіка військового навчання 118 KB
  Процес навчання військовослужбовців, як специфічний вид діяльності, підпорядковується певним правилам, має свої закони та закономірності. Вони визначають порядок досягнення у дидактичному процесі цілей і задач навчання військовослужбовців
37272. Сучасні методи активізації навчальної діяльності військовослужбовців 178 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність
37273. Правоохранительные органы 175 KB
  Проработка включенных в программу тем дает отправные знания о понятии правоохранительной деятельности и её значении в российской правовой системе основных направлениях функциях и органах осуществляющих её о судебной власти правосудии и судах их построении и основных полномочиях об организационном обеспечении деятельности судов и органах его осуществляющих о прокурорском надзоре и прокуратуре о выявлении и расследовании преступлений и занимающихся этим учреждениях об адвокатской деятельности и адвокатуре иных формах оказания...