93241

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

СМК МО РФ на федеральном уровне в своем составе имеет: медицинский отряд специального назначения центрального подчинения МОСН; нештатные бригады специализированной медицинской помощи; врачебно-сестринские бригады; подвижные группы специалистов лечебно-профилактических учреждений центрального подчинения военных...

Русский

2015-08-28

70.69 KB

2 чел.

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации.

Служба медицины катастроф Министерства обороны РФ (СМК МО РФ) входит в состав ВСМК. Она в основном ориентирована на ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС в районах размещения войск и военно-стратегических объектов, но может привлекаться к работе при возникновении ЧС и в других районах.

Организует и руководит ее деятельностью Главное военно-медицинское управление МО РФ. При нем постоянно функционирует и является штатным органом военного управления Всеармейский центр медицины катастроф.

СМК МО РФ на федеральном уровне в своем составе имеет:

 1.  медицинский отряд специального назначения центрального подчинения (МОСН);
 2.  нештатные бригады специализированной медицинской помощи;
 3.  врачебно-сестринские бригады;
 4.  подвижные группы специалистов лечебно-профилактических учреждений центрального подчинения, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций медицинской службы;
 5.  резервные койки клиник Военно-медицинской академии, Главного и центральных военных клинических госпиталей;
 6.  запасы текущего медицинского имущества центральных медицинских складов;
 7.  воздушные (операционно-реанимационные самолеты и вертолеты), наземные (санитарно-транспортные средства медицинских воинских частей и учреждений центрального подчинения), эвакуационные средства, используемые в интересах службы.

На региональном и территориальном уровнях (на уровне округа) служба представлена:

 1.  медицинскими отрядами специального назначения (военных округов) (МОСН);
 2.  отдельными автомобильными санитарными взводами округов;
 3.  нештатными бригадами специализированной медицинской помощи;
 4.  врачебно-сестринскими бригадами;
 5.  подвижными группами специалистов лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений округов, медицинских военных учебных заведений;
 6.  военными госпиталями округов;
 7.  запасами медицинского имущества округов;
 8.  наземными, воздушными, морскими медицинскими эвакуационными средствами.

На местном уровне (на уровне гарнизона):

 1.  дежурными силами и средствами медицинской службы;
 2.  нештатными бригадами специализированной медицинской помощи;
 3.  подвижными группами специалистов лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений, военно-учебных заведений медицинской службы;
 4.  запасами медицинского имущества;
 5.  медицинскими эвакуационными средствами, имеющимися в гарнизоне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24590. Суб’єкти аудиторської діяльності 37.5 KB
  Субєкти аудиторської діяльності Аудиторська діяльність це один із видів підприємницької діяльності суб'єктами якої можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен маючи чинний сертифікат аудитора зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Порядок...
24593. Аудит доходів та фінансових результатів 32 KB
  Перевірка звіту про фінансові результати У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності можуть виникнути три ситуації коли: ♦ інформація зафіксована у звіті відображає реальний результат від фінансовогосподарської діяльності; ♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне тобто через помилки обліку неправильне тлумачення законів неправильну інтерпретацію господарських фактів і з інших причин; ♦ інформація у звіті викривлена через неправильне...
24594. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності 33 KB
  Тому всі об'єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками. Аудитору необхідно пам'ятати що у Звіті про фінансові результати доходи відображають за видами діяльності. У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності є інформацією яка цікавить широке коло користувачів фінансових звітів.
24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...
24597. Аудит дотримання трудового законодавства та рахунків з оплаті праці 28.5 KB
  Оцінка внутрішнього контролю Для прийняття рішення аудитором щодо методу перевірки та необхідної кількості аудиторських процедур необхідно провести тестування та дати оцінку системі внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку. Мета тестування внутрішнього контролю: ♦ установити наявність внутрішніх нормативних документів що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками; ♦ установити чи розподілено несумісні обов'язки; ♦ перевірити чи належним чином санкціонується та схвалюється нарахування заробітної плати...
24598. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом 32 KB
  1 Перелік податків та зборів які сплачують платники податків№ з п Загальнодержавні № з п Місцеві 1 2 3 4 1 Податок на додану вартість 1 Готельний збір 2 Акцизний збір 2 Збір на паркування автомобілів 3 Податок на прибуток підприємств 3 Ринковий збір 4 Податок з доходів фізичних осіб 4 Збір за видачу ордера на квартиру 5 Мито 5 Збір із власників собак 6 Державне мито 6 Курортний збір 7 Плата податок за землю 7 Збір за участь у бігах на іподромі 8 Рентні платежі 8 Збір за виграш на бігах 9 Податок із власників...