93241

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

СМК МО РФ на федеральном уровне в своем составе имеет: медицинский отряд специального назначения центрального подчинения МОСН; нештатные бригады специализированной медицинской помощи; врачебно-сестринские бригады; подвижные группы специалистов лечебно-профилактических учреждений центрального подчинения военных...

Русский

2015-08-28

70.69 KB

3 чел.

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации.

Служба медицины катастроф Министерства обороны РФ (СМК МО РФ) входит в состав ВСМК. Она в основном ориентирована на ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС в районах размещения войск и военно-стратегических объектов, но может привлекаться к работе при возникновении ЧС и в других районах.

Организует и руководит ее деятельностью Главное военно-медицинское управление МО РФ. При нем постоянно функционирует и является штатным органом военного управления Всеармейский центр медицины катастроф.

СМК МО РФ на федеральном уровне в своем составе имеет:

 1.  медицинский отряд специального назначения центрального подчинения (МОСН);
 2.  нештатные бригады специализированной медицинской помощи;
 3.  врачебно-сестринские бригады;
 4.  подвижные группы специалистов лечебно-профилактических учреждений центрального подчинения, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций медицинской службы;
 5.  резервные койки клиник Военно-медицинской академии, Главного и центральных военных клинических госпиталей;
 6.  запасы текущего медицинского имущества центральных медицинских складов;
 7.  воздушные (операционно-реанимационные самолеты и вертолеты), наземные (санитарно-транспортные средства медицинских воинских частей и учреждений центрального подчинения), эвакуационные средства, используемые в интересах службы.

На региональном и территориальном уровнях (на уровне округа) служба представлена:

 1.  медицинскими отрядами специального назначения (военных округов) (МОСН);
 2.  отдельными автомобильными санитарными взводами округов;
 3.  нештатными бригадами специализированной медицинской помощи;
 4.  врачебно-сестринскими бригадами;
 5.  подвижными группами специалистов лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений округов, медицинских военных учебных заведений;
 6.  военными госпиталями округов;
 7.  запасами медицинского имущества округов;
 8.  наземными, воздушными, морскими медицинскими эвакуационными средствами.

На местном уровне (на уровне гарнизона):

 1.  дежурными силами и средствами медицинской службы;
 2.  нештатными бригадами специализированной медицинской помощи;
 3.  подвижными группами специалистов лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений, военно-учебных заведений медицинской службы;
 4.  запасами медицинского имущества;
 5.  медицинскими эвакуационными средствами, имеющимися в гарнизоне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31713. Соціалізація особистості 95.5 KB
  socilis суспільний характеристика це процес входження індивіда в суспільство соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду соціальних ролей норм цінностей необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості знання вміння відповідні навички що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Отже основа соціальнопсихологічного розуміння соціалізації особистості грунтується на характеристиці соціальнопсихологічного типу...
31714. Загальні поняття про особистість 49 KB
  В особистості немовби концентруються особливості суспільства основні його риси. Тому зрозуміти життя особистості можна тільки розглядаючи її у конкретних суспільних умовах в діяльності та стосунках з іншими людьми аналізуючи її соціальний статус та місце в суспільних відносинах. Усі особистості індивіди але не кожен індивід особистість. Паригіна модель особистості котра повинна зайняти місце в системі психології припускає поєднання двох підходів: соціологічного й загальнопсихолоігчного.
31715. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 105 KB
  Метод спостереження може використатися як один із центральних самостійних методів дослідження. Метод спостереження здійснюється також з метою збору первинного матеріалу дослідження а також для контролю отриманих емпіричних даних. Класифікація спостереження виконується на різних підставах.
31716. Соціалізація старшокласників у школі 89.5 KB
  Ціннісні орієнтації референтної групи істотною мірою визначають соціальнопсихологічне обличчя підлітка. Оскільки група єдина площина соціальнопсихологічного досвіду в якій може проявити себе підліток яку він може засвоїти й через яку пізнати сукупність суспільних відносин то саме група стає формівною силою в соціалізації підлітка. Тут надзвичайно суттєвим є питання про те що визначає референтну значущість тієї чи іншої групи в очах підлітка або навпаки сприяє її зниженню.
31717. Структура педагогічної психології 35.5 KB
  До кожної теми подано список літератури щоб читач міг поперше більш докладно вивчити певний аспект теми яка його зацікавила подруге мав уявлення та добре орієнтувався у працях авторів які займаються проблемами та дослідженнями в галузі психології навчання та виховання. Предмет і задачі педагогічної психології Предметом педагогічної психології є психологія навчання психологія виховання психологія вчителя та педагогічної діяльності. Основний зміст педагогічної психології складають психологічні закономірності процесів навчання та...
31718. Загальна характеристика процесу виховання 43.5 KB
  Соціальня ситуація розвитку особистості Становлення людини як індивіда та особистості за Л. Виготським передбачає діалектичну взаємодію двох відносно автономних однак нерозривно пов'язаних процесів розвитку природного і соціального. Кожному віку притаманна певна специфічна соціольна сипгуаціярозвитку тобто особливе співвідношення внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов яке є типовим для кожного вікового етапу зумовлює динаміку психічного розвитку протягом відповідного вікового періоду і нові якісно своєрідні психологічні утворення...
31719. Формування моральної свідомості 39 KB
  Для періоду дитинства взагалі характерне засвоєння моральних норм і перетворення останніх на регулятори поведінки та діяльності дитини через наслідування відповідних дій дорослих. 3 погляду педагогіки це орієнтація на максимальне усвідомлення у межах вікових психологічних можливостей дитиною моральних вимог що їх постійно висуває перед нею життя орієнтація на природну творчість дитини. У моральній свідомості учнів розрізняють два взаємопов'язаних рівні: теоретичний система моральних знань того чи іншого рівня узагальненості та рівень...
31720. Соціально-психологічні аспекти виховання 37 KB
  Такі групи називають референтними. Референтні групи можуть бути як реальними так і уявними але особистість завжди орієнтується на їх цінності і стандарти як на еталонні зразки своєї поведінки завжди прагне до визнання з їх боку. Якщо індивід реально входить до складу референтної групи то це створює психологічно сприятливі умови для успішного розвитку особистості в певному напрямку останній зовсім не обовязково має співпадати зі загальною стратегією виховання особливо коли референтній групі притаманна асоціальна спрямованість.
31721. Загальна характеристика процесу учіння 23.5 KB
  Загальна характеристика процесу учіння Учіння виявляється там де дії людини скеровуються свідомою метою засвоїти певні знання навички вміння форми поведінки і діяльності коли субєкт діє з метою засвоєння нового досвіду. Зміст учіння гностична пізнавальна діяльність на основі пізнавальних психічних процесів за допомогою перцептивних мнемічних інтелектуальних імажинативних дій. Існує 3 основних групи мотивів учіння за їх джерелом: Внутрішні зумовлені структурою потреб людини.