93241

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

СМК МО РФ на федеральном уровне в своем составе имеет: медицинский отряд специального назначения центрального подчинения МОСН; нештатные бригады специализированной медицинской помощи; врачебно-сестринские бригады; подвижные группы специалистов лечебно-профилактических учреждений центрального подчинения военных...

Русский

2015-08-28

70.69 KB

1 чел.

Служба медицины катастроф Министерства обороны Российской Федерации.

Служба медицины катастроф Министерства обороны РФ (СМК МО РФ) входит в состав ВСМК. Она в основном ориентирована на ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС в районах размещения войск и военно-стратегических объектов, но может привлекаться к работе при возникновении ЧС и в других районах.

Организует и руководит ее деятельностью Главное военно-медицинское управление МО РФ. При нем постоянно функционирует и является штатным органом военного управления Всеармейский центр медицины катастроф.

СМК МО РФ на федеральном уровне в своем составе имеет:

 1.  медицинский отряд специального назначения центрального подчинения (МОСН);
 2.  нештатные бригады специализированной медицинской помощи;
 3.  врачебно-сестринские бригады;
 4.  подвижные группы специалистов лечебно-профилактических учреждений центрального подчинения, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций медицинской службы;
 5.  резервные койки клиник Военно-медицинской академии, Главного и центральных военных клинических госпиталей;
 6.  запасы текущего медицинского имущества центральных медицинских складов;
 7.  воздушные (операционно-реанимационные самолеты и вертолеты), наземные (санитарно-транспортные средства медицинских воинских частей и учреждений центрального подчинения), эвакуационные средства, используемые в интересах службы.

На региональном и территориальном уровнях (на уровне округа) служба представлена:

 1.  медицинскими отрядами специального назначения (военных округов) (МОСН);
 2.  отдельными автомобильными санитарными взводами округов;
 3.  нештатными бригадами специализированной медицинской помощи;
 4.  врачебно-сестринскими бригадами;
 5.  подвижными группами специалистов лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений округов, медицинских военных учебных заведений;
 6.  военными госпиталями округов;
 7.  запасами медицинского имущества округов;
 8.  наземными, воздушными, морскими медицинскими эвакуационными средствами.

На местном уровне (на уровне гарнизона):

 1.  дежурными силами и средствами медицинской службы;
 2.  нештатными бригадами специализированной медицинской помощи;
 3.  подвижными группами специалистов лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений, военно-учебных заведений медицинской службы;
 4.  запасами медицинского имущества;
 5.  медицинскими эвакуационными средствами, имеющимися в гарнизоне.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75357. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства 119 KB
  Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) звязків між елементами. На думку М.Ф. Овчинникова, структура представляє собою «інваріантний» аспект системи. В.И.Кремянський також звертає увагу на те, що структура виражає не усю сукупність звязків обєкту
75358. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 374.5 KB
  Методичні та організаційноекономічні засади формування потенціалу підприємств Формування потенціалу підприємства це процес ідентифікації та створення спектру підприємницьких можливостей його структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення. Розглянемо більш детально що представляє собою процес формування потенціалу підприємства. Властивості економічної системи Властивості економічних систем дозволяють виокремити загальні...
75359. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 86.5 KB
  Особливості формування виробничого потенціалу пва 1.Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства Процес формування потенціалу підприємства є одним з напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства. Системний підхід є одним з основних у процесі формування потенціалу підприємства. Потім визначаються параметри входу: які потрібні...
75360. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 157.5 KB
  Особливості оцінки земельної ділянки будівель і споруд. Проблема оцінки незабудованої земельної ділянки або земельної ділянки з поліпшеннями нерухомістю вже давно є об’єктом ретельного дослідження багатьох науковців. Вартість земельної ділянки будівель і споруд визначається їх специфічною корисністю унікальністю довговічністю місцерозрашуванням а також кількістю ринкових пропозицій.
75361. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 221 KB
  Вживаний у практиці господарювання термін “машини та обладнання” має більш широке значення і не зводиться тільки до четвертої групи типової класифікації основних фондів, яка використовується діючими системами бухгалтерського обліку та статистики.
75362. Нематеріальні активи та методи їх оцінки 185.5 KB
  Визначимо специфічні риси нематеріальних активів: відсутність матеріальної основи для отримання вигод; умовна невіддільність від суб’єкта господарювання; тривалий термін використання; відсутність корисних відходів; невизначеність усього спектру можливих ефектів від використання; підвищений рівень ризику на стадіях створення та використання. Відзначені риси нематеріальних активів характеризують їх в якості об’єкта обліку як узагальнену оцінку результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації юридичних осіб...
75363. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ 210.5 KB
  Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах. Методологія оцінювання трудового потенціалу підприємства. Методики оцінювання трудового потенціалу підприємства. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах Трудові ресурси це економічно активна працездатна частина населення регіону яка володіє фізичними і культурноосвітніми можливостями для участі у економічній діяльності підприємства організації.
75364. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 234 KB
  Відповідно до міжнародних стандартів, оцінювання вартості бізнесу — це акт чи процес формування точки зору оцінювача та підрахунку вартості бізнесу, цілісного майнового комплексу або пов’язаних з ним прав. Визначення вартості окремих елементів бізнесу досліджувалося у попередніх розділах
75365. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 134 KB
  Властивості потенціалу підприємства. Воблого знайшло обґрунтування поняття потенціалу виробничих сил як потенційної можливості країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення. До складових потенціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові матеріальні фінансові та інформаційні ресурси які залучаються у сферу вдосконалення виробництва.