93266

Определение, содержание и задачи медико-психологической защиты, психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Это прежде всего население находящееся непосредственно в зоне ЧС и сотрудники соответствующих служб осуществляющих в зоне ЧС спасательные и иные работы. И наконец это лица не находившиеся в зоне ЧС но подвергшиеся воздействию стрессовых факторов обусловленных информацией о ЧС.

Русский

2015-08-28

71.18 KB

1 чел.

Определение, содержание и задачи медико-психологической защиты, психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций.

Медико-психологическая защита – это комплекс мероприятий, проводимых ВСМК и МСГО для предупреждения или максимального ослабления воздействия на население и спасателей психотравмирующих факторов.

Цели, задачи и содержание психиатрической помощи определены приказом МЗ РФ №321 от 24.10.2002 г. «О психологической и психиатрической помощи в ЧС».

Медико-психологическая специализированная медицинская помощь в условиях ЧС осуществляется на основе этапной схемы организации лечебных мероприятий:

 1.  догоспитальный этап;
 2.  госпитальный этап;
 3.  последующее наблюдение в специализированных амбулаторно-поликлинических ЛПУ психотерапевтического и психиатрического профиля.

 Объектом указанного вида специализированной помощи являются лица, подвергшиеся стрессовым воздействиям, возникающим при развитии ЧС.

Это, прежде всего, население, находящееся непосредственно в зоне ЧС и сотрудники соответствующих служб, осуществляющих в зоне ЧС спасательные и иные работы. Также это лица, эвакуированные из зоны ЧС, в том числе раненые и больные. И, наконец, это лица, не находившиеся в зоне ЧС, но подвергшиеся воздействию стрессовых факторов, обусловленных информацией о ЧС.

Задачи медико-психологической помощи в зоне ЧС:

 1.  раннее выявление лиц с психическими расстройствами в очаге ЧС, в том числе лиц, проявляющих деструктивную активность, мешающих проведению спасательных и иных работ;
 2.  раннее выявление лиц с психическими расстройствами в местах сосредоточения эвакуированных из зоны ЧС, местах расквартирования сотрудников служб, осуществляющих спасательные и иные работы в зоне ЧС;
 3.  решение вопросов эвакуации и госпитализации, оформление медицинской учетной документации для последующего наблюдения, психотерапевтического и психиатрического лечения в амбулаторно-поликлинических или стационарных ЛПУ;
 4.  осуществление экстренных лечебных и профилактических психотерапевтических и психиатрических мероприятий;
 5.  осуществление доступных мер профилактики расстройств психического здоровья у лиц, находящихся в зоне ЧС и эвакуированных из него.

 К психотравмирующим факторам ЧС воздействующим на организм пострадавших относятся : 

 1.  низкие и высокие температуры;
 2.  ионизирующая радиация;
 3.  чрезмерные физические нагрузки;
 4.  иммобилизация;
 5.  боль;
 6.  опасные химические вещества;
 7.  боязнь заразиться инфекционными болезнями;
 8.  нарушение жизненного уклада (динамического стереотипа).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35307. Основи адміністративного права України. Поняття, предмет, джерела, система адміністративного права України 29.54 KB
  Адміністративне право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів державної виконавчої влади, а також інших державних органів в процесі здійснення їх владних повноважень.
35308. Теорія, основи розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів 2.18 MB
  Способи раціонального комплектування і використання машин.чо-тракторних агрегатів (МТА) вивчаються в курсі експлуатації МТА. Однак для успішного оволодіння цим курсом і згаданими способами необхідно добре знати властивості машин
35309. Основи господарського права України 89 KB
  Господарське право – це галузь права, система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності, використання результатів господарської діяльності та керівництво господарською діяльністю органами державної влади та місцевого самоврядування
35310. Основи кримінального права України. оняття злочину та його ознаки 134 KB
  Кримінальне право як галузь права — це сукупність юридичних норм (кримінальних законів), встановлених найвищим органом законодавчої влади (Верховною Радою України) або всеукраїнським референдумом, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
35311. Основи теорії держави та права. Правові відносини 94 KB
  Найхарактернішою ознакою соціальних норм є нормативність: по-перше, вони є правилами поведінки, тобто вказують, як варто себе вести у тій чи іншій конкретній ситуації; по-друге, вони є правилами загального характеру, для них характерна багаторазовість застосування, тривалість дії, невизначеність адресата (адресуються всім, хто може опинитись у визначених соціальними нормами умовах).
35312. Основи конституційного права України. Загальна характеристика органів державної влади в Україні 92 KB
  Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади. Український парламент складається з 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.
35313. Тема: Використовування програми Провідник Мета: придбати уміння і навик роботи з програмою Провідник.. 303.5 KB
  1 відкрити вікно теки диска D: і створити в ній скажімо теку Petrenko букви латинські; 2 перейменувати теку Petrenko в теку Петренко букви кирилиці; з теки диска D: скопіювати в теку Петренко якийнебудь файл або теку; 4 з теки диска D: перемістити в теку Петренко якийнебудь файл або теку; 5 видалити з теки Петренко переміщений туди файл або теку; відновити в теці Петренко видалений раніше об'єкт; 7 виділити в теці диска D: декілька суміжних об'єктів і скопіювати їх в теку Петренко; 8 виділити в теці...
35314. Тема: Створення зміна та видалення локальних облікових записів користувачів за допомогою MMC. 1.4 MB
  Індивідуальне завдання Зараз ви створите новий локальний обліковий запис користувача й призначите для неї пароль за допомогою категорії Облікові записи користувачів User ccounts. І нарешті ви видалите локальний обліковий запис користувача за допомогою категорії Облікові записи користувачів User ccounts. Клацніть Пуск Strt Панель керування Control pnel і Облікові записи користувачів User ccounts. У вікні Облікові записи користувачів User ccounts у розділі Виберіть завдання Pіck А Tsk клацніть Створення облікового запису...
35315. Резервування і ініціалізація памяті на асемблері 56 KB
  Одержати виконуваний файл програми з прикладу. Вивести на екран вікно регістрів процесора. Описати всі вхідні в це вікно регістри і прапори, а також їх призначення (письмово).