93285

Характеристика радиационных аварий

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Радиационная авария выброс радиоактивных веществ за пределы радиационно-опасного объекта в результате чего может создаваться повышенная радиационная опасность для жизни и здоровья людей. Зона радиоактивного загрязнения местность на которой произошло выпадение радиоактивных веществ осадков.

Русский

2015-08-29

70.95 KB

1 чел.

Характеристика радиационных аварий.

 Радиационная авария - выброс радиоактивных веществ за пределы радиационноопасного объекта, в результате чего может создаваться повышенная радиационная опасность для жизни и здоровья людей.

Очаг аварии – источник разброса конструкционных материалов аварийных объектов и действия альфа, бета и гамма излучений.

Зона радиоактивного загрязненияместность, на которой произошло выпадение радиоактивных веществ (осадков).

При авариях на радиационно опасных объектах могут возникнуть разрушения конструкций, технологических линий, пожар, выход в окружающую среду радиоактивных веществ, облучение людей смешанным гамма-нейтронным потоком и поступление радиоактивных веществ в органы дыхания и пищеварительный тракт, попадание их на кожные покровы и слизистые оболочки.

Происходит радиоактивное загрязнение внешней среды, серьезно нарушающее экологическую ситуацию. В зависимости от границ распространения радиоактивных веществ и радиационных последствий выделяют:

  1.  локальные аварии (радиационные последствия ограничиваются одним зданием, сооружением с возможным облучением персонала),
  2.  местные аварии (радиационные последствия ограничиваются территорией АЭС);
  3.  общие аварии (радиационные последствия распространяются за границу территории АЭС).

Фазы протекания аварии на радиационноопасном объекте:

  1.  На ранней фазе протекания аварии доза облучения людей формируется за счет гамма - и бета-излучения, радиоактивных веществ, содержащихся в радиоактивном облаке, а также вследствие ингаляционного поступления в организм радиоактивных продуктов. Эта фаза продолжается с момента начала аварии до прекращения выброса продуктов ядерного деления в атмосферу и окончания формирования радиоактивного следа на местности. Длится часы – сутки.
  2.  На промежуточной фазе источником внешнего облучения являются радиоактивные вещества, выпавшие из облака и находящиеся в окружающей среде. Внутрь организма они поступают в основном с загрязненными продуктами питания и водой. Средняя фаза длится от момента завершения формирования радиоактивного следа до принятия всех мер по защите населения. Продолжительность этой фазы может быть от нескольких дней до года.
  3.  Поздняя фаза длится до прекращения выполнения защитных мер и отмены всех ограничений жизнедеятельности населения на загрязненной территории. В этой фазе осуществляется обычный санитарно-дозиметрический контроль радиационной обстановки, а источники внешнего и внутреннего облучения те же, что и в средней фазе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80281. ПРОЕКТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДОСДІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 395 KB
  Усі середовища складаються з атомів і молекул. Молекули знаходяться у хаотичному русі. При великій кількості часток у системі (вуглеводневі енергоносії, гірські породи, водні середовища) нема змоги детально описати поведінку кожної окремої часточки. Однак загальні риси поведінки системи в цілому є опосередкованим відображенням руху окремих часточок
80282. Методи оцінки і аналізу тіньової економічної діяльності в сфері підприємництва 123.5 KB
  Однією з причин перманентної економічної кризи в якій перебуває Україна є безпрецедентні розміри тінізації та криміналізації її економіки. Необхідно виробити нові підходи у протидії тонізації та криміналізації економіки. Безпосередні фрагментарні дослідження іллегального сектору полягають у визначенні розмірів тіньової економіки у конкретному секторі наприклад у виробництві товарів і послуг у розрізі асортиментних позицій у обміні валюти з урахуванням кількості офіційних пунктів обміну банків туристичних агентств реального курсу...
80283. Удосконалення управління процесами детінізації економічної діяльності 140.5 KB
  Роль і функції держави у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні. Механізми запобігання розвитку тіньової економічної діяльності у сфері фінансово грошових відносин. Основні принципи розроблення комплексу заходів запобіжного характеру спрямованих на зниження рівня тіньової економічної діяльності. Методологічні підходи до визначення послідовності реалізації заходів спрямованих на запобігання розвитку тіньової економіки.
80284. Особливості розвитку тіньової економіки в України 65.5 KB
  Тіньовий ринок тіньова економіка істотно впливають на всі сторони економічної діяльності на політичне і суспільне життя кожної країни. Вже на такому рівні вплив державно нерегульованих факторів стає настільки відчутним що суперечності між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Труднощі які виникають в результаті внутрішньої неузгодженості регуляторноправового механізму та безсистемної беззмістовної зміни концептуальних орієнтирів розвитку економіки створюють необґрунтовані...
80285. Соціально-економічна сутність тіньової економічної діяльності 86.5 KB
  Соціальноекономічні причини виникнення та джерела походження тіньової економіки. Основні складові тіньової економіки. Класифікація форм і видів прояву тіньової економіки. Тому кожна держава розробляє стратегію форми і методи протистояння тіньовій економічній діяльності упроваджує механізми зниження її негативного впливу на розвиток національної економіки.
80286. Міжнародні організації з боротьби з легалізацією тіньових доходів 128.5 KB
  Створення структура і основні принципи діяльності Групи з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FTF. Група з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FTF застосувала до України контрзаходи і в кінці року ми були занесені в чорний список країн де відмиваються злочинні кошти. Основні міжнародні вимоги які необхідно враховувати при побудові національно системи боротьби з відмиванням грошей є такі: Адаптація Сорока рекомендацій FTF; Адаптація рекомендацій Базельського комітету Знай...
80287. Збитки від надзвичайних ситуацій та методи їх визначення 263.5 KB
  Класифікація збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Розрахунок збитків від різних видів наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.