93296

Организация работы подразделений медицинского снабжения в режиме повышенной готовности

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Режиму ЧС чаще предшествует режим повышенной готовности. В этот период органам управления медицинским снабжением представляется: возможность прогнозировать потребность в МИ; заблаговременно уточнить укомплектованность запасов МИ; обеспеченность МИ формирований и учреждений СМК; привести в готовность к работе в ЧС подразделения МС...

Русский

2015-08-29

69.76 KB

0 чел.

Организация работы подразделений медицинского снабжения в режиме повышенной готовности.

Режиму ЧС чаще предшествует режим повышенной готовности. В этот период органам управления медицинским снабжением представляется:

  1.  возможность прогнозировать потребность в МИ;
  2.  заблаговременно уточнить укомплектованность запасов МИ;
  3.  обеспеченность МИ формирований и учреждений СМК;
  4.  привести в готовность к работе в ЧС подразделения МС;
  5.  привести в готовность к транспортированию запасы МИ;
  6.  сбор или уточнение данных о наличии жизненно важных лекарственных средств в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях в зоне возможной ЧС;
  7.  уточняется количество МИ, подлежащего вывозу в район ЧС.

В зависимости от характера и масштаба прогнозируемой ЧС уточняется количество МИ, подлежащего вывозу в район ЧС.

В случаях, когда прогнозируемая ЧС характеризуется наличием радиационного или химического компонентов, принимаются меры к защите людей и МИ.

Выдается МИ по накладным. При отсутствии достаточного времени на его полную проверку приемка может производиться по маркировке на упаковках и упаковочным листам.

Лекарственные средства списка «А», наркотические и психотропные препараты всегда проверяются в полном объеме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.
65257. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні ХХ – ХХІ століття 157 KB
  Серед проблем без розвязання яких неможливий процес розбудови суверенної української держави важливе місце посідає створення сучасної системи культурологічної освіти яка б враховувала багатовіковий досвід...
65258. Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини 6.24 MB
  Ефективність технологічного процесу агломерації шихтових матеріалів та доменного переділу металургійних підприємств визначається їх базою сировини і якістю підготовки залізорудних матеріалів на рудних дворах.
65259. Особливості токсичного впливу протипухлинних засобів на прикладі циклофосфану, тамоксифену, 5-фторурацилу, естразину та їх гігієнічне регламентування у повітрі робочої зони 282.5 KB
  Мета дослідження – з’ясування характеру та можливого механізму розвитку метаболічних порушень під впливом антинеопластичних засобів різних груп та визначення пріоритетних критеріїв для їх гігієнічного регламентування у повітрі робочої зони.
65260. ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ МАГНІТНИМ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИМ ПОЛЕМ 1.17 MB
  В практиці водоочищення відсутні дослідження впливу постійного аксіальносиметричного поперечного магнітного поля на заряджені домішки. Тому актуальними є встановлення закономірностей руху домішок водного розчину з урахуванням їх йонізації...
65261. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ 2.74 MB
  Однак взуттєвих підприємств спеціалізованих на виготовленні спортивного взуття поки що в Україні недостатньо. Ситуація ускладнюється ще й фактором використання нераціонального дитячого...
65262. Фізико-хімічні процеси при виготовленні великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва 504.5 KB
  Найбільшої ефективності використання сонячної енергії досягнуто при прямому її перетворенні безпосередньо в електричну за допомогою напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів ФЕП.