9335

Этапы эмиссии ЦБ

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Этапы эмиссии ЦБ: Эмиссия ЦБ - это предусмотренный ФЗ-вом порядок действий эмитента по размещению эмиссионных ЦБ. Процедура эмиссии ЦБ включает в себя стадии: принятие решения о размещении ЦБ утверждение данного решения госуда...

Русский

2013-03-01

28.5 KB

10 чел.

Этапы эмиссии ЦБ:

Эмиссия ЦБ – это предусмотренный ФЗ-вом порядок действий эмитента по размещению эмиссионных ЦБ.

Процедура эмиссии ЦБ включает в себя стадии:

 1.  принятие решения о размещении ЦБ
 2.  утверждение данного решения
 3.  государственная регистрация выпуска ЦБ (либо регистрация дополнительного выпуска ЦБ)

Государственную регистрацию ЦБ осуществляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ЦБ, либо иной орган государственной власти, установленный ФЗ.

Государственная регистрация выпуска ЦБ осуществляется на основании заявления эмитента и с присвоением ему (выпуску) государственного индивидуального регистрационного номера.

При государственной регистрации дополнительного выпуска ЦБ, ему присваивается индивидуальный номер, а   также дополнительный номер выпуска.

Регистрирующий орган обязан принять решение о государственной регистрации выпуска ЦБ, либо о мотивированном отказе в регистрации в течение 30 дней с момента подачи документов. В случае размещения ЦБ путем открытой подписки, либо закрытой подписки, но путем распространения среди более чем 500 подписчиков, подлежит обязательной государственной регистрации их проспект.

 

Проспект эмиссии ЦБ должен содержать:

 1.  краткие сведения о круге управляющих организаций (банковские счета, наименование аудитора и финансового консультанта, подписавшего проспект)
 2.  условия о сроке, объеме данного выпуска
 3.  основную информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента
 4.  размещение эмиссионных ЦБ

Обращение ЦБ – это заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права на ЦБ.

Размещение ЦБ – это их отчуждение путем заключения гражданско-правовых сделок между их эмитентом и первым владельцем.

Публичное размещение ЦБ – это размещение ЦБ путем открытой подписки на фондовых биржах и иных организаторов торгов.

 1.  государственная регистрация отчета об итогах выпуска ЦБ:
  1.  общий объем реализованных ЦБ
   1.  цена продажи 1 ЦБ
   2.  общий объем полученной прибыли с продажи ЦБ

=4=

=Регулирование рынка ЦБ. Федеральная служба по финансовым рынкам.=

Осуществляет:

 1.  разрабатывает, устанавливает обязательные требования к деятельности эмитента.
 2.  ???
 3.  лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ЦБ
 4.  контроль за соблюдением прав продавцов и держателей
 5.  пресечение правонарушений в данной сфере: занятие  предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии.

Ст.30 ФЗ «О рынке ЦБ» все виды профессиональной деятельности подлежат лицензированию. Федеральная служба осуществляет контроль за их деятельностью и может отозвать лицензию.

Федеральная служба выдает 3 вида лицензий:

 1.  лицензия профессионального участника рынка ЦБ.
 2.  лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.
 3.  лицензия фондовой биржи

Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет свою деятельность на основании соответствующего положения 2004 года, вправе принимать НПА, осуществляет контроль и надзор в сфере финансовых рынков (кроме банковской, страховой и аудиторской деятельности).

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей €œБанківська справа Фінанси та €œОблік і аудит€ Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни €œСтрахування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу “Страхування †з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був пов’язаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми – важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту об’єкта; q ...